Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT Leksjoner trinn 10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT Leksjoner trinn 10."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT Leksjoner trinn 10

2 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 2 GENERELT FOR TRINN 10 Den første leksjonen elevene møter i trinn 10, og kanskje den aller første for enkelte som starter med programmet i 10. klasse. Innholdet må ta høyde for målgrupper med litt ulikt utgangspunkt. Felles punkt for start trinn 9 og 10: ”Velkommen tilbake”. Dette innholdselementet må tilrettelegges teknisk/funksjonelt for dynamisk (årlig) oppdatering. ”Velkommen tilbake” inneholder bl.a. nyheter i FRI-programmet for dette året, iht elementer i lojalitetsprogrammet; konkurranser, premier, aktiviteter, årets FRI-ambassadør, etc. Under dette, f.eks. FRIaktivist, - årets hovedkonkurranse på tvers av trinnene. I tillegg en quiz for å teste kunnskap fra 9. trinn.

3 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 3 10/1

4 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 4 10/1 MEG SELV - FØR OG NÅ ELEMENT I FRI- PERMEN / TEMA INNHOLDSELEMENTER EKSISTERENDE ELEMENTER, ANNET KOMMENTAR Introduksjon 10/1 Velkommen tilbake til FRI! - Nytt dette året! - FRI-vignetten (eksisterende ressurs) 10/1+ En liten quiz 10/1+1 FRIaktivist!: Frihet, hva er det? Drag&drop funksjonalitet. 10/1+2 Hva er FRI? Kort beskrivelse av programmet 10/1+3 FRI-kontrakten, kort info om denne; print-versjon? FRI-vignetten Engasjerende startpunkt. Etablere en grunnleggende forståelse for hva FRI-programmet er. En teaser for å skape lyst til å jobbe med FRI-leksjonene Qiuz: Dette innholdselementet må tilrettelegges teknisk/funksjonelt for dynamisk (årlig) oppdatering Oppgave 1/a Meg selv - før og nå 10/1.a ”Meg selv - før og nå”, interaktiv, fyll ut ny og åpne den fra 8. klasse. Gjenbruk funksjonalitet. 10/1.a.1: Deg – og de andre. Knytte en Quiz til trendundersøkelsene; sammenligne div fakta med andre ungdom. (Vil du vite mer? sjekk kildene!) 10/1.a.2: Trendopolitan: Kilder/lenker (FØRING I PERMEN) Trendrapporter om ungdom: Kilder: Fattig eller rik, andre rapporter (Sirus) Andre unders. om ungdom Elevkopi: - 1a: Meg selv - før og nå (s. 97 i permen) Deg – og de andre:+ Trendopolitan: Disse innholdselementene må tilrettelegges teknisk/funksjonelt for dynamisk (årlig) oppdatering Oppgave 1/b Nå er dere størst! 10/1.b Hva gjør du?Elevkopi: - 1b: Hva gjør du? (side 98 i permen) Pedagogiske mål - FRI: - Forklare hvordan de selv endrer seg, og hva som fører til endring - Øve seg på hvordan de kan påvirke yngre til tobakksfrihet. Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere” - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati” Andre føringer fra SHdir: - Tekst om trender blant ungdom. - Trendrapporter. Vi har et par stykker vi kan legge ut. - Lage en interaktiv oppgave med utgangspunkt i elevkopi 1b - FRI-vignett - Elevkopi 1a (meg selv her og nå) og 1b (hva gjør du?)

5 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 5 10/1 MEG SELV - FØR OG NÅ (INTRO) Innholdselementer – beskrivelse 10/1 Velkommen tilbake til FRI! FRI-vignetten (eksisterende ressurs) 10/1+ En liten quiz: Hva husker du fra 9. trinn? 10/1+1 FRIaktivist! Frihet, hva er det? Drag&drop funksjonalitet. 8/1+2 9/1+2 10/1 +2 Hva er FRI? Kort beskrivelse av programmet 10/1+3 FRI-kontrakten, kort info om denne; print-versjon? Konsekvenser for teknologi -Quiz-teknologi - Quiz: Dette innholdselementet må tilrettelegges teknisk/funksjonelt for dynamisk (årlig) oppdatering (gjelder tall, statistikk) - Her må det ta hensyn til at tekst og innhold må kunne oppdateres når det er behov for det. Pedagogiske mål - FRI: - Forklare hvordan de selv endrer seg, og hva som fører til endring - Øve seg på hvordan de kan påvirke yngre til tobakksfrihet. Kompetansemål - LK06 + (basert på innhold i Quiz): - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene” Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Div. Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Div. typer Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Innhold i quiz -Hva går FRI-programmet ut på? Hva er FRI?.. (i et nøtteskall) :) - Om FRI-kontrakten: Noen fakta om det å skrive kontrakt og vinne premier, og alt du kan være med på dette året i FRI (oppdateres iht elementer i lojalitetsprogrammet for det gjeldende året):

6 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 6 10/1.a Meg selv - før og nå Innholdselementer – beskrivelse ”Meg selv - før og nå”, interaktiv, fyll ut ny og åpne den fra 8. klasse? Gjenbruk funksjonalitet. - Det er lagt til et selvrefleksjonspunkt til lista, det vil si et kommentarfelt som spør: ”Hva er den største forandringen du har gjort? Hva synes du om deg selv før og nå? Kan du gjøre mot andre som du ville at andre skulle gjøre mot deg?” Konsekvenser for teknologi - En løsning kan være at fillouten fra 8. klasse automatisk kommer til syne når eleven har gjort den samme oppgaven i 10. trinn. - Teknisk løsning må forholde seg til retningslinjer for lagring/personvern iht Datatilsynets regler - Dersom personvernhensyn gjør lagring vanskelig, så tilrettelegges løsning for import av elementer i ppt-fil som elevene selv kan velge om/hvor de vil lagre. Pedagogiske mål - FRI: - Forklare hvordan de selv endrer seg, og hva som fører til endring - Øve seg på hvordan de kan påvirke yngre til tobakksfrihet. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati” Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Meg selv her og nå Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Fill-out i oppgaven

7 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 7 10/1.a.1 Deg – og de andre Innholdselementer – beskrivelse - Knytte en quiz til trendundersøkelsene; sammenligne div. fakta med andre ungdom. En videreført versjon av flertallsmisforståelsen. (Vil vite mer? sjekk kildene!) - Spørsmålene tar utgangspunkt i det tallgrunnlaget man har fra Fattig eller rik-rapporten? samt fra siste Sirus-undersøkelsen (2007) Konsekvenser for teknologi - Dette innholdselementet inneholder statistikk og tall som enkelt må kunne oppdateres. Må tilrettelegges teknisk/funksjonelt for dynamisk (ca årlig) oppdatering Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Deg – og de andre Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Innhold i quiz – spørsmål og responstekster Pedagogiske mål - FRI: - Forklare hvordan de selv endrer seg, og hva som fører til endring - Øve seg på hvordan de kan påvirke yngre til tobakksfrihet. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”

8 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 8 10/1.a.2 Trendopolitan - ungdomstrender Innholdselementer – beskrivelse Ungdomstrender: Bakgrunnsinformasjon med utgangspunkt i føring i permen. (Henvisning til FRIstedet, mer info om trender og trendrapporter). Trendrapporter om ungdom: Kilder: Fattig eller rik, andre rapporter (Sirus) Andre unders. om ungdom? - Kort omtale av de ulike rapportene og byråene. Konsekvenser for teknologi - Dette innholdselementet må tilrettelegges teknisk/funksjonelt for dynamisk (årlig) oppdatering Kilder – lenker - Siste Sirus-undersøkelse (2007) - Fattig eller rik-rapporten - World Future Society: www.wfs.org - Kairos Future: www.kairosfuture.com - Stiftelsen Bergensklinikkene - PEJ-gruppen: www.pej.dkwww.pej.dk Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Trendopolitan Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Kort introtekst / omtale av hver rapport/lenke - Lenker Pedagogiske mål - FRI: - Forklare hvordan de selv endrer seg, og hva som fører til endring - Øve seg på hvordan de kan påvirke yngre til tobakksfrihet. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”

9 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 9 10/1.b Hva gjør du? (Nå er dere størst) Innholdselementer – beskrivelse 4 historier: … Historiene elevkopi 1.b tegnes ut. - Når du har svart som 10.klassing ved å fylle inn snakkeboblene, blir du (kanskje uventet?) utfordret til å gå inn i rollen som 8. klassingen. Altså reverseres rollene, du blir 8. klassingen og må skrive inn svar i snakkeboblene og svare på dine egne replikker til 8. klassingen. Du møter dermed deg selv i døra…! Konsekvenser for teknologi - Flash-applikasjon?? Kilder – lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Hva gjør du? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Responstekst til oppgaven; reflekterende tekst. Pedagogiske mål - FRI: - Forklare hvordan de selv endrer seg, og hva som fører til endring - Øve seg på hvordan de kan påvirke yngre til tobakksfrihet. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati” - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere”

10 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 10 10/2

11 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 11 10/2 SNUSFORNUFT ELEMENT I FRI- PERMEN / TEMA INNHOLDSELEMENTER EKSISTERENDE ELEMENTER, ANNET KOMMENTAR Introduksjon 10/2 They got lips. INTRO: DVD:, filmsekvens (eksisterende ressurs) DVD: They got lips (eksisterende ressurs) Oppgave 2/a Kan trenden snus? 10/2.a Løse tråder; interaktiv versjon 10/2.a.1 Snus og snusk – noen paradokser. 3 oppgaver/problemstillinger: Elevene oppfordres til å søke på nettet og finne ut svarene på en av oppgavene. Deretter lage en presentasjon av funnene, eller skrive en artikkel eller avisinnlegg. Her lager vi oppskrift på ”hvordan skrive en artikkel og innlegg”. - Elevkopi 2a: ”Løse tråder” (side 102-103 i permen) - Quiz om Tobakksindustrien - på web: Giftstoffer i snus Oppgave 2/b Historien om Max 10/2.b: Historien om Max – interaktiv, gjenbruk tegneserieverktøyElevkopi 2b: ”Historien om Max” (side 104 i permen) Pedagogiske mål - FRI: - Gjøre rede for ulemper ved snusbruk - Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati” - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” Andre føringer fra SHdir: - Quiz om lovverk (se også bonusmateriell) og internasjonal tobakksindustri. - Elevkopi 2a: løse tråder - Elevkopi 2b (historien om Max). - Nett: Informasjon og illustrasjoner (quiz) av hva snus inneholder. - Tegneserie om Max - Dvd: sitat: They got lips, …

12 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 12 10/2 They got lips (intro) Innholdselementer – beskrivelse They got lips, INTRO, DVD: filmsekvens (eksisterende ressurs) Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI -Gjøre rede for ulemper ved snusbruk - Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg. Kompetansemål – LK06 Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: They got lips Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst:

13 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 13 10/2.a Løse tråder (Kan trenden snus?) Innholdselementer – beskrivelse Løse tråder; interaktiv versjon (hentet fra FRI-permen) Konsekvenser for teknologi - Drag & drop-funksjonalitet, flash?? Pedagogiske mål - FRI - Gjøre rede for ulemper ved snusbruk - Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg. Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Løse tråder Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Riktige svar på løse tråder.

14 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 14 10/2.a.1 Snus og snusk (drøftingsoppgaver) Innholdselementer – beskrivelse Snus og snusk – noen paradokser: 3 oppgaver/problemstillinger. - Elevene oppfordres til å søke på nettet og finne ut svarene på en av oppgavene. Deretter lage en presentasjon av funnene, eller skrive en artikkel eller avisinnlegg. - Her er det ”oppskrift” på hvordan skrive en artikkel eller avisinnlegg. Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI - Gjøre rede for ulemper ved snusbruk - Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati” - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” + - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere” Kilder – lenker + flere lenker til innhold snus?? Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Snus og snusk Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Innhold og instruksjoner til oppgaven; hvordan skrive artikkel, /avisinnlegg - Lenker - Kilder

15 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 15 10/2.b Historien om Max Innholdselementer – beskrivelse Lage avslutning med tegneverktøy, tilsvarende Historien om Sol Konsekvenser for teknologi - Applikasjon: Tegneverktøyet (gjenbruk fra 8. trinn)? Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Historien om Max Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Veiledning vedr. persongalleri i historier - Kilder Pedagogiske mål - FRI - Gjøre rede for ulemper ved snusbruk - Drøfte handlingsalternativer og se konsekvenser av ulike valg. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati” - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” + - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere”

16 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 16 10/3

17 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 17 10/3 Skjønnhet kommer innenfra – gjør den ikke? ELEMENT I FRI- PERMEN / TEMA INNHOLDSELEMENTER EKSISTERENDE ELEMENTER, ANNET KOMMENTAR Introduksjon 10/3 …6 700 døde mennesker. Hvor mange dør av tobakk? Statistisk sammenligning. INTRO. Sammenligne med flykrasj, skoleklasse, eleven finne flere selv. Statstikk. Noen flere clue til oppgaven? Hvor mange kjernefamilier? Hvor mange togvogner fulle av passasjerer? kilder SSB 10/3 +: Skrekkabinettet Føring: Skolehelsetjenesten involvert i denne leksjonen. Ivaretas gjennom lenke til ”Nettsøster” og Klaraklok Oppgave 3/a: Hva påvirker helsen? 10/3.a Hva påvirker helsen? Fordeler og ulemper med forskjellige faktorer. Bruke tankekartverktøy. Sjekk episode fra ”10 år yngre”, kan noe brukes, lenkes til?? Kilder/ordforklaringer: WHOs definisjon av helse Oppgave 3/b: Hva vet du egentlig om tobakk? 10/3.b: Røyk er lagd av roser. Hva vet du egentlig om tobakk? Lage interaktiv (og utvidet??) utgave av elevkopi/quiz. (Quiz må utvikles, denne eksisterer ikke på FRIstedet i dag) Elevkopi 3: Hva vet du egentlig om tobakk? (Quiz) (side 110 i permen) Kunnskapsbank (fakta om tobakk) Pedagogiske mål - FRI: - Gi eksempler på hvordan tobakk kan føre til helseskader - Drøfte hvordan vi kan være med å påvirke vår egen helse. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene” Andre føringer fra SHdir: - Tekst om WHO – helse. - Mer informasjon om helseskader (filmer, illustrasjoner). - Hva påvirker helsa? Animert sekvens (flash, som på viten.no), oppgaven hvor elever kan dra elementer fra en side til en annen og se konsekvenser. - Utfyllende fasit på quizen, samt andre quizer. - Elevkopi 3: hva vet du egentlig om tobakk? - Kunnskapsbank (fakta om tobakk) - skrekkabinettet.

18 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 18 10/3, 10/3+... 6 700 døde mennesker (INTRO) Innholdselementer – beskrivelse 10/3 …6 700 døde mennesker. Hvor mange dør av tobakk? Statistisk sammenligning. - Sammenligne med flykrasj, skoleklasse, eleven finne flere selv. Statstikk. Noen flere clue til oppgaven? Hvor mange kjernefamilier? Hvor mange togvogner fulle av passasjerer? 10/3+ : Skrekkabinettet Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI - Gi eksempler på hvordan tobakk kan føre til helseskader - Drøfte hvordan vi kan være med å påvirke vår egen helse. Kompetansemål – LK06 Kilder - lenker - F.eks. SSB.no Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift:... 6 700 døde mennesker Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Eksempler ift oppgaven

19 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 19 10/3.a Hva påvirker helsen? Innholdselementer – beskrivelse Hva påvirker helsen? Fordeler og ulemper med forskjellige faktorer. Bruke tankekartverktøy? - Sjekk episode fra ”10 år yngre”, kan noe brukes, lenkes til?? Utvikler må avklare med TVNorge. Føring: Skolehelsetjenesten involvert i denne leksjonen. (Ivaretas gjennom bl.a. lenker til Nettsøster og Klaraklok) Kilder/ordforklaringer: WHOs definisjon av helse Konsekvenser for teknologi - Applikasjon: Tankekartverktøy Pedagogiske mål - FRI - Gi eksempler på hvordan tobakk kan føre til helseskader - Drøfte hvordan vi kan være med å påvirke vår egen helse. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene” Kilder – lenker - Klaraklok.no - Nettsøster (lenke til 8. trinn og 9. trinn) - lommelegen.no - helsebiblioteket.no - korspåhalsen.no Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Hva påvirker helsen? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Oppgavens faglige innhold - Lenker

20 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 20 10/3.b Røyk er lagd av roser Innholdselementer – beskrivelse Hva vet du egentlig om tobakk? Lage interaktiv utgave av elevkopi/quiz (hentet fra FRI- permen) Konsekvenser for teknologi - Quiz-funksjonalitet - Dette innholdselementet må tilrettelegges teknisk/funksjonelt for dynamisk (årlig) oppdatering Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Røyk er lagd av roser Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Innhold i Quiz Pedagogiske mål - FRI - Gi eksempler på hvordan tobakk kan føre til helseskader - Drøfte hvordan vi kan være med å påvirke vår egen helse. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene”

21 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 21 10/4

22 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 22 10/4 HVA MENER DU? ELEMENT I FRI- PERMEN / TEMA INNHOLDSELEMENTEREKSISTERENDE ELEMENTER, ANNETKOMMENTAR Introduksjon 10/4 ”Hva mener du?” INTRO: DVD, filmsekvens (Eksisterende ressurs) DVD: Hva mener du? Oppgave 4/a: Hva mener du? 10/4.a Sterke meninger? Aktivt verdivalg – interaktiv modul. - Refleksjon på konsekvenser. Lenke til NRK-film om tobakksindustrien?? Ref. kilder til amerikanske tobakksrettssaker? + norsk tobakksrettssak. (Milepælsoversikt Tobakksloven?? Tobakksindustrien på 60-tallet, hva gjorde de?) Pedagogiske mål - FRI: - Argumentere for hvilke konsekvenser de valgene vi tar, har for den enkelte og for fellesskapet - Diskutere hvilket ansvar den enkelte har for egen helse. Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” - Norsk, muntlige tekster: ”uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon” Andre føringer fra SHdir: - Tilleggs- og bakgrunnsstoff - Informasjon om hva den internasjonale tobakksindustrien gjorde på 60- tallet (se gammel FRI-perm). - Nett: milepælsoversikt over tobakksskadeloven som forklarer hvilke lovendringer som skjedde når og hva disse består av. - DVD: hva mener du?

23 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 23 10/4 HVA MENER DU? (INTRO) Innholdselementer – beskrivelse DVD: ”Hva mener du?” (Eksisterende ressurs) Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI - Argumentere for hvilke konsekvenser de valgene vi tar, har for den enkelte og for fellesskapet - Diskutere hvilket ansvar den enkelte har for egen helse. Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” - Norsk, muntlige tekster: ”uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon” Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Hva mener du? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst:

24 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 24 10/4.a Sterke meninger? Innholdselementer – beskrivelse AKTIVT VERDIVALG INTERAKTIV PEDAGOGISK MODUL Lag en holdningsannonse eller debattinnlegg for enig eller uenig-punktene dine. Instruksjon på hvordan lage annonse, debattinnlegg. Konsekvenser for teknologi - Mulig utvikle modul for aktivt verdivalg? Kilder – lenker - Lenke til NRK-film om tobakksindustrien og reklame? - Ref kilder til amerikanske tobakksrettssaker? + norsk tobakksrettssak? Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Sterke meninger? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Faglig innhold i oppgaven; påstander og argumenter - Kilder uenigenig påstander med argumenter, drag & drop over til enig eller uenig Pedagogiske mål - FRI - Argumentere for hvilke konsekvenser de valgene vi tar, har for den enkelte og for fellesskapet - Diskutere hvilket ansvar den enkelte har for egen helse. Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” - Norsk, muntlige tekster: ”uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon” + - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere”

25 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 25 10/5

26 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 26 10/5 LILLEBROR SER DEG ELEMENT I FRI- PERMEN / TEMA INNHOLDSELEMENTER EKSISTERENDE ELEMENTER, ANNET KOMMENTAR Introduksjon 10/5 INTRO: Stå på krava! Ulike typer aksjoner og hva de har resultert i. Historisk tidslinje Litt om hver aksjon og hva de førte til. (Gjenbruke tidslinje funksjonalitet fra 8 trinn historiske dokumenter.) Oppfordring: Hva synes du var den beste aksjonen (ikke sak, men aksjonsmåte)? Hvorfor? Hvilke virkemidler? Begrunne! Kilder/lenker til cases fra reklame- og kommunikasjonsbransjen, PR, metodikk i kampanjer DVD:?? Elevkopi: Du har makt! (side 122 i permen) Oppgave 5/a: Valg av kampsak 10/5.a Noe å slåss for! Du har lært mye om skadevirkningene av tobakk gjennom FRI. hva har gjort mest inntrykk på deg? Helseskadene? Tobakksindustriens kynisme? U-landsproblematikk? Ressursbruk?? Politikk? Hva synes du er aller viktigst? Om sivil ulydighet og godkjennelse for å demonstrere. Oppgave 5/b: Valg av målgruppe Oppgave 5/c: Avslutning 10/5.b+c La dem se deg! Velg din målgruppe og aksjonsform! (Tilrettelegge for evalueringselement til slutt? ref. permen) Pedagogiske mål - FRI: - Benytte en påvirkningsstrategi for en yngre målgruppe. Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere” - Norsk, muntlige tekster: ”vurdere egne og andres muntlige framføringer” Andre føringer fra SHdir: - Tekst om elevene i rollen som påvirkningsagent og rollemodell. - Tips til planlegging og gjennomføring av aksjoner. - Utvalg av bilder (helseskader) og filmer og annet verktøy elevene fritt kan benytte. - Nett: Egenproduserte maler ppt. (digital verktøykasse) - Elevkopi 5: du har makt

27 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 27 10/5 Stå på krava! (INTRO) Innholdselementer – beskrivelse Stå på krava! Ulike typer aksjoner og hva de har resultert i. Historisk tidslinje. Litt om hver aksjon og hva de førte til. - Gjenbruke tidslinje funksjonalitet fra 8. trinn historiske dokumenter? - Oppfordring: Hva synes du var den beste aksjonen (ikke sak, men aksjonsmåte)? Hvorfor? Hvilke virkemidler? Begrunne! - Kilder/lenker til cases fra reklame- og kommunikasjonsbransjen, PR, metodikk i kampanjer Konsekvenser for teknologi - Flash-applikasjon?? Gjenbruke funksjonalitet med tidslinje, etc., fra oppgave i 8/1.c ? Pedagogiske mål - FRI - Benytte en påvirkningsstrategi for en yngre målgruppe. Kompetansemål – LK06 -Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere” - Norsk, muntlige tekster: ”vurdere egne og andres muntlige framføringer” Kilder - lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Stå på krava! Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Oppgavelyd - Kilder – beskrivelse av aksjoner - Lenker

28 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 28 10/5.a Noe å slåss for (VALG AV KAMPSAK) Innholdselementer – beskrivelse Noe å slåss for! Du har lært mye om skadevirkningene av tobakk gjennom FRI. Hva har gjort mest inntrykk på deg? Helseskadene? Tobakksindustriens kynisme? U- landsproblematikk? Ressursbruk?? Politikk? Hva synes du er aller viktigst? - Noe om tillatelse fra politiet til aksjon + sivil ulydighet - Lenke til tidligere FRI-leksjoner slik at man frisker opp elevens hukommelse, det gjør det enklere å velge. Konsekvenser for teknologi Kilder - lenker - Intern lenke til manus om sivil ulydighet. - Intern lenke til manus om å søke demonstrasjonstillatelse. - Intern lenke til tidligere FRI-leksjoner. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Noe å slåss for Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Pedagogiske mål - FRI - Benytte en påvirkningsstrategi for en yngre målgruppe. Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere” - Norsk, muntlige tekster: ”vurdere egne og andres muntlige framføringer”

29 INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT 29 10/5.b+c La dem se deg! (VALG AV MÅLGRUPPE, AVSLUTNING) Innholdselementer – beskrivelse La dem se deg! Velg din målgruppe og aksjonsform! - Lage oversikt over alle tilgjengelige applikasjoner og verktøy som FRI innehar og som tidligere er brukt. (Tilrettelegge for evalueringselement til slutt? ref. permen) Konsekvenser for teknologi Kilder - lenker - Interne lenker til alle tidligere applikasjoner og verktøy? Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: La dem se deg! Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Pedagogiske mål - FRI - Benytte en påvirkningsstrategi for en yngre målgruppe. Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere” - Norsk, muntlige tekster: ”vurdere egne og andres muntlige framføringer”


Laste ned ppt "INNHOLDSELEMENTER TRINN 10 – FRI-PERM PÅ NETT Leksjoner trinn 10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google