Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for?  Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for?  Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for?  Hva har ungdommen lyst å gjøre som «stor»?

3 Fagvalgsprosessen Oktober:  Informasjon fra rådgiver til elevene  Torsdag 29. oktober: Fagmesse og foreldremøte November:  Torsdag 5. november: Prøvefagvalg Desember:  Torsdag 10. desember: Endelig fagvalg November-desember:  Veiledning med tilbud om samtale med rådgiver  Mulighet for å hospitere i programfag

4

5 Antall programfag eleven skal velge på Vg2: * Hvis eleven ikke velger matematikk som programfag, men fortsetter med fellesfaget Matematikk 2P, skal eleven velge tre programfag på Vg2 ( =15 timer programfag) * Hvis eleven velger matematikk som programfag (Matematikk S1 eller R1), skal eleven velge fire programfag på Vg2 (= 20 timer programfag)

6 Valgmuligheter – fagtilbudet vårt: Fire programområder og 19 programfag REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI * Byomfattende tilbud programfag- språk; tysk/spansk/fransk, japansk, italiensk, koreansk, tegnspråkrussisk, kinesisk, polsk, latin, osv. Kontakt rådgiver Cathrine. Idrettsfag **  Breddeidrett 1 Formgivingsfag** Visuell kultur og samfunn **Programområdene Idrettsfag og Formgivningsfag tilbyr bare ett programfag, så her kan man ikke ta fordypning. Fag herfra må bli i tillegg til fordypning innen Realfag eller SSØ

7 To programområder Programfagtilbudet er hovedsakelig delt inn i to programområder: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) Eleven må velge hvilket av disse to programområdene han/hun ønsker å *fordype seg i. * Fordype betyr at eleven velger minst to programfag fra ett av disse programområdene (Realfag eller SSØ) og har disse to programfagene på både Vg2 og Vg3.

8 Minst15 timer programfag hvert år og fordypning PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER ELEVENS PROGRAMOMRÅDE - FORDYNING FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE VG2 VG3

9 Merk deg  Det er ikke sikkert at alle fagene vil bli tilbudt  Fag som har lav oppslutning ved prøvefagvalget kan bli droppet før det endelige fagvalget i desember  Fulle grupper? Karakterene etter Vg1 kan bli avgjørende.  Ombestemme seg?  ENDELIG fagvalg i desember– planlegging av neste skoleår  Skolestart, vurdering ved søknad ( særskilte omstendigheter )

10 Blokkskjema BLOKK 1BLOKK 2BLOKK 3BLOKK 4BLOKK 5 Matte R1 Geofag 1*Fysikk 1 Teknologi og forskningslære 1 Breddeidrett 1 Matte S1Kjemi 1 Markedsføring og ledelse 1 Biologi 1* Visuell kultur og samfunn** 2PRettslære 1* Sosiologi og sosialantropologi* Historie og filosofi 1 Entreprenør og bedriftsutvikling 1 Psykologi 1*Internasjonal engelsk Medie- og informasjonskunnskap 1 Samfunnsøkonomi 1 *Fag man kan ta på Vg3 uten å ha hatt på Vg2 ** Tilbys kun på Vg2 Velge loddrett fra fire av blokkene

11 Elevpanel  For realfag: Mari (R1, K1, F1 og B1)  For samfunnsfag: Nikoline (2P, RET1, SOSAN, HF1)  For samf.fag m. fordypning i økonomifag: Bror og Henrik (S1/2P, MFL, PSY1 og SØK1)

12 Fordypning i matematikk eller ikke? PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER DITT PROGRAMOMRÅDE (enten SSØ eller REA) FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE VG2 VG3 PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER FELLESFAG 2P 3 TIMER eller

13

14 Våre erfaringer  For å velge R1bør eleven  Ha teoretisk matematikk i første klasse - 1T  Ha sterk 4 karakter i 1T  For å velge S1 bør eleven  Ha minst solid 3 i karakter i1T  Ha minst sterk 4 i karakter i1P  Husk: med 1T på Vg1 vil det bli mye repetisjon i S1på Vg2

15 Studier med spesielle krav – matematikk * Nye kravkoder på høring!Nye kravkoder på høring  S1 + S2 (eller R1)  Medisin (lege og farmasøyt)*  Odontologi (tannlege)*  Veterinær*  Bioingeniør*  Siviløkonom  R1 + R2  Sivilingeniør/ ingeniør*  Sivilarkitekt NTNU* * Krever i tillegg kompetanse innen andre realfag

16 Tilleggspoeng for realfag og for språk  Vg2: 0,5 poeng for programfagene matematikk R1 eller S1/fysikk 1/kjemi 1/biologi 1/geofag 1/TOF 1  Vg3: 1 poeng for programfagene matematikk R2 eller fysikk 2, samt 0,5 poeng for matematikk S2,/kjemi 2/biologi 2/geofag 2/TOF 2  0,5 poeng for faglig fordypning språk nivå II  1 poeng for faglig fordypning i språk på nivå III  Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3

17 Poengberegning Gjennomsnittskarakter x 10 + Realfagspoeng/Språkpoeng (maks. 4 poeng) = Skolepoeng

18 Førstegangsvitnemål  Gir prioritet til 50% av studieplassene ved norske universitet og høgskoler. Dette kan bety noe ”lettere” opptakskrav til enkelte studier  Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret (ved søknad til høyere utdanning)  Søkeren har fullført og bestått utdanningen i løpet av sine 3 år på videregående  Søkeren kan forbedre sine karakterer i løpet av 3 år på videregående

19 Utvekslingsår  Fagkrav  Fokus på programfag (1+3) og fremmedspråk fellesfag  Elever med fremmedspråk nivå 1 og nivå 2 må dokumentere fullført og bestått i utlandet (evt. Privatisteksamen på Vg3)  Elever uten fremmedspråk på ung. må fortsette med fremmedspråket I+II på Vg3  Eleven bør følge med på egen hånd i fagene norsk, historie og kroppsøving. NorskeksamenVg3: forutsetter kunnskaper fra Vg2-pensum  Viktig å holde tett dialog med rådgiver og studieinspektør slik at eleven får godkjent fagene dine og går direkte inn på Vg3  Konkurranse på karakterer for å komme inn igjen på Vg3, men karakterene fra Vg2-år i utlandet vil ikke telle på vitnemålet  Når må eleven ha bestemt seg? Frist på vårparten  Gode utvekslingsavtaler  Kongshavn vgs. i Berlin, Ulsrud vgs. i Cambridge, og Stovner vgs. i London, England

20 Fagvalgsbrosjyren

21

22 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG: Biologi (biologi 1 og 2 kan tas uavhengig av hverandre) Fysikk Kjemi Matematikk (realfagsmatematikk, samfunnsfaglig matematikk) Teknologi og forskningslære 1 (5-timers fag, nytt av i år, gir 0,5 p) Geofag (5-timers fag, nytt av i år, gir 0,5p – og 1 og 2 kan tas uavhengig av hverandre)  Hvilken matte bør man velge?  Realfagsmatte: R1  Samfunnsfaglig matte: S1 og 2P  Hva er teknologi og forskningslære?  Ingeniørrettet fag  Fordyper seg i teknologi  Bygger en automatisert innretning  Introduseres for 3D-modellering og programmering Informasjon om alle realfagene finnes på udir.no

23 Muligheter i OCCI-samarbeidet. Næringsklyngen representerer en unik kunnskapsallianse mellom forskningsinstitusjoner, sykehus, skolen og næringslivet Vi kan nå skape autentiske læringsarenaer mellom skole, forskning og næringsliv Gevinster av et slikt samarbeid: Elevene vil kunne nyte godt av de fremste kompetansemiljøer innen realfag Samarbeid hver eneste dag Forskning og næringsliv vil får kontakt med topp motiverte og dyktige elever Utplasseringer elevene kan søke på: Vg3  Avd. for Strålingsbiologi (6 elever)  Avd. for Tumorbiologi (6 elever)  Avd. for Medisinsk fysikk (6 elever) Vg2  Avd. for Molekylær patologi (8 elever)  Folkehelseinstituttet (6 elever)

24 INTERNASJONAL ENGELSK VG2 Engelskspråklig litteratur og kultur VG3 Samfunnsfaglig engelsk VG3

25 International English

26 BREDDEIDRETT 1 Et 5-timers programfag med vekt på allsidig utvikling

27 3 hovedområder  I dette kurset vektlegges ulike aktiviteter innenfor idrettsaktivitet, basistrening og fysisk aktivitet og helse.  Det kan eksempelvis handle om rytme, lagspill, samarbeid, lek, koordinasjon, idrettspsykologi, fair play, skadeforebyggende trening og ulike helseperspektiver.

28 SAMFUNNSFAG OG ØKONOMIFAG Psykologi 1 og 2 Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter (vg 3) Historie og filosofi 1 og 2 Rettslære 1 og 2

29 SAMFUNNSFAG OG ØKONOMIFAG Samfunnsøkonomi 1 og 2 Markedsføring og ledelse 1 og 2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 Medie- og informasjonskunnskap 1 + 2 Visuell kultur og samfunn

30 Medie- og informasjonskunnskap Kommunikasjon er viktig  Framtidskompetanse  Praksis og teori  Topp moderne medieutstyr Temaer  Medieutvikling  Uttrykksformer  Medier, individ og samfunn

31 Visuell kultur og samfunn Faget for elever som liker:  Kunst  Design  Arkitektur Faget kombinerer praksis og teori på en svært spennende måte! Mye spenstig medieutstyr!

32 Entreprenørskap og bedriftsutvikling  Ungdomsbedrift  Innovasjonscamp  Samarbeid UE – OCCI Sentrale emner:  Entreprenørskap  Etablering  Drift Buddys – sosialt entreprenørskap


Laste ned ppt "Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for?  Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google