Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon Ikke-verbal kommunikasjon Verbal kommunikasjon Argumentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon Ikke-verbal kommunikasjon Verbal kommunikasjon Argumentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon Ikke-verbal kommunikasjon Verbal kommunikasjon Argumentasjon

2 Ikke-verbal kommunikasjon Den ikke-verbale kommunikasjonen er ofte ubevisst og gir signaler om følelser og holdninger knyttet til kroppsspråket (kroppsholdning, ansiktsuttrykk, utseende, hva vi har på oss) Dobbeltkommunikasjon: Kroppsholdning og ansiktsuttrykk signaliserer noe annet enn det som blir sagt.

3 Verbal kommunikasjon Konteksten: Alle ytringer skjer i en sammenheng, en kontekst Konteksten avgjørende for hvordan mottakeren oppfatter det vi sier En sender sender et budskap til en mottaker i en bestemt kontekst.

4 Verbal kommunikasjon (Forts.) Senderen Forhold som virker inn på hvordan senderen former budskapet: Konteksten: hvilken sammenheng, formell eller uformell situasjon, snakker du med eller til noen Hvem er du?(Typisk for personligheten, kulturell bakgrunn, utdannelse, erfaringer) Ulike roller som sender: Som sender spiller vi ulike roller avhengig av for eksempel situasjon/kontekst. De ulike rollene går vi inn i mer eller mindre ubevisst. Mottakeren: Oppfatter ikke alltid budskapet på samme måte som senderen. Oppgave: Se på illustrasjonen på side 14 i Spenn vg1. Hvilke assosiasjoner gir den til forholdet mellom sender – budskap – mottaker?

5 Argumentasjon Sender og mottaker: Tilpasse innhold og form etter mottaker Vekke mottakerens interesse ved å vise engasjement Senderen må være godt forberedt Holdbarhet, saklighet og relevans: Holdbart argument: Det må være mulig å kontrollere at begrunnelsene som blir gitt, er sanne. Relevant argument: Må ha betydning for saken. Saklig argument: Må holde seg til saken og argumentere på en ærlig og redelig måte.

6 Argumentasjon (Forts.) Saksframstilling: Saksframstillingen skal gi nødvendig informasjon for å kunne forstå argumentasjonen som følger. Saksframstillingen må være enkel og troverdig. Hovedsynspunkt og argumentasjon: Hovedsynspunkt: Det overordnede synspunktet. Vi argumenterer for det ved å sette fram påstander og begrunne dem.

7 Argumentasjon (Forts.) Forskjellige typer argumentasjon Tre hovedtyper: Konstaterende: Påstanden slår fast faktiske forhold. (Faglig argumentasjon er typisk konstaterende.) Vurderende: Påstanden gir uttrykk for meninger, for eksempel om noe er godt eller dårlig, rett eller galt. (Argumentasjonen i etiske og kulturelle saker er ofte vurderende.) Handlingsfremmende: Påstanden gir uttrykk for hva som bør gjøres. (Reklame og politisk argumentasjon er typisk handlingsfremmende.)

8 Argumentasjon (Forts.) Definisjoner: Viktig å definere sentrale begrep for at mottakeren skal vite hva vi snakker om. Eksempler er et effektivt virkemiddel for å begrunne en påstand. hjelper oss med å presisere hva vi sikter til. kan være virkelige eller oppdiktede. må være relevante. Generalisering: Å generalisere vil si å trekke allmenne slutninger på grunnlag av enkelttilfeller. Generaliseringer blir vurdert som lite tillitvekkende argumentasjon.

9 Argumentasjon (Forts.) Språklige virkemidler Ordvalg: Kan ha stor påvirkningskraft. Gir signaler om holdninger og vurderinger. (Plussord og minusord) Bilder: Viktig at bildene er nye og friske (ikke klisjeer). Ironi: Ofte brukt for å latterliggjøre og svekke motstanderens synspunkter. Spørsmål: Retoriske spørsmål; brukes om det som det er enighet om. Redigerende spørsmål; stiller spørsmål for å reise sentrale problemstillinger. Direkte oppfordringer: Blir gjerne uttrykt med imperativ eller modale hjelpeverb. (Vanlig virkemiddel i reklame og propaganda.)


Laste ned ppt "Kommunikasjon Ikke-verbal kommunikasjon Verbal kommunikasjon Argumentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google