Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldresamarbeid Arbeidsseminar i Unge & Rus Tromsø 19. Mars 2013 Dosent Øystein Henriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldresamarbeid Arbeidsseminar i Unge & Rus Tromsø 19. Mars 2013 Dosent Øystein Henriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldresamarbeid Arbeidsseminar i Unge & Rus Tromsø 19. Mars 2013 Dosent Øystein Henriksen

2 Utvikling av foreldrefokus i rusforebyggende arbeid Foreldresamarbeid har blitt en naturlig del av rusforebyggende arbeid med barn og unge. Rusen som flyttet hjem. Familiesosiologien som tømte familien – og deretter fylte den igjen. Oppveksttrianglet skolen, familie og vennene.

3 Utvikling av foreldredelen i Unge & Rus Utvikling av foreldrefokus i forebyggende arbeid. Forskningsprosjektet Kommunikasjon om rus i familien. Utvikling og utprøving av forebyggings- programmet Foreldresamarbeid. Samordning av Foreldresamarbeid og Ungdom og alkohol. Utvikling av Unge & Rus som enhetlig og helhetlig program

4 Foreldredelen som kjernekomponent i Unge & Rus En alminnelig del av skolens rusforebyggende arbeid Gjennomføre to foreldremøter Betydningen av rusforebyggende innsats på flere arenaer samtidig

5 Kjerneverdier i foreldresamarbeid Alle –”Alminnelige utfordringer for alminnelige foreldre med alminnelige barn” Alle andre –”Alle andre får lov…….” Engasjerte foreldre har betydning –Foreldre trenger å bli styrket i troen på egen betydning Ikke moralisering –Det er foreldrenes holdninger til barnas rusmiddelbruk som er i fokus

6 Målsetting for foreldrenes deltakelse Styrke fellesskapet mellom foreldrene Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser for barns utprøving av rusmidler Styrke foreldrenes kompetanse til å snakke med barna sine om bruk av rusmidler

7 Møte 1: Foreldre - foreldre Kjernepunkter –Bry seg om egne og andres barn –Felles holdninger –Skriftliggjøring –Rus og mye annet Muligheter –Ekstern innledning –Kull, klasse, gruppe –Møteleder; lærer og/eller foreldre- kontakt

8 Møte 2: Foreldre - elev Kjernepunkter –Presentasjon av elevarbeid –Felles holdninger og grenser –Ikke i gruppe med egne barn Muligheter –Ekstern innledning –Møteleder; lærer og/eller foreldre- kontakt –Fullføre skriftelighet

9 Oppfølging på 9. trinn. Foreldre – elev møtet. Samme struktur og innhold som møte på 8. trinn. Gjerne ta utgangspunkt i holdningene ble formulert på 8. trinn. Viktig utfordring å skape aktiv medvirkning fra de unge.

10 Lærerutfordringer og ubegrunnede bekymringer. Kompetanse til å lede foreldremøter. Kunnskapsmangel Det er få som kommer og ingen som sier noe. Skolen har ikke noe med hvordan vi oppdrar våre barn. Uenighet og konflikt.

11 Hvordan få med foreldrene? Alminneliggjøring over tid. Selvfølgeliggjøring av interesse for deltagelse. Nedtoning av fokuset på dem som ikke kommer. Særskilte tiltak for invitasjon og inkludering?

12 Noen erfaringer Resultater fra utprøving av Unge & Rus i Oslo (Steinkjer 2008): 76% av foreldrene sier at de har snakket mer om rus hjemme 76% av foreldrene sier at foreldremøtene skapte gode dialoger mellom foreldrene 85% av foreldrene opplevde Unge & Rus som nyttig

13 En lærererfaring –Jeg kan bare si sånn spontant som jeg føler, og det er at dette syntes jeg har vært kjempefint for meg som lærer. …å kjære vene altså, da ble jeg bare glad… veldig glad.. og så er jeg litt glad for at vi greide å konkludere her.

14 Det nytter! Elever blir engasjert Foreldre/foresatte blir engasjert Skoler/lærere blir engasjert når de går inn for forebyggende arbeid og lar det bli en del av skolens virksomhetsplan


Laste ned ppt "Foreldresamarbeid Arbeidsseminar i Unge & Rus Tromsø 19. Mars 2013 Dosent Øystein Henriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google