Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unngå fallgruver ved arv! Bærum Senior Høyre Sandvika 15. Mars 2016. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unngå fallgruver ved arv! Bærum Senior Høyre Sandvika 15. Mars 2016. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unngå fallgruver ved arv! Bærum Senior Høyre Sandvika 15. Mars 2016. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet

2 Arv  Ny vergemålslov fra 2013.  Arveavgiften fjernet i 2014.  Samlivsform og testament.  Nye arvefeller.

3 Ny vergemålslov fra 1.7.2013:  En ny og mer moderne vergemålslov.  De kommunale overformynderiene nedlegges – fylkesmennene overtar deres arbeid.  En lov med en holdningsreform. Folk skal beholde sin menneskerett så lenge som mulig. Umyndiggjøring skal skje i mindre grad enn før.  Hjelpeverge forsvinner. I stedet kommer verge.

4 Fremtidsfullmakt  Et nytt og interessant juridisk dokument du kan lage for din fremtid. (Ikke testament, men for resten av livet).  Hva skal skje hvis du ikke er i stand til å ivareta deg selv og dine interesser?  Ønsker du et verge? I såfall hvem?  Hva skal skje med bolig, hytte, innbo og andre viktige verdier?  Ønsker du å gi noe forskudd på arv?  Hvor ønsker du primært å bo osv.

5 Eksempel på fremtidsfullmakt Jeg Kari Nordmann (persnr.) har med dette laget følgende fremtidsfullmakt: 1.Min datter Trine Nordmann (persnr.) skal være fullmektig for meg, dersom jeg ikke lenger kan ivareta mine egne interesser. Hun skal fatte beslutninger for meg og ivareta min personlige økonomi. 2.Dersom det er behov for det ønsker jeg å bo på Nordseter sykehjem.

6 3. Min bolig bør selges hvis jeg flytter på sykehjem. Pengene skal stå i banken. 4. Bilen min skal Trine Nordmann få, hvis jeg kommer på sykehjem. 5. Smykker og personlige eiendeler skal jeg ha med til sykehjemmet. 6. Innbo fra boligen skal settes på et lager til det endelige arveoppgjøret. Bærum 8. mars 2015. Kari Nordmann Vitner: Harald Vangen og Hjørdis Hansen (pers nr.)

7 Dementes situasjon  Pensjonistforbundet opptatt av verdighet for de demente.  Demente som ikke er gift eller har barn og kommer på sykehjem:  Boligen kan selges, men deres eiendeler bør settes på lager.  Eller så bør det foretas et forlodds arveoppgjør.

8 Gi bort mens du lever :  Hele eller deler av formuen kan gis bort til arvingene mens du lever (så sant du ikke sitter i uskiftet bo).

9 Arveavgiften er fjernet i 2014:  Du kan gi ubegrenset med penger, eiendom og formuesgjenstander til dine arvinger uten at det medfører arveavgift.  Men det er noen feller.  (Arveavgiften kan bli innført igjen).

10 Pensjonistforbundet:  Vedtok på landsmøtet i 2012 at arveavgiften bør fjernes.  Arvemidlene er gjerne beskattet tre ganger før.  For staten var arveavgiften en veldig liten skatt.

11 Arveavgiften fjernet i 2014: Arveavgift fra 2014: 0 kroner. Gamle satser for livsarvinger: Andre: 0 – 470 000 kroner: 0 %0 % 470 000 – 800 000 kroner: 6 %8 % Over 800 000 kroner: 10 % 15 %

12 Eksempel: Mor og far hadde 2 mill. kroner og to barn:  Hvert av barna arver 500 000 kroner av mor og 500 000 kroner av far, til sammen en million kroner hver.  Arveavgift i 2013: 7 200 kroner til sammen. 7 200 kroner til sammen. Avgift i 2014: 0 kroner.

13 Eksempel: Mor og far hadde 5 mill. kroner og to barn:  Hvert av barna arver 1 250 000 kroner av mor og 1 250 000 kroner av far, til sammen 2 500 000 kroner hver.  Arveavgift i 2013: 259 200 kroner til sammen. Avgift i 2014: 0 kroner.

14 Skattemessig kontinuitet:  Selv om arveavgiften er fjernet kan det likevel bli skatt ved salg av formuesgjenstander (bolig, hytte, aksjer osv) for arvingene på grunn av skattemesig kontinuitet.  Skattemessig kontinuitet betyr at arvemottager overtar sin forgjengers skattemessige verdier og posisjoner.

15 Unntak fra skattemessig kontinuitet:  Det er vedtatt et unntak fra skattemessig kontinuitet for bolig, fritidsbolig og gårdsbruk/skogbruk som arvealater eller giver kunne ha solgt skattefritt!  Da settes mottagers inngangsverdi til markedsverdi av bolig eller hytte på overdragelsestidspunktet.  Eksempel: En arver en bolig som kunne selges skattefritt til en verdi av 3 mill. kroner.  Inngangsverdien for mottagere er da: 3 mill. kroner.

16 Arv av bolig:  Hvis arvelater oppfyller vilkårene for skattefri realisasjon av bolig og fritidsbolig, settes inngangsverdien for bolig og fritidsbolig til markedsverdi for mottaker. (Ingen gevinstskatt for mottager).  Ingen gevinstskatt for bolig: Eier må ha eid boligen i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen.  Brukshindring kan gi skattefrihet!  Ingen gevinstskatt på fritidseiendom: Eier har eid fritidsboligen i fem år og brukt den som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før realisasjon.

17 Eksempel – ingen skatt  Barn arver en bolig.  Mor har bodd i boligen i 12 måneder av de siste 24 månedene.  Barnet selger boligen umiddelbart etter arveoppgjøret.  Ingen skatt.

18 Eksempel – skatten forsvinner  Barn arver en bolig.  Mor har IKKE bodd i boligen i 12 måneder av de siste 24 månedene.  Barnet flytter inn i boligen og bor der i over 12 måneder og selger så boligen.  Ingen skatt på gevinsten.

19 Eksempel – det blir skatt  Barn arver en bolig.  Mor har IKKE bodd i boligen i 12 måneder av de siste 24 månedene.  Barnet flytter IKKE inn i boligen og selger boligen umiddelbart.  Mor og far kjøpte boligen for 500 000 kroner og den ble solgt for 3 mill. kroner.  Gevinst 2,5 mill. Skatt: 625 000 kroner.

20 Feller:  Arver du en utleiebolig eller tomt som ikke kan selges skattefritt på overdragelsestidspunktet, overtar du arvelaters inngangsverdi.  Du må betale 25 % skatt (fra 2016) av verdiøkningen fra når hun eller han kjøpte boligen eller tomten, til når du selger den.  Eksempel: Mor og far kjøpte en uleiebolig for 1 mill. kroner. Et barn arver utleieboligen og selger den umiddelbart for 2,5 mill kroner.  Gevinst: 1,5 mill. Kroner. Skatt: 375 000 kroner.

21 Felle - lån:  Mange foreldre har gitt barn og barnebarn forskudd på arv i form av lån med lav rente. Vent med å slette disse lånene noen år.  Myndighetene kan foreta en gjennomskjæring og si at dette ikke er lån, men er ment som forskudd på arv og at det dermed skal betales arveavgift.

22 Samlivsform:  Enslig.  Samboere bør lage samboerkontrakt.  Skrive testament  (og kjøpe en livsforsikring).  Gifte har normalt felleseie. Formue og gjeld deles i to ved brudd.  Gifte kan også ha ektepakt med helt eller delvis særeie.

23 Testament :  Strenge formkrav til testatment for at det skal være gyldig.  Bruk alltid juridisk ekspertise når du setter opp testament.  To vitner som er myndige må underskrive testamentet. De må ikke være arvinger eller være nevnt i testamentet.  Testator bør underskrive testamentet mens vitnene er til stede.

24 Eksempel på testament: Jeg Peder Ås, (persnr.) som er ugift og uten livsavinger, bestemmer med dette om det jeg etterlater meg: 1. Min nabo Svein Larsen (persnr.), Helsetveien 4, på Bærums Verk skal motta 50 000 kroner. 2. Røde Kors skal ha en gave fra meg på 200 000 kroner. 3. Min niese Sara Fredriksen (persnr.) og nevø Reidar Fredriksen (persnr.) skal arve resten. Bærum 12.10.2015. Peder Ås (underskrift) Vitner: Bjørn TangenMarie Kaspersen (Persnr.) (Persnr.)

25 Selvom du har skrevet testament:  Ektefellen har normalt krav på 1/4 av formuen.  Livsarvinger (barn) har krav på 2/3 av formuen.  Er du ikke gift og har ikke livsarvinger (barn) står du fritt til å testamentere til hvem du vil.  Hvis testamentet er ugyldig, skal man likevel forsøke å følge det.

26 Arverett for samboere (Arveloven 1.7.2009).  Samboere arver hverandre med 4 G (grunnbeløpet i folketrygden), forutsatt at de har barn sammen eller venter barn sammen.  Samboere har rett til å sitte i uskiftet bo, forutsatt at de har barn sammen eller venter barn sammen.

27 Den ene av ektefellene dør?  Har ektefeller felleseie, velger normalt lengstlevende å sitte i uskiftet bo, så lenge det ikke finnes særkullbarn.  Blir det likevel skifte, er det viktig om det finnes testament.

28 Sitter du i uskiftet bo:  Du kan bruke pengene som du vil!  Men du kan ikke gi bort store verdier som står i et misforhold til boet.  Du kan låne opp på boligen uten å spørre arvingene.

29 Ved skifte i felleseie:  Fellesboet deles i to. Ektefellen skal ha halvparten + ¼ av arven etter avdøde.  Av den andre halvparten skal 2/3 av arven etter avdøde gå til barn og eventuelt andre arvinger.

30 Hvem arver så?  1. Barn, barnebarn og oldebarn.  2. Foreldre. Søsken. Nieser og nevøer. Barn av nieser og nevøer.  3. Besteforeldre. Tanter og onkler. Kusiner og fettere. (Staten).  All arv skal tømmes i første gren.


Laste ned ppt "Unngå fallgruver ved arv! Bærum Senior Høyre Sandvika 15. Mars 2016. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google