Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Samling om nytt kommunalområde Helse, Sosial og Omsorg 29. Mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Samling om nytt kommunalområde Helse, Sosial og Omsorg 29. Mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Samling om nytt kommunalområde Helse, Sosial og Omsorg 29. Mars

2 09:00 – 09:15Velkommen Lise 09:15 Arbeid i grupper med drøftingsoppgaver Plenumspresentasjoner LUNSJ Arbeid i grupper med drøftingsoppgaver Plenumspresentasjoner 14:40 – 15.00Oppsummering og avslutning v/Lise Program for dagen

3 Fremdriftsplan

4 Huskeliste Fylle inn en « huskeliste» på avklaringer og problemstillinger som det må arbeides videre med i neste fase.

5 Effektmål Innbyggerne i nye Sandefjord kommune opplever : en helsefremmende kommune og prioritering av forebyggende arbeid at det legges til rette for økt brukermedvirkning, hvor det tas utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte bruker. at kommunen er langt fremme på innovasjon, digitale løsninger og velferdsteknologi. at de sikres rett kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet. at de tilbys likeverdige og tilgjengelige tjenester. Medarbeidere i nye Sandefjord kommune opplever: samhandling som arbeidsform. korte beslutningslinjer og myndiggjorte medarbeidere. gode fagmiljøer med utviklingsmuligheter. en fremtidsrettet og velfungerende organisasjon med heltidskultur og godt omdømme. godt arbeidsmiljø med felles kultur og medarbeiderinvolvering. ledere som er kompetente, tydelige og synlige. Samarbeidspartnere i nye Sandefjord opplever:  god intern samhandling i kommunen.  en profesjonell og løsningsorientert kommune.  en tilgjengelig kommune.

6 Oppgave Gruppene skal vurdere : Gevinster Trusler Hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere truslene? I forhold til de fem utredningspunktene som styringsgruppa ønsker belyst.

7 DEL 1 Barnevern i egen seksjon. Barnevern i seksjon barn og helse. Hvilken av de foreslåtte modellene sikrer best helhetlige tjenestetilbud til de mest utsatte barna på tvers av kommunalområdene? Begrunn svaret.

8 DEL 2 En stabsenhet To stabsenheter (utredning i egen enhet)

9 DEL 3 Seksjon botiltak og aktivitet har ansvar for alle typer bemannede botiltak uavhengig av målgruppe. Seksjon botiltak og aktivitet kun har ansvar for tiltak til målgruppen funksjonshemmede/utviklingshemmede. Øvrige bemannede botiltak plasseres i de seksjonene der hvor fagkunnskapen om målgruppen er best representert/ivaretatt.

10 DEL 4 SMS og bo- og behandlingssenter samles i en seksjon. SMS og bo- og behandlingssenter som egne seksjoner.

11 DEL 5 Psykisk helse som egen seksjon. Psykisk helse som en del av seksjon familie og helse/barn og helse.

12 Navn på seksjonene Prosjektgruppa ber om råd fra dere på hva seksjonene skal hete i beslutningsnotatet.

13 Gruppeinndeling Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5 Torhild HansenJan Håkon LarsenTine LubertHanne KL SundbøSvein Greger Bente HøibraatenAnne RosslundSonja BergTonje WallakerTrine M. Bergan Anne Gerd Samuelsen Eli HansenAnne Lene Johansen Lina AtifØyvind Rivrud Janne Borch- Jenssen Camilla S. BotneGerd Kristin Numme Roger TveråAnne Omli Hilde IversenRagne HaalandAnne Merete Sørensen Bente ÅrsetLiv Krossøy Anne-Brit Greff


Laste ned ppt "Velkommen til Samling om nytt kommunalområde Helse, Sosial og Omsorg 29. Mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google