Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holdninger og verdier. De holdninger og verdier vi har er viktige for handlingene våre, altså det vi gjør Mange påvirker holdningene våre gjennom oppveksten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holdninger og verdier. De holdninger og verdier vi har er viktige for handlingene våre, altså det vi gjør Mange påvirker holdningene våre gjennom oppveksten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Holdninger og verdier

2 De holdninger og verdier vi har er viktige for handlingene våre, altså det vi gjør Mange påvirker holdningene våre gjennom oppveksten Film: Et vanlig livEt vanlig liv

3 Holdninger Holdninger er innlærte atferdsmønstre som gjør at individet reagerer forutsigbart på mennesker, ting eller hendelser Holdningene våre kan si ganske mye om hvordan vi sannsynligvis kommer til å reagere Noen holdninger er vi bevisste på, andre ikke. Dette skiller holdninger fra meninger. Meninger vet vi at vi har

4 Film: Ungdom og trafikkulykkerUngdom og trafikkulykker

5 Holdninger – en definisjon Holdninger er definer som innlærte atferdsmønstre som gjør at individet reagerer forutsigbart på mennesker, ting eller hendelser. Holdninger er trekk eller egenskaper ved en person som er ganske varige, og består av en kunnskapsdel, en følelsesmessig del og en handlingsdel Hva syns du katten bør gjøre her?

6 Verdier Noen holdninger knyttet til religiøse, politiske, filosofiske eller nasjonale spørsmål, betyr mye for oss og er ganske uforanderlige over tid. Slike holdninger utvikler seg gjerne til verdier En verdi er en holdning eller oppfatning vi har av at noe er ønskelig, dvs. at vi har en klar forestilling om at det bør være slik

7 Etablering av holdninger og verdier Utvikles gjennom erfaring og læring i sosiale sammenhenger Primærgruppene (familie, venner osv) er helt sentrale for danningen av holdninger og verdier

8 Gjennom oppveksten samles og samordnes inntrykk vi mottar. Inntrykk som er spesielt kraftige er sentrale for holdningsmønsteret vårt En utvikling fra ukritisk å ta inn andres holdninger til å bearbeide å gjøre dem til sine egne selvstendige holdninger og verdier Også den kunnskapen vi tilegner oss blir viktig for etablering av holdninger og verdier

9 Holdninger kan tilegnes gjennom: Imitering og identifikasjon: også kalt modell-læring. Holdninger tilegnes gjennom observasjon av andre personer og hendelser. Mest vanlig i barnealder Imitering er en ytre etterlikning av holdninger Ved identifikasjon gjør individet en annens holdninger til sine egne (internalisering)

10 Fordommer Lydklipp (Nrk): FordommerFordommer En fordom er en mening man fatter uten først å ha undersøkt en sak En fordom kan utvikle seg til en holdning Henger ofte sammen med utvikling av stereotypier, dvs. at vi har en oppfatning om at en egenskap gjelder for en hel gruppe av mennesker

11 Holdningsendringer En holdning er ofte knyttet til andre holdninger vi har Grupper av holdninger eller meninger er samstemte Endrer vi en holdning, kan det kollidere med andre meninger vi har Balanseteorien handler om hva som skal til for å endre en holdning x x

12 Reklame og propanda påvirker holdninger Reklame prøver å påvirke oss, også holdninger og verdier gjennom f.eks. å bygge opp forestillinger om hva som er god livsstil Reklame tar i bruk ulike virkemidler, som å appellere til den følelsesmessige delen av holdningene våre Film: Markedsføring av usunn mat rettet mot barnMarkedsføring av usunn mat rettet mot barn Gamle reklamefilmer: Tobakk og såpeTobakk såpe

13 Propaganda Propaganda og reklame har mange likheter når det gjelder virkemidler En forskjell er at propaganda gjerne påvirker holdninger knyttet til politikk og religion, og prøver å nå både kunnskaps-, følelses- og handlingsdelen av holdningene våre Bruk av tall, statistikk, fakta som støtter opp under et syn blir ofte brukt

14


Laste ned ppt "Holdninger og verdier. De holdninger og verdier vi har er viktige for handlingene våre, altså det vi gjør Mange påvirker holdningene våre gjennom oppveksten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google