Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN 2014-2015 FOLLDAL BARNEHAGE. Folldal barnehage og Folldal skole har utarbeidet en felles visjon for enheten oppvekst: ” Oppvekstetaten i Folldal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN 2014-2015 FOLLDAL BARNEHAGE. Folldal barnehage og Folldal skole har utarbeidet en felles visjon for enheten oppvekst: ” Oppvekstetaten i Folldal."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN 2014-2015 FOLLDAL BARNEHAGE

2 Folldal barnehage og Folldal skole har utarbeidet en felles visjon for enheten oppvekst: ” Oppvekstetaten i Folldal kommune, skal gjennom omsorg, opplæring og aktiv fritid gi barn og unge en rik oppvekst de skal glede seg over nå og se tilbake på med stolthet ”. Barnehagens verdier – Verdihuset TRYGGHET – OMSORG – OPPLEVELSER Det er viktig at vi ansatte har en felles grunnverdi tekning i vårt arbeid med barna. Dette huset viser hvordan vi ønsker og tenker i forhold til barna. Alle hus må ha en grunnmur. I grunnmuren plasserer vi TRYGGHET. Ingen kan trives og utvikle seg uten å være trygge. Er vi trygge har vi en god plattform å stå på. Når vi er inne i huset, må vi omgås andre – OMSORG- blir et viktig begrep her. Nå handler det om å mestre samspillet med andre mennesker – små og store. Gjennom lek, samspill, glede og noen triste opplevelser, vil vi lære å ta vare på hverandre og vise omsorg. Når vi har blitt trygge og kjenner at her er det mennesker som bryr seg om hverandre, kan vi klatre opp på taket og ta imot OPPLEVELSER. Opplevelser blir det både inne og ute. Her vil lek, humor og glede, turer, teater, lesing, formingsaktiviteter og lignende komme inn. Men aller mest, håper vi at barna skal oppleve gleden av å være medmenneske og det å være en del av et fellesskap. Vi vil gjennom hele året arbeide daglig for at hvert enkelt barn får mange gode opplevelser i barnehagen.

3 AUGUST 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 31 123 32 45678910 33 1112131415 Nytt barnehageår 1617 34 18 Skolen begynner 192021222324 35 25262728293031 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGE ÅR! Åpningstid Barnehageåret går fra 15. august til og med 14. august neste år. Barnehagens åpningstider er klokken 07.15 – 16.15. Barnehagens kjernetid er fra kl. 09.30 - 14.30. Da bør alle være I barnehagen. Det er den tiden de pedagogiske aktivitetene skjer. Måltid Barna tar med matpakke til ett måltid, barnehagen sørger for det andre måltidet samt frukt og melk.

4 Barnehageloven § 3. Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Dette innebærer i vår barnehage at: Vi skal legge til rette for barns lek ut fra deres utvikling og interesse. Se, lytte, være tilstede og tolke barnas kroppsspråk og intensjoner velvillig. Endre planer underveis med utgangspunkt i barnas uttrykk. Barnehagens rammebetingelser Rammeplan Rammeplan for barnehagen gir bestemmelser for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplan har i alt 7 fagområder som barnehagen skal jobbe med gjennom hele året. Barnehagen skal legge til rette for at barna får felles opplevelser og kunnskap på mange områder. I barnehagen arbeider vi aktivt for at alle barn skal finne lekekamerater. For å lykkes med dette arbeidet er det viktig at barna har noe å være sammen om. I vårt daglige arbeid vil fagområdene være en naturlig del i tema og hverdagsaktiviteter. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, helse og bevegelse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form PLANLEGGINGSDAGER 2014/2015 Onsdag 3. september 2014 Fredag 14. november 2014 Mandag 5. januar 2015 Tirsdag 7. april 2015 Felles planleggingsdag for barnehagene i Nord-Østerdalen våren 2015. Dato kommer!

5 SEPTEMBER 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 36 1 Foreldrerådsmøte kl. 19-19.30 Foreldremøte kl. 19.30-21.00 23 PLANLEGGINGS- DAG BARNEHAGEN ER STENGT 4567 37 891011121314 38 15161718192021 39 22232425262728 40 2930 Foreldrerådsmøte Avholdes i uke 37/38 Valg av nye representanter til Samarbeidsutvalget (SU). Foreldremøte avholdes i forbindelse med foreldrerådsmøte. Presentasjon av årets årsplan Foreldrekaffe Avdelingene inviterer SU har konstitusjonsmøte innen 30.09 Leder i Foreldrerådet: Eivind Fallet Nesteleder: Marina Pettersen

6 Årets fokusområde i barnehagen:¨ LEK – TRAFIKK OPPLÆRING - FISKESPRELL LEK Det hender ofte at foreldrene spør barna når de kommer i barnehagen og skal hente «Hva har dere gjort i dag da?» I de aller fleste tilfellene vil både barna og de ansatte svare at de har lekt. Men hva er nå lek for noe da? Det finnes mange typer lek: enmannslek, parallell lek, rolle lek, regel-lek for å nevne noe. Leken har og er en spesiell og naturlig del av barnas liv og barndom. Den har en egenverdi og barn leker fordi det er gøy. «Barnehagen skal legge fysisk og psykisk til rette for variert lek» (Rammeplanen s. 32). «Barnehagen skal legge til rette for at barna kan danne vennskap» (Rammeplanen s. 21). Når barn leker sammen på avdelingene og på tvers av avdelingene dannes det vennskap. Vennskap er grobunn for barnas trivsel og aktivitet i barnehagen. Gjennom lek erfarer og utprøver barna forskjellige ting. Lek er grunnlaget for både læring og sosial kompetanse. Gjennom leken utvikler barnet seg språklig, motorisk, sosialt og blir et selvstendig individ. Vi i barnehagen setter nå fokus på lek i en to års periode for å heve vår kompetanse på lek ytterligere. Vi jobber daglig med å være tydelige, ansvarsfulle voksne som organiserer og planlegger leken slik at den får godt med rom og tid. Dette blir en spennende periode, og vi har allerede vært på et kurs som omhandlet temaet lek. Kurset gav oss masse inspirasjon og ideer til å gå i gang med vår egen kompetanse heving. Mål for leken i barnehagen vår er: Utvikle vennskap – sosialisering og samhandling med andre mennesker. Utvikle empati. Lære å løse konflikter. Utvikle fantasi og kreativitet. Lære turtaking. Utvikle språk. Utvikle motorikk. Arbeidsmetode: Leken bør og skal være en lystbetont aktivitet som skjer på frivillig basis i barnehagen. Vi i barnehagen skal gi leken både tid og rom. Den skal tilrettelegges slik at den stimulerer til kreativitet inne og ute. Vi voksne skal ha en bevisst rolle i forhold til leken, dvs. være observatører, delta og bidra med nødvendig hjelp når det trengs i å utvikle leken videre.

7 OKTOBER 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 40 12345 41 HØSTFERIE 6789101112 42 13141516171819 43 20212223242526 44 2728293031 Påkledning – ekstra tøy Barnehagen legger stor vekt på fysisk aktivitet og uteliv. Spør personalet hva du skal sende med hvis du er i tvil. Merk barnas klær/eiendeler. Da har vi bedre mulighet for å holde orden på hvem som eier hva. Ta med gode klær for varierte aktiviteter og som tåler allsidig leik. Bursdagsfeiring Barnas bursdager blir markert i barnehagen med flagg, krone og bursdagssang. Bursdagsinvitasjoner sendes i posten.

8 TRAFIKK OPPLÆRING TARKUS Trygg Trafikk har utarbeidet et trafikkopplærings program for alle barna i barnehage alder. Programmet har fokus på trafikksikkerhet i barnehagen, sikring av barn i bil og ferdsel i trafikken. Målet med arbeidet er å forebygge ulykker, og at barna skal ferdes trygt i trafikken. Barnehagen bruker beltedyret Tarkus i forbindelse med dette arbeidet. FISKESPRELLSUNT KOSTHOLD I BARNEHAGEN Dette er et samarbeidsprosjekt mellom ulike departementer, råd og fylkeskommunene i Norge med utgangspunkt i «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011». Barnehagen skal fremme godt kosthold og tilrettelegge for at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om mat og helse. I vårt arbeid med mat i barnehagen følger vi «Retningslinjene for mat og måltider i barnehagen». Målet vårt er å servere sunn og variert mat i barnehagen og lage minimum et fiskemåltid hver måned. 15 viktige punkter for måltider i barnehagen: Legg til rette for minimum to faste, ernæringsmessige fullverdige måltider med medbrakt eller servert mat. Sette av god tid til hver måltid, minimum 30 min. til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat. Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme. Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Legg til rette for at de voksne tar aktiv del i måltidet og spiser sammen med barna. Legg til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø. Sørg for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilbereding av mat. Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon. Maten bør varieres over tid og gi variert smaksopplevelser. Måltidene bør settes sammen av mat følgende tre grupper; grovt brød, frukt/grønt, fisk/ost. Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper. Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lett,- eller lett melk. Vann er tørstedrikk mellom måltidene. Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør unngås. De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat og søt drikke.

9 NOVEMBER 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag LørdagSøndag 44 12 45 3456789 46 1011121314 Elevens øvrige fridag – skolerute fri 1516 PL.DAG BARNEHAGEN STENGT 47 1718192021 Julelapper levers inn 2223 48 24252627282930 HUSK! Julelapper leveres inn fredag 21. november HUSK! I forbindelse med juleferien er barnehagen åpen på vanlige virkedager forutsatt at minst 4 barn har benytter seg av tilbudet

10 LEKE GRUPPER: Vinter 2014 evaluerte personalet jevnaldergruppene. Vi fant positive og negative sider ved disse gruppene. Vi mener at det best for barna vil være å ta med de positive sidene videre inn i lekegruppene. Vi vil ha lekegrupper som er på tvers av alder og avdelingene. Siden barn har ulik plass størrelser, vil lekegruppene rullere på ukens ulike dager. Lekegrupper på tvers av alder og avdelinger er positivt for det enkelt barnet og barnehagens miljø generelt. For de eldste barna i barnehagen skal det fortsatt være stas å være eldst. Det blir svømming og gruppe med egne aktiviteter etter jul. Det overordnete målet med gruppen er å forberede barnet best mulig til skolen, ved å bli kjent med de ulike fagområdene gjennom lek og læring, og bli kjent med hverandre. Vår oppgave som ansatt er å tilrettelegge lek for barn. Vi skal støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Vi ønsker at barn skal få gode erfaringer, mestre samspill med hverandre og føle at de mestrer ting. Å danne vennskap er noe av det viktigste vi kan fremme i barnehagen. For det som er gøy, vil vi gjøre mer av

11 DESEMBER 2014 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 49 1234567 50 891011121314 51 15161718192021 52 2223 Lille juleaften Skoleruta fri 24 Barnehagen stenger kl 12. 00 Juleaften 25 1. juledag 26 2. juledag 27 3. juledag 28 4. juledag 1 293031 Barnehagen stenger kl 12. 00 Nyttårsaften Julekaffe avholdes avdelingsvis. Invitasjon kommer. HUSK! I forbindelse med juleferien er barnehagen åpen på vanlige virkedager forutsatt at minst 4 barn har benytter seg av tilbudet

12 Planlegging, dokumentasjon og evaluering Pedagogisk dokumentasjon, som vi forstår det, består av disse elementene her: PLANLEGGE UTFØREOBSERVERE EVALUERE Vårt mål med dokumentasjon er å bruke den som grunnlag for refleksjon og læring i vår utvikling av barnehagen som virksomhet og de ansattes kompetanse. Dokumentasjon skal lede oss frem til nye perspektiver og nye refleksjoner over dagens praksis og stille spørsmål rundt vår yrkesutførelse og barnehagens innhold og læringsmiljø. Vi skal legge til rette for at barna får uttrykke seg og komme med innspill både i forkant og etterkant av planlegging. Sammen med barna skal vi reflektere over det vi har sett og gjort. Dokumentasjon gir også kommunen som barnehage eier og andre interesserte en mulighet til å se hva personalet har fokus på, og det det gir foreldrene mulighet til å være delaktig i deres barns læring og utvikling i barnehagen. Dokumentasjon i barnehagen er blant annet; månedsbrev til foreldrene, ukeplaner, månedsplan, barnas tegninger, tekst skapning og bilder fra turer.

13 JANUAR 2015 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 1 1 1. nyttårsdag 2 Skoleelevens øvrige fridag – skolerute fri 34 2 5 PL.DAG BARNEHAGEN STENGT 67891011 3 12131415161718 4 19202122232425 5 262728293031 HUSK! Søknadsfrist for barnehageopptaket 2015 er: 1. februar

14 Samarbeid Foreldresamarbeid «Foreldre og personalet har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit» (Rammeplan 2006 s.14) Foreldre er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Foreldre leser månedsbrev og dag tavla. Gjennom daglige møter i bringe og hente situasjon, foreldresamtaler og foreldremøter gir foreldre tilbakemeldinger og barnehagen får innblikk i hva de er opptatt av. Foreldresamtaler Vi tilbyr 2 foreldresamtaler pr. år. En om høsten i månedsskifte oktober/november og et om våren månedsskifte april/mai. Samtalene er et viktig ledd i et konstruktivt samarbeid mellom foreldre og barnehagens personale. Formålet med samtalen er å se barnet som det er, og finne fram til best mulig måter å støtte barnet på. Samtalen har fokus på barnets muligheter, trivsel og utvikling. Foreldreråd og samarbeidsutvalg Hver barnehage har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. Både foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen. Foreldremøtene er et viktig forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov, og komme med forslag til barnehagen. Vi har 2 foreldremøter pr. år. Nye foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget velges på første foreldremøte om høsten. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget godkjenner bl.a. årsplaner og uttaler seg på vegne av foreldrerådet.

15 FEBRUAR 2015 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 5 1 6 2345678 7 9101112131415 8 VINTERFERIE 16171819202122 9 232425262728

16 Andre samarbeidspartnere Taushetsplikt og opplysningsplikt Alle som arbeider i barnehagen er underlagt bestemmelsene om taushetsplikt, § 20, barnehageloven. Taushetsplikten innebærer blant annet en plikt til aktivt å hindre at uvedkommende får adgang til opplysninger (ikke la dokumenter ligge framme, ikke bruker kroppsspråk til å formidle det en ikke har lov til å si). Gjennom barnehageloven har barnehagepersonalet plikt til å melde fra til barneverntjenesten dersom det er grunn til å tro at barn blir utsatt for mishandling eller omsorgssvikt. Vi har også opplysningsplikt til sosialtjenesten. Barnehager stiller krav til at personalet som arbeider her har en profesjonell holdning til både taushetsplikten og opplysningsplikten. Barnehagen samarbeider med: PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), helsestasjonen, barnevernet (og andre kommuners barnehage). Foreldre er alltid informert om barnehagens samarbeid med andre instanser. Barnehagens samarbeid med andre skal skape resultat, utvikling og gode arbeidsmetoder. Barnets beste skal stå i sentrum. Barnehagen skal ved eget tiltak søke råd og veiledning hos aktuelle instanser for å få nødvendig faglig kompetanse.

17 MARS 2015 UKE MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 9 1 10 2345678 11 910 Barnehagens Dag 111213 Påskelapper leveres inn 1415 12 16171819202122 13 23242526272829 14 Påskeferie 3031 Barnehagens dag avholdes 10. mars Mer info kommer! Foreldresamtaler begynner! HUSK! Påske lapper leveres inn fredag 13. mars HUSK! I forbindelse med påskeferien er barnehagen åpen på vanlige virkedager forutsatt at minst 4 barn har benytter seg av tilbudet

18 Rutiner ved overgang fra barnehage til skole i Folldal kommune Gode rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole vil bidra til størst mulig grad av kontinuitet for barn og skape en trygg ramme rundt skolestart. Slikt samarbeid vil også øke muligheten for å gi god hjelp til barn som har behov for ekstra oppfølging og støtte. TILTAKBESKRIVELSEANSVARTIDSPKT.DELTAKERE Kartlegging Tilmelding av barn som trenger utredning og sakkyndig vurdering i forhold til behov for ekstra ressurser/spesial undervisning påfølgende skoleår. BarnehagenHøstenPedagogisk leder, styrer Kartlegging 2 Utarbeidelse av IOP for barn som trenger spesialpedagogisk tiltak. Utarbeidelse med utgangspunkt i sakkyndig uttalelse fra PPT. BarnehagenJanuar Overføringsmøte 1 Overføringsmøte mellom barnehagen og skolen vedr. barn med særskilte behov BarnehagenJanuarRektor, styrer og PPT Innskriving Innskriving av nye 1. klasse. Skjema for opplysninger om barnet, samt søknad om skoleskyss sendes ut på forhånd SkoleMarsRektor, teamleder småtrinn Overføringssamtale 2 Overføringsmøte mellom barnehagen og skolen. Informasjon og erfaringsutveksling. SkolenMaiKontaktlærer og pedagogisk leder. Besøksdag på skolen 1. Nye 1. klasse besøker skolen og blir kjent med skolens lokaler, klasserom, toalett, SFO etc. BarnehagenMaiAnsvarlig for moskusklubben Besøksdag på skolen 2. Nye 1. klasse inviteres til halv skoledag sammen med sin kommende kontaktlærer. Fadderordningen settes i verk. Kommende 4. klasse skal være fadder for hver sin 1. klassing. SkolenJuni Kontaktlærer for neste års 1. klasse, evt assistent, ped.leder, kontaktlærer 3. klasse. Overføring av TRASTRAS-skjema overføres til skolenBarnehagenJuniStyrer

19 APRIL 2015 UKE MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 14 Påskeferie 12345 15 6 2. påskedag 7 PL.DAG BARNEHAGEN STENGT 8 Sommerlapp levers inn 9101112 16 13141516171819 17 20212223242526 18 27 Foreldrerådsmøte kl. 19-19.30 Foreldrerådsmøte kl. 19.30-21.00 282930 Foreldresamtaler fortsetter! HUSK! Innlevering av sommerlapper onsdag 8. april Foreldrerådsmøte avholdes mandag 27. april! Evaluering av årets barnehageår og tips/ideer til neste barnehage år + eventuelt Foreldremøte avholdes i forbindelse med foreldrerådsmøte. Tema. HUSK! Barnehagen holder sommeråpent, medio juli til medio august under forutsetning av at minst 4 barn bruker tilbudet.

20 PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Ferie I løpet av barnehageåret skal barnet ha 4 ukers ferie. Disse ukene skal avvikles i perioden 16. juni til 16. august. Det er mulig å søke om å flytte 1 av disse ukene utenom den ordinære ferieperioden. Barnehagen holder sommeråpent, også medio juli til medio august under forutsetning av at minst 4 barn bruker tilbudet. I forbindelse med jule- og påskeferien er barnehagen åpen på vanlige virkedager forutsatt at minst 4 barn har benytter seg av tilbudet. Jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00. Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilken utstrekning de har behov for barnehageplass i forbindelse med høytider. Fravær og sykdom Holdes barn hjemme pga. sykdom eller av andre årsaker, ønsker vi å få beskjed om dette. Når barnet er sykt eller allmenntilstanden er nedsatt, må barnet være hjemme. Dersom barnet blir sykt i løpet av dagen, tar vi kontakt med deg/dere for å avtale henting. For å unngå spredning av sykdommer er det viktig ar barnet holdes hjemme til det ikke lengre er smittebærer. Ved oppkast / diarè skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter sist gang det kastet opp/hadde diarè.

21 MAI 2015 UKE MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 18 1 1. MAI 23 19 45678910 20 11121314 KR. HIMMEL 15 Elevens øvrige fridag – skolerute fri 1617 NASJONALDAG 21 18192021222324 22 25 2. PINSEDAG 262728293031 Sommeravslutning Foreldrene til 4 åringene arrangerer Foreldrekaffe avholdes Avdelingen inviterer

22 PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Bringe og hente Dere foreldre bestemmer selv tidspunktet for når dere kommer til barnehagen. Vi ønsker likevel at dere ser på dagsrytmen og tenker over oppmøtetidspunktet, spesielt under tilvenning eller hvis barnet har få dager i barnehagen. Dette fordi: Det er lettere å komme inn i leiken når den er i oppstart. Barn planlegger ofte under frokost hvem de skal leike med etterpå. Det tar ca. 15-30 minutter før leiken er ordentlig i gang og gruppene faller til ro. Snakk med personalet om gode tidspunkt hvis dere er i tvil. Gi beskjed hvis barnet kommer for seint. Gode rutiner ved avskjed er viktig for alle barn uansett alder. Det markerer overgangen fra hjem til barnehage og det blir lettere for barna å starte dagen i barnehagen. Skal barnet hentes av andre enn de fast voksne må barnehagen få beskjed om dette. Foreldre har ansvar for barnet ved bringing og henting. Av sikkerhetsmessige grunner må barnet bare går ut på parkeringsområdet når det er sammen med den som henter / bringer. Mobil telefon Vær så vennlig og ikke snakk i telefonen når du bringer og henter barnet i barnehagen. Da er det barnet som skal ha oppmerksomheten.

23 JUNI 2015 UKE MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 23 1234567 24 891011121314 25 1516171819 Siste bhg dag for dem som følger skoleruta 2021 26 22232425262728 27 2930 SU møte avholdes innen 1. juli med godkjenning Av årsplanen for 2015/2016 Vi takker alle barn og foreldre for et hyggelig barnehage år og ønsker dere alle en riktig god sommer. Hilsen Personalet i Folldal barnehage

24 Våre ansatte: STORE BARNS AVDELINGENE: (3-6 ÅR) Bjørkekroken 40 02 79 62 Pedagogisk leder Siri Moe FagarbeiderGro Oddløkken Assistent Bjørg Anny Flatin Assistent May Lisbeth Kristoffersen Grankvisten40 02 79 63 Pedagogisk leder Line Dahlen FagarbeiderMarita Åsen Lien AssistentGrete Sandnes Soltoppen47 47 40 97 Pedagogisk leder Lena Bydal Hauge FagarbeiderLillian Kristiansen AssistentRuth Eli Brennodden Assistent May Lisbeth Kristoffersen SMÅ BARNS AVDELINGENE: (1-3 ÅR) Furustua 40 02 79 60 Pedagogisk leder Elin Blæsterdalen FagarbeiderJorun E. Klokkerhaug AssistentMona Oddløkken Assistent Gerd Karin Brænd Assistent May Lisbeth Kristoffersen Furutoppen 40 02 79 61 Pedagogisk leder Gisela Voll Nessa FagarbeiderHeidi Åsen AssistentEster Nyheim AssistentRuth Sissel Moseng Moen Assistent May Lisbeth Kristoffersen Maurtua47 47 88 07 Pedagogisk leder Gro Åsne Lohn AssistentAnnette Nyheim Assistent Mildrid B. Østensen AssistentBirgit Dalen Styrer: Beate Trømborg Bekken 47457576

25 JULI 2015 UKE MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 27 12345 28 6789101112 29 13141516171819 30 20212223242526 31 2728293031

26 SMÅ BARNS AVDELINGENE: (1-3 ÅR ) Furustua 40 02 79 60 Pedagogisk leder Elin Blæsterdalen Fagarbeider Jorun E. Klokkerhaug Assistent Mona Oddløkken Assistent Gerd Karin Brænd Assistent May Lisbeth Kristoffersen Barna: Amalie Torarin Vinja KristianTimnit Jonathan Tiril Sofie Trond EmbretMartin Henrik Andreas Furutoppen 40 02 79 61 Pedagogisk leder Gisela Voll Nessa FagarbeiderHeidi Åsen AssistentEster Nyheim Assistent Ruth Sissel Moseng Moen Assistent May Lisbeth Kristoffersen Barna: Iver Maiken Beatrice Helle Rafida Torstein Christer Linus Herman Sam Even LE Vilde Sofie Maurtua47 47 88 07 Pedagogisk leder Gro Åsne Lohn AssistentAnnette Nyheim Assistent Mildrid B. Østensen AssistentBirgit Dalen Barna: Ingrid Abdikadir Torgrim Eirik Filip Ivar Ylva Witold Alva Tormod Birk Olai

27 Bjørkekroken 40 02 79 62 Pedagogisk leder Siri Moe FagarbeiderGro Oddløkken Assistent Bjørg Anny Flatin Assistent May Lisbeth Kristoffersen Barna: Oliver EK Jonas T Thea Elise Linnea Mina Sigurd Ylve Eirin Mattis Even B Marius Emre Vilja Jonas H Grankvisten40 02 79 63 Pedagogisk leder Line Dahlen FagarbeiderMarita Åsen Lien AssistentGrete Sandnes Barna: Jenny Sylvia Oliver B Martine Silje Kasper Eline Lone Christian Amalie RS Nathalie Tuva NØ Kamilla Mia BB Soltoppen47 47 40 97 Pedagogisk leder Lena Bydal Hauge Fagarbeider Lillian Kristiansen Assistent Ruth Eli Brennodden Assistent May Lisbeth Kristoffersen Barna: Mia TF Loke Samsom Mael Emilie H Johan Ronja Aksel Minna Iselin Arwen Lisa Sander Mathea STOR BARNS AVDELINGENE: (3-6 ÅR )

28 PROGRESJONSPLAN I FOLLDAL BARNEHAGE Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk.

29 Kommunikasjon, språk og tekst MÅL 0-3 ÅRMETODE Barna skal få anledning til å eksperimentere verbalt og nonverbalt med språket. Barna skal lære enkle begrep og ord. Barna får delta i sanglek, rim og enkle fortellinger. De ansatte skal lytte, gi respons og veksle mellom kropps- og talespråk. De ansatte hjelper barna å sette ord på opplevelser, tanker og følelser. Rim, regle, begrepskort og foto på veggene. MÅL 3-6 ÅRMETODE Barna skal bli trygg på eget språk, bruk språket aktivt. Barna skal utvikle begrepsforståelse – øke ordforråd. Få kjennskap til sammenhenger mellom språk og tekst. Lyttende voksne, vise respekt og forståelse. Lek, turer, bøker, sanger. ALT. Tekst skapning. Tekst skapning, høytlesning, rim og regler. Ha tekst, bokstaver tilgjengelig, ordbilder. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår vekselsvis mellom å motta og tolke et budskap, og selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. (Rammeplanen kap. 3.1)

30 Barn er kroppslige aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selg og kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. (Rammeplanen kap.3.2) Kropp, bevegelse og helse MÅL 0-3 ÅRMETODE Barna skal få utfolde seg kroppslig og oppleve mestring. Barna skal bli trygge på en dagsrytme som veksler mellom aktivitet, hvile og måltid. Barnehagen skal innarbeide rutiner for et sunt kosthold og god hygiene. De ansatte skal legge til rette for allsidig aktivitet og utfordringer ute og inne. Barna skal oppmuntres og få positiv respons. De ansatte følger opp barnas behov for mat og søvn i samarbeid med foreldrene. Barna får servert et sunt og variert kosthold i løpet av dagen. MÅL 3-6 ÅRMETODE Barna skal få kunnskap og forståelse om hva sunt kosthold innebærer. Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. La barna delta i planlegging til innkjøp og matlaging. Bruke barnehagens ute,- og inne område og nærområdet for fysiske utfoldelser. Legge til rette for at barna får stimulert og videreutviklet grov, - og fin motorikk.

31 Kunst, kultur og kreativitet MÅL 0-3 ÅRMETODE Barna skal bli kjent med sanger, regler, rim, instrumenter og variert musikk fra ulike kulturer. Barna skal få erfaring med ulike formingsmateriell. Barna skal bli kjent med enkle eventyr og bøker.  Bruke sang, rim og regler daglig, danse og lytte til musikk og utforske enkle instrumenter.  Male, tegne, klippe, lime, tove m.m.  Daglig tilgang til bøker, eventuelt flanellograf. Dramatisere. MÅL 3-6 ÅRMETODE Barna skal ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barna skal få mulighet til å bearbeide inntrykk på sin personlige måte gjennom skapende virksomhet. Barna skal få kjennskap til lokale tradisjoner og kultur. Legge til rette for allsidige opplevelser, for eksempel turer, besøk av kunstnere etc. som videre kan inspirere til kreativitet og skaperglede. Legge til rette og gi rom for at barna skal kunne uttrykke seg kunstnerisk. Besøke lokale kulturelle steder som for eksempel Stiftelsen Folldal Gruver, Folldal kirke osv. Og arrangere arrangementer og aktiviteter som inneholder lokale tradisjoner. Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturell opplevelse og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og filosofi. (Rammeplanen kap. 3.3)

32 Natur, miljø og teknikk MÅL 0-3 ÅRMETODE  Barna skal få positive erfaringer ute i naturen, stimulere sansene og utvikle nysgjerrighet.  La barna bli kjent med forskjellige dyr og fugler som finnes i nærmiljøet.  Barna skal få mulighet til å utvikle skaperglede med naturmaterialer og enkle konstruksjonsleker.  Være ute alle årstider, i barnehagens uteområde og på tur i nærmiljøet.  Leke med plastdyr, lese om dyr, se etter spor og sportegn.  Lek med duplo/klosser, sand og snø, kvister, kongler, pinner osv. MÅL 3-6 ÅRMETODE Barna skal lære å iaktta, undre seg og eksperimentere over naturens mangfold gjennom de ulike årstidene. Barna skal oppleve glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Barna skal få mulighet til å erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Inkludere friluftsaktiviteter, turer i nærområdet og utelek i barnehagehverdagen. Ta med barna på å utnytte nærmiljøets muligheter for at de kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, innsekter og planter. Gi barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død. Bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen og IKT. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få begynne med en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplanen kap. 3.6)

33 Etikk, religion og filosofi MÅL 0-3 ÅRMETODE  Gi rom for nonverbal og verbal undring og tenkning.  Barna skal få erfare omsorg og lære å respektere andre.  Bli kjent med religioner og kulturer som er representert i barnegruppa.  Være lydhøre for barnas signaler og anerkjenne disse.  Gjennom lek og samvær vil vi voksne være til stede og veilede barna.  Markere høytider og nasjonaldager som er representert i barnehagen. MÅL 3-6 ÅRMETODE Barna skal få utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Barna skal bli kjent med nærmiljøet og samfunnet de lever i, og erfare at de selv kan være med å påvirke fellesskapet. Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til jenter og gutter. Arbeide for at barna får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet gjennom å ta hensyn til barns medvirkning. Arbeide med likestilling mellom gutter og jenter og sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Sørge for at barn utvikler sin forståelse om kulturelle likheter og ulikheter og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. Og videre sørge for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet. Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjoner har sammen med humanetiske verdier gjennom århundre preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. (Rammeplanen kap. 3.5).

34 Nærmiljø og samfunn MÅL 0-3 ÅRMETODE  Bli kjent med seg selv og familien sin.  Barna skal få kjenne på gleden av å være en del av et fellesskap.  Bli kjent med nærområde i barnehagen.  Gjennom «hus» med bilder av den nærmeste familien, synge navnesanger, samtale om familien, og markere barnas bursdager.  Gjennom lek, hverdagssituasjoner og felles opplevelser.  Gjennom turer og utelek. MÅL 3-6 ÅRMETODE Barna skal bli kjent med religion, etikk, tradisjoner og filosofi som en del av kultur og samfunn. Barna skal utvikle respekt og toleranse for andre mennesker og kulturer. Barna skal få oppleve at det er rom for gode samtaler, undring og refleksjoner rundt grunnleggende spørsmål og verdier. Gi rom for at barna skal få anledning til å undre seg. Være gode rollemodeller, og være tilgjengelig for spørsmål og samtaler. Lære barna om kulturer, tradisjoner og religion gjennom besøk, litteratur, sang og samtaler. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i, utforske og oppdage nærmiljøet sitt. (Rammeplanen kap. 3.6).

35 Antall, rom og form MÅL 0-3 ÅRMETODE  Oppleve gleden over å utforske og leke med tall, former og matematiske begreper (som f. eks mengder og størrelser).  Erfare plassering og orientering, og på den måten utvikle sine evner til lokalisering.  Gjennom duplo, puttekasse, spill, stabletårn, sortere og rydde leker, og rutinesituasjoner.  Legge til rette for ulike typer aktivitet gjennom møblering. MÅL 3-6 ÅRMETODE Barna skal oppleve glede over å utforske og å leke med tall og former Barna skal få erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Barna skal få erfare plassering og orientering, og på den måten utvikle sine evner til lokalisering. Legge til rette for spill, lek og aktiviteter som styrker barnas nysgjerrighet og uttrykksevne. Være bevisste voksne som setter ord på matematikken i hverdagen. Gi barna erfaringer og mulighet til å fundere over avstander, rom, vekt, volum og tid. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. (Rammeplanen kap. 3.7).

36 BARNEHAGENS DAGSRYTME Klokkeslettene følges ikke slavisk, men er en rettesnor for vår dagsrytme Kl. 7.15Barnehagen åpner – dørene låses opp Kl. 8.30 – 9.00Frokostservering på avdelingene Kl. 9.30 – 14.30Barnehagens kjernetid. Den tiden de pedagogiske aktivitetene skjer. Frileik, samlingsstund og uteleik. Kl. 11.30 – 12.00Formiddagsmat: matboks / varm måltid Kviling Frileik, aktiviteter og uteleik. Kl. 14.45Æftansmat (frukt / grønnsaker / yoghurt / knekkebrød). Kl. 16.15Barnehagen stenger – dørene låses.


Laste ned ppt "ÅRSPLAN 2014-2015 FOLLDAL BARNEHAGE. Folldal barnehage og Folldal skole har utarbeidet en felles visjon for enheten oppvekst: ” Oppvekstetaten i Folldal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google