Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å være i prosess Lier kommune Sandefjord 20.04.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å være i prosess Lier kommune Sandefjord 20.04.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å være i prosess Lier kommune Sandefjord 20.04.16

2 To skritt fram og et tilbake? 2

3 Felles prosjekter med Korus sør Tidlig inn- opplæringspakka 2011- 2012 Barn i rusfamilier 2012- 2013 Barn som bekymrer 2013 Appen «BryDeg» 2013- 3

4

5 Lier modellen 0- 8år Universelle tiltak: Helse: - Jordmor/ lege- svangerskapsomsorg - Helsestasjon -Skolehelsetjeneste Barnehage Skole SFO m/ leksehjelp Selektive tiltak: - Velkomstklassen - Tilrettelagte skoletilbud, hundremeterskogen og miljøverkstedet - Lavterskel psykolog - Foreldreveiledningsgrupper- Trening i foreldreferdigheter (TFF/ COS) - Barnas stasjon - Frisk liv barn og unge - Stipendordning Samarbeidsarenaer: - Tverrfaglige team (barnehage og skole) - Tverrfaglige team forebygging av skolevegring - Atferdsteam for skolene - SPSP team skole - Spes. Ped. team barnehage - Veiledning/ avklaring med den enkelte tjeneste - Spedbarnsteam- tverrfaglig konsultasjon med BUPA - Samarbeidsmøter Politi og barnevern - Team for gravide rusmisbrukere - Samarbeidsmøter mellom helsetjenesten og føde/ barsel og nyfødt intensiv Indikative tiltak: PPT: - Utredning/ sakkyndighetsarbeid - Veiledning Psykisk helsetjenesten barn og unge: - Helseopplysning i gruppe - Oppfølging individuelt Barnevern: - Familieterapi/ veiledning - Foreldreveiledningsgrupper ICDP - Foreldreveiledningsgrupper TFF - Foreldreveiledningsgrupper COS - Aktivitetsgruppe barn - Aktivitetsgruppe ungdom - Besøkshjem/ støttefamilie - MST - PMTO - Fosterhjem - Institusjons behandling Habilitering - Veiledning - Avlastning - Aktivitetstilbud - Barnebolig 5 Barnehage Skole Helsetjenesten PPT Barnevern Habilitering Skole Helsetjenesten PPT Barnevern Habilitering

6 I dette innlegget: Status «tidlig inn» prosjektene Fattigdomsprosjektet BryDeg appen Psykisk helse 6

7 Status ved avslutning av prosjektet 2013 Fra Prosjekt til System Kommunalsjefene får ansvar for årlig tema på faglig arena barn og unge Virksomhetene får ansvar for sine rutiner Virksomhetslederne for hjelpetjenestene for barn og unge, et særskilt ansvar for denne oppfølgingen. (oppgavefordeling/ opplæring/ vedlikehold)

8 Og i tillegg har ressursgruppa… Arrangert felles faglige temaer på tvers av virksomhetene: – Relasjon til barn og unge2014 – Vold 2015 – Evaluert «barn i rusfamilier» internt 2015 – Lansere appen 2016 8

9 Og vi som trodde vi var i mål 9

10 Men så kom hverdagen Omorganisering av kommunen Lederskifte på flere ledd Mange viktige oppgaver og prosjekter samtidig Og ikke minst så er vi mennesker 10

11 Men jobbet har vi da…. Noen gode eksempler: – Fattigdomsprosjektet – BryDeg appen – Psykisk helse ungdom- helhetlig helsetjeneste 11

12 Fattigdomsprosjektet Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier Gjennomføre utdanningsløp – barnehage og skole Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre Deltakelse og inkludering – fritid, kultur og idrett Et godt helsetilbud til alle barn og unge Samarbeid mellom kommunale virksomheter og frivillig sektor 12

13 BryDeg- en elektronisk guide Samarbeid mellom Korus sør, Kvello og Lier kommune Våge og se og våge å handle Prosessen Status 13

14 Psykisk helse ungdom- helhetlig helsetjeneste Tidlig innsats Fokus på behov Fange opp psykiske vansker Samhandlingsprosjekt mellom de kommunale hjelpetjenestene og Nav, Dps og BUPA 14

15 DPS Døgnseksjon DPS Akuttseksjon DPS Psykiatrisk poliklinikk DPS Ruspoliklinikk BUPA Poliklinikk BUPA Ungdomsseksjon for øyeblikkelig hjelp BUPA Nevroseksjon BUPA Ambulant familieenhet BUPA Fjellbrått BUPA Bjerketun BUPA Barneavdelingen Vestre viken Psykiatrisk avdeling Lier PAL Vestre viken Psykiatrisk avdeling Akuttenhet 1 Vestre viken Psykiatrisk avdeling Akuttenhet 2 Vestre viken Psykiatrisk avdeling Utredning psykose Vestre viken Regionalt senter for utviklingshemmede OUS Rasp døgn 1 OUS Rasp døgn 2 OUS Rasp døgn 3 OUS Rasp poliklinikk Andre regionale enheter Psykisk helse LierSamhandlingsteamet Ruskonsulenter ved NAV Skolehelsetjenesten Lier Psykisk helseteam for barn og unge ved helseavdelingen HFULegevaktovergrepsmottak Psykolog hos barnevern Psykolog hos PPTFastlegen Psykomotorisk fysioterapeut Diverse nettjenester Vestro helse Omsorgspartner Helsetjeneste for ungdom: Ungdom er ikke et fag, det er et liv Helsehjelp for ungdom i Lier 13-26 år

16 Samarbeid med KS og tjenestedesignere 16

17 PROSESS: Kartlegging av system og pasientforløp 17

18 Tiltak Ungdomshjelpa Styrke skolehelsetjenesten Større brukermedvirkning Henvisninger og overganger (inklusive fastleger) 18 Tiltak:

19 Fremover Videreutvikling av tiltak rettet mot de yngste barna (lavterksel) Fortsetter arbeidet med forebygging på gruppe og individnivå Se tjenestene på tvers Bruker- med- virkning, f. eks debatter/ cafesamlinger 19

20 Prosesser pågår 20

21 Vi takker for samarbeidet så langt


Laste ned ppt "Å være i prosess Lier kommune Sandefjord 20.04.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google