Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fairtrade av Beathe Dømbe. Disposisjon Først en kort presentasjon av Framtiden i våre hender, fordi mitt fairtradeprosjekt har vært del av FIVH, Jæren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fairtrade av Beathe Dømbe. Disposisjon Først en kort presentasjon av Framtiden i våre hender, fordi mitt fairtradeprosjekt har vært del av FIVH, Jæren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fairtrade av Beathe Dømbe

2 Disposisjon Først en kort presentasjon av Framtiden i våre hender, fordi mitt fairtradeprosjekt har vært del av FIVH, Jæren lokallag sin satsning. Deretter noe om hvorfor jeg har engasjert meg i fairtrade. Og så, hva er fairtrade og på hvilken måte gjør det en forskjell. Til slutt en oppsummering av hovedpunktene.

3 Framtiden i våre hender Jeg var med å starte opp Jæren lokallag av Framtiden i våre hender i 2008. Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon med vel 20000 medlemmer og 20 lokallag rundt i Norges land. Framtiden i våre hender arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk gjør grønne og etiske valg. Jæren lokallag har engasjert seg i lokale utbyggingssaker, grønn kokkelering, kjøpefri dag, fairtrade og mye annet. Det er opp til hver enkelt av de aktive medlemmene å arbeide med det de ønsker.

4 Litt om mitt engasjement Som vernepleierstudent reiste jeg til Kamerun for å ha tredjeårs-praksisen. Etter å ha sett mange ulike hjelpebehov hadde jeg lyst å gjøre noe aktivt for utviklingsarbeid, og startet etterhvert et lite firma som heter Bekker Små. Gjennom Bekker Små solgte jeg fairtradeklær, og snakket om fairtrade på homeparties. Akkurat nå har jeg lagt dette prosjektet på hyllen da jeg har blitt student igjen.

5 Hva er fairtrade? Fairtrade er en uavhengig sertifiseringsordning som kontrollerer at et produkt er bærekraftig produsert, at arbeidsrettighetene respekteres og at prisen arbeiderne mottar står i forhold til produksjons- og levekostnader. Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere basert på gjensidig respekt og nytte. Dette partnerskapet handler om å skape en vinn-vinn situasjon for alle deler av verdikjeden. Bildet her viser den internasjonale fairtrade logoen som finnes på alle fairtrade-sertifiserte varer

6 Hvilke fairtrade- merkede varer finnes? Sjokolade, roser, kaffe, te, kakao, vin, pålegg, juice, sukker, bomull, bananer, klær, gaveartikler, leker, kosmetikk og mye mer...

7 Bak fairtrade- sertifiseringen finnes ti standarder. standardene dreier seg kort oppsummert om: rettferdig råvarebetaling som dekker produksjonskostnader og helst gir et lønnsoverskudd. langsiktige handelsavtaler som gir forutsigbarhet rundt inntekt. beskyttelse av miljøet og forbedringer av bøndenes og arbeidernes arbeidsforhold. demokratiske prosesser og medbestemmelsesrett på arbeidsplassen, med et spesielt fokus på styrking av kvinners posisjon.

8 Ti internasjonale standarder bak sertifiseringen: For produsenter: Bønder må danne demokratiske og representative andelslag / kooperativer, hvor også kvinner skal delta. På plantasjer og gårder skal alle ansatte ha arbeidskontrakter, faste lønnsutbetalinger, og minst nasjonal minstelønn. Tvangs- og barnearbeid får ikke finne sted Diskriminiering på grunnlag av politisk ståsted, etnisitet, religion, kjønn eller annet får ikke finne sted. En fastsatt andel av kjøpesummen, kalt premium, går til et fond som forvaltes av bøndene og arbeiderne selv. Dette skal investeres i prosjekter som fremmer sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. Bøndene og arbeiderne bestemmer hvilke tiltak de skal investere i, og beslutningene må tas demokratisk. Produksjonen skal foregå mest mulig miljøvennlig. Dette innebærer bl.a. redusert sprøytemiddelbruk og tiltak mot jorderosjon og vannforurensning. For importører: Produsenter får en garantert minimumspris for råvaren som skal dekke produksjonskostnadene og gi en lønn å leve av. Premiumen betales til produsent. Produsentene kan få inntil 60 % av kjøpesummen på forhånd. Det skal opprettes langvarige handelsforbindelser.

9 Hvilken forskjell gjør det å handle fairtradevarer? For å belyse dette skal vi først se på et punkt hvor fairtrade kan kritiseres, og har blitt kritisert. Det gjelder standarden om at arbeiderne skal motta minst nasjonal minstelønn. De fleste land har lovfestet minstelønn, men det er slik at i en femtedel av landene er minstelønnen under 2$ dagen, dette er langt under den sum som trengs for å dekke en arbeiders og hans/hennes families grunnleggende behov. Altså kan man si at på dette punktet er det ingen forskjell på fairtrade-standarden og de nasjonale bestemmelsene.

10 Hvilken forskjell gjør det å handle fairtradevarer? Men arbeiderne i en fairtrade-bedrift har rett til å organisere seg i frie fagorganisasjoner. Dette regnes som et grunnleggende punkt for at arbeiderne skal oppnå rettferdige lønninger og sosiale goder, de vet best selv hva som er en rettferdig lønning der hvor de bor. Og kan oppnå dette gjennom felles forhandlinger. Det er vanlig at ellers i industri og jordbruk blir fagforeningsledere- og medlemmer sagt opp fra jobbene sine, fordi de stiller krav til ledelsen.

11 Hvilken forskjell gjør det å handle fairtradevarer? Jaget etter profitt og stadig økt vekst gjør at importører av varer alltid søker å få sitt produkt produsert på billigst mulig måte. For å få det til flytter selskapene produksjonen sin til den fabrikken/plantasjen hvor de får "best" pris. På fabrikkene og plantasjene i Sør fører dette til at ledelsen der også må kutte i sine produksjonskostnader for å være konkurransedyktige og vinne anbud. Kutt i produksjonskostnader betyr ofte kutt i lønninger, økt press på den enkelte arbeiders effektivitet og ingen forbedring av arbeidsforhold. En annen konsekvens av at produksjonen blir flyttet fra en fabrikk til en annen er at mange mister jobbene sine og livsgrunnlaget for seg og hele familien.

12 Hvilken forskjell gjør det å handle fairtradevarer? Handelsavtalen mellom produsenter av fairtrade-varer i Sør og importører i Nord skal være langsiktig, dette gir forutsigbarhet og trygghet for produsentene. Produsentene skal også ha mulighet til å få utbetalt 60% av kjøpssummen på forhånd.

13 Hvilken forskjell gjør det å handle fairtradevarer? Produsentene av fairtradevarer får i tillegg til betaling for varen også en sum som blir kalt Premium. Denne summen skal brukes til noe som kommer lokalsamfunnet til gode, det kan være videreutvikling av produksjonen, bygge helsesenter, fotballbaner, utdanningstilbud, infrastruktur osv. Premiumen blir forvaltet av fairtrade kooperativer som er demokratiske og representative andelslag / kooperativer, hvor også kvinner skal delta. Kooperativene består både av bønder/fabrikkeiere og arbeidere.

14 Hvilken forskjell gjør det å handle fairtradevarer? Fairtradesertifiseringen betyr også en forskjell for miljøet ved at det settes fokus på å bruke minst mulig, eller ingen sprøytemidler i jordbruket, sikker håndtering av avfall, opprettholdelse av fruktbar jord og vannressurser og ingen bruk av genmodifiserte organismer. Fairtradestandardene krever ikke økologisk sertifisering, men økologisk produksjon blir fremmet og belønnet av høyere Fairtrade Minimum Priser for økologisk dyrkede produkter.

15 Oppsummering av hovedpunkter Fri fagorganisering gjør at arbeiderne selv kan forhandle frem rettferdig lønn og sosiale goder. Langsiktige handelsavtaler skaper forutsigbarhet og trygghet for produsenter, arbeidere og deres familier i Sør. Fairtrade Premiumen bidrar til utvikling av produsentenes lokalsamfunn og bedrer levekår for mange. Miljøet blir også ivaretatt ved fremming av økologisk dyrkning, håndtering av avfall og fokus på besparelse av vann i produkjsonen.

16 Hvor kan man handle fairtradevarer? De fleste dagligvarebutikkene har noen fairtradevarer. Appelsinjuice, kaffe og bananer er vanligst. Meny, Ultra og Coop Mega har størst utvalg. Friends Fairtrade er Norges største importør av fairtradevarer og har et enormt utvalg av alt mulig. Friends Fairtrade har nettbutikk.

17 Til slutt, noe å tenke på: Kaffe er den største handelsvaren i verden etter olje. Lønnsforskjellene og arbedisforholdene er absurd forskjellige. Gjennom bevisste og enkle valg i hverdagen kan vi forandre verden.

18 Tusen hjertelig takk for meg!


Laste ned ppt "Fairtrade av Beathe Dømbe. Disposisjon Først en kort presentasjon av Framtiden i våre hender, fordi mitt fairtradeprosjekt har vært del av FIVH, Jæren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google