Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen. Vi tilbyr en helhet innen helse og omsorg Helse Omsorg Førstelinje- tjeneste Spesialisthelse- tjeneste Diagnostikk Bo- og omsorgstilbud for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen. Vi tilbyr en helhet innen helse og omsorg Helse Omsorg Førstelinje- tjeneste Spesialisthelse- tjeneste Diagnostikk Bo- og omsorgstilbud for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen

2 Vi tilbyr en helhet innen helse og omsorg Helse Omsorg Førstelinje- tjeneste Spesialisthelse- tjeneste Diagnostikk Bo- og omsorgstilbud for barn og unge i barnevernet Psykisk omsorg Eldreomsorg Vi arbeider i en bransje som er i utvikling. Vi møter menneskers behov i ulike livsfaser. Vi kan lære av hverandre og forbedre vår virksomhet.

3 Dette er Aleris 10000 medarbeidere 350 enheter i tre land Over 7 milliarder svenske kroner i omsetning Vi representerer mer enn 100 forskjellige yrkesgrupper Helse og omsorg til 70% av Skandinavias befolkning En sterk og langsiktig eier i Investor Et stort selskap som fortsatt er i vekst

4 Etikk & Samfunnsansvar Etisk kompass Global Compact og etiske retningslinjer Samfunnsansvar - CSR Verdier Omtenksomme Profesjonelle Engasjerte Nytenkende Forretningsidé Vi gir mulighet til et bedre og friskere liv og bidrar til økt samfunnsnytte gjennom innovative løsninger Visjon Førstevalget innen helse og omsorg En felles plattform og retning

5 Våre verdier skal veilede oss i hverdagen.

6 1.Vår omtanke utgjør en forskjell. Vi ser enkelt individet i den store sammenheng i et stort selskap Hos oss handler hver møte om å være helt og fullt til stede Å se et menneske handler om å lytte 2. Vår profesjonalitet utgjør en forskjell Aleris er kunnskap, medfølelse og ansvar i ett Hos oss er utvikling av medarbeiderne ensbetydende med foretakets fremtid Hos oss er kvalitet og trygghet alltid en del av vårt fundament

7 3. Vårt engasjement utgjør en forskjell Vi fokuserer på det friske, bygger motivasjon og fremtidsoptimisme Vi gjør brukeren til en viktig del av teamet Helse og omsorg er noe vi jobber sammen for 4. Vår nytenkning utgjør en forskjell Vi er innovative og vet at noe bra alltid kan bli bedre Vi handler ikke ut fra prestisje, og vi lærer og låner gjerne av andre Vi forbedrer små detaljer og styrker hele helse- og omsorgssystemet

8 Vi er en del av samfunnet Aleris Helse og Omsorg er en del av samfunnet Vi tar lokale initiativ for et bedre samfunn Vi samarbeider med Røde Kors og støtter Hand in Hand Vi er med i FNs Global Compact og har utarbeidet egen rapport om samfunnsansvar Vi vil ta ansvar og arbeide for et bærekraftig samfunn for alle

9 Bo- og omsorgstilbud for barn og unge i Aleris 12 regioner på landsbasis. Dekker hele landet fra nord til sør 800 medarbeidere, og ca. 600 barn og unge som får tilbud hver dag Norges største aktør innen privat barnevern Levert tjenester til det offentlige barnevernsområdet siden 1991 Våre oppdragsgivere er BUF etat og kommunale barneverntjenester+ noen privat oppdrag

10 Region Oslo 1 av 12 regioner Egen region 1.4.15, før dette sammen med region Sør Skien 16 ansatte hvorav en regiondirektør, en fagansvarlig, to fagkonsulenter, en kontor leder, 10 avdelingsledere og en musikkterapeut Vi tilbyr plass i barneverninstitusjoner, bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, familiehjem/beredskapshjem og ettervern Kan tilby musikkterapi Intern og ekstern veiledning

11 Hvilke typer hjem har vi? Beredskapshjem Familiehjem Besøkshjem MÅLSETTING: Riktig barn i riktig hjem!

12 Beredskapshjem Hjem som kontaktes i akutt- og krisesituasjoner Må kunne ta imot barna på kort varsel til alle døgnets tider «Kortvarig» plassering En voksen hjemme på fulltid Må være god på å jobbe effektivt, ha mange «baller i lufta», tåle uforutsigbarhet og evner å tilpasse seg raskt God samarbeidsevne med ulike instanser Ikke avlastning og ferie i plasseringsperiode

13 Familiehjem Såkalt forsterket fosterhjem i det offentlige En voksen skal være hjemme på fulltid Planlagt inntak, og som regel en del informasjon om barnet Langtidsplassering God samarbeidsevne med ulike instanser Ved behov for avlastning oppfordres det til å finne avlastning i eget nettverk

14 Besøkshjem Hjem som stiller seg til disposisjon til oppsatt plan, eks ferier og/ eller annenhver helg. Primære oppgaven er å være besøkshjem for familiehjemmene Klarstilles av fagkonsulent

15 Hvem er disse barna? Plassert etter barnevernsloven §§4-6, 4-12, 4-4.4.ledd Barn utsatt for omsorgssvikt –Vold, seksuelle overgrep, traumatiserte, mobbing, rusmisbruk, diagnoser m.m Barn med mange ressurser- men man må ofte lete etter dem Ulike personligheter som trenger individuell tilpasning Aldersgruppen 0- 23 år Ikke barn med stor utageringsproblematikk og rusmisbruk

16 Hva trenger disse barna? Omsorg Trygghet og forutsigbarhet Tålmodige og utholdende voksne Evne til å se bak utfordrende atferd, og til å forstå symptomutrykk Mulighet til medvirkning/påvirkning Struktur og aldersadekvate grenser Hjelp til å finne sine ressurser og annerkjennelse av disse Samarbeid mellom alle hjelpere i systemet Samarbeid med biologiske foreldre Humor

17 Prosessen Hvem kan bli et Aleris hjem? Familiens totale egnethet Alminnelig familieliv Motivasjon- ønske om å gjøre en forskjell God daglig omsorgsevne Trygge, stødige og varme voksne Nære, åpne og ydmyke Evne til å romme hele barnet- evne til å se bak symptomutrykkene Evne til å ta imot veiledning og innstilt til å følge obligatorisk faglig opplæring Fleksible, rause og løsningsorientert Lojal og åpen til Aleris – husk at man er Aleris sitt ansikt utad

18 Selve prosessen : Klarstilling gjennomføres av to fagkonsulenter fra Aleris Endelig godkjenning av hjemmet gjøres av barneverntjenesten ved plassering Klarstilling gjennom ca. 5 samtaler med fagkonsulent Omfattende innsikt i deres liv- vi skal bli godt kjent med dere Sosialrapport utarbeides. Uttømmende politiattest, helseattest og godkjenning fra kommunal barneverntjeneste innhentes Gjensidig prosess hvor begge parter kan avslutte underveis Går ikke i prosess med hjem som er i dialog med andre etater

19 Hva kan vi tilby? Tett oppfølging fra fagkonsulent Fagkonsulenten skal støtte, veilede, tilrettelegge og være knutepunkt til våre oppdragsgivere, samt koordinere arbeidet rund barnet Tiltak i hjemmet ved behov Samtaler og ivaretakelse av hele familien ved behov Høy grad av tilgjengelighet og 24 timers beredskapsordning Lønn og utgiftsdekning i plasseringsperioden Faglig påfyll gjennom obligatoriske fagdager Meningsfylt, utfordrende og spennende arbeid Møte med utrolig mange fantastiske barn som trenger DERE!

20 Vårt fagkonsept Vi fokuserer på tre hovedområder i familiehjems arbeidet: Trygg base Resiliens Traumebevist omsorg, teori og praksis Alle hjemmene vår får opplæring og veiledning i forhold til dette.

21 Kontaktinformasjon: Fagkonsulent: Venke Flo-Myhre venke.flo.myhre@aleris.no 901 37 209 Fagkonsulent: Parisa Afradi parisa.afradi@aleris.no 953 30 598 aleris.no Facebook: Aleris familiehjem.


Laste ned ppt "Velkommen. Vi tilbyr en helhet innen helse og omsorg Helse Omsorg Førstelinje- tjeneste Spesialisthelse- tjeneste Diagnostikk Bo- og omsorgstilbud for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google