Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er regelmessig fysisk aktivitet viktig? Effekter av fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet og fedmeepidemi i Norge Sigmund A Anderssen FTT Seksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er regelmessig fysisk aktivitet viktig? Effekter av fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet og fedmeepidemi i Norge Sigmund A Anderssen FTT Seksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er regelmessig fysisk aktivitet viktig? Effekter av fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet og fedmeepidemi i Norge Sigmund A Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole NFR møte 26/11 2007

2 Disposisjon Om fedme Om diabetes Metabolsk syndrom HKS og anbefalinger Har du tenkt på det? Visjoner Oppsummering

3 I Norge forårsaker hjerte- og karsykdommer og kreft henholdsvis ca 40 prosent og 25 prosent av alle dødsfall Forekomsten av overvekt/fedme og diabetes type 2 øker En stor del av befolkningen behandles for høyt blodtrykk og ugunstig ”kolesterolprofil”

4 Verdens helseorganisasjon WHO har anslått at 80 prosent av forekomsten av hjerteinfarkt, 90 prosent av diabetes type 2 og 30 prosent av forekomsten av kreft kan forebygges med endringer i kosthold og fysisk aktivitet

5 Aktivitetsnivå Det er holdepunkter for at nivået av fysisk aktivitet reduseres med alder med et gradvis fall helt i fra førskolealder Det er kjønnsforskjeller Fysisk inaktivitet er utbredt (50-70%) Det er ingen biologisk årsak til dette

6 En rekke tilstander er assosiert til fysisk inaktivitet Tidlig død Hjerte- og karsykdom Diabetes Overvekt Muskel- skjelett lidelser Psykiske lidelser Livskvalitet Funksjonalitet Cancer

7 Developement of over weight and obesity Kopelman, PG., Nature 2000

8 Number with obesity ≥ (BMI ≥ 30) Data gathered by National Institue of Public Health in the period 1976 – 2001 40-42 year old men in Oppland Meyer, 2004

9 Global fedmeepidemi blant barn/unge

10 Vektutvikling blant barn i EU (5-11 år) http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/iotf_en.pdf ”The number of overweight schoolchildren rises by 400,000 a year due to lack of exercise and eating the wrong foods”

11 Andel (%) overvektige 4. og 8. klassinger (Ungkost 1993 & 2000) Andersen L.F. et al. Scand J Public Health 2004 Fra 7,5 til 11,5 %

12 Gjør det noe?

13 Helserisiko ved overvekt - barn Psykososiale konsekvenser Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom Type 2-diabetes, aterosklerose Muskel- skjelettsykdommer Menstruasjonsforstyrrelser Astma Søvnproblemer Reilly J.J. et al. Arch Dis Child 2003;88:748-752

14 Diabetes diagnose: Observasjon fra barneklinikker i USA Of 1000 children/youth (< 18 y) with diabetes: 1980: 1% type 2 diabetes 2002: 30% type 2 diabetes

15 Det er kjent at Overvektige barn og unge har lettere for å bli overvektige som voksne sammenlignet med normalvektige barn Overvektige barn og unge har lettere for å utvikle fedme som voksen Derfor et poeng å forebygge utvikling av overvekt i utgangspunktet

16 Total energiforbruk Hvilestoffskiftet50-70% Termisk effekt av mat5-10% Fysisk aktivitet15-30% Den største forskjellen i variasjon mellom individer er energiforbruket utført av skjelettmuskulatur

17 Etter Zimmet P et al. Diabet Med. 2003;20:693-702. 25.0 39.7 59% 25.0 39.7 59% 10.4 19.7 88% 10.4 19.7 88% 38.2 44.2 16% 38.2 44.2 16% 1.1 1.7 59% 1.1 1.7 59% 13.6 26.9 98% 13.6 26.9 98% 81.8 156.1 91% 81.8 156.1 91% 18.2 35.9 97% 18.2 35.9 97% 189 millioner i 2003 324 millioner estimert for 2025 72% økning Diabetesepidemien

18 FA/trening og karbohydratstoffskiftet En av de sterkeste effektene av regelmessig FA/trening er på karbohydratstoffskiftet Både akutt og kronisk Effekten kommer ved alle former for aktivitet Treningseffekt er tilstede hos....

19 …ung og gammel…

20 …kvinne og mann…

21 …fete og tynne…

22 .., men effekten er størst hos…

23 Overvekt og nedsatt glukose toleranse (primær) The Finnish Diabets Prevention Study Tuomilehto et al. N Engl Med 2001; 344, 1343-50 Deltakere Menn og kvinner, overvektig/nedsatt glukose toleranse BMI: ~31 Varighet 6 år (gjennomsnittlig oppfølgingstid: 3,2 år) Design - intervensjon: fysisk aktivitet + kost vs. kontroll

24 Regime livsstilsintervensjon Mål:> 5% vektreduksjon < 30 E% fra fett < 10 E% fra mettet fett > 15 g fiber pr 1000 kcal > 30 min fysisk aktivitet pr dag

25 Resultater The Finnish Diabetes Prevention Study 58% reduksjon i diabetesutvikling i intervensjonsgruppe vs. kontrollgruppen

26 Resultater The Finnish Diabetes Prevention Study Suksess score > 5% vektreduksjon < 30 E% fra fett < 10 E% fra mettet fett > 15 g fiber pr 1000 kcal > 30 min FA pr dag De som klarte å oppnå 4 eller 5 av rådene utviklet ikke diabetes

27 Fysisk aktivitet og diabetes type 2 Fysisk aktivitet har potensialet til å virke på tre nivåer av sykdomsutvikling Primær (forebygge sykdom helt) Sekundær (reversere nylig oppdaget sykdom) Tertiær (forebygge -/utsette komplikasjoner)

28 KOMBINERT KOST OG TRENING REVERSERER METABOLSK SYNDROM Anderssen SA, Carroll S, Urdal P, Holme I Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo Department of Sport, Health & Exercise Science, Faculty of Applied Science & Technology, University of Hull, UK Avdeling for klinisk kjemi, Ullevål Universitets sykehus, Oslo

29 Metabolsk syndrom er en opphopning av flere risikofaktorer for HKS. Kjernevariablene i syndromet er insulin resistens, hypertensjon, overvekt og ugunstig lipoproteinprofil er assosiert med økt risiko for utvikling av diabetes, HKS og tidlig død (Sattar et al Circulation 2002, Laaksonen et al Am J Epidemiol 2002),Isomaa Diabetes Care 2001, Lakka JAMA 2002).

30 MS og behandling Både kost og fysisk aktivitet har en kjent effekt på komponenter i det metabolske syndromet. Livsstilsendringer er derfor anbefalt i behandlingen av syndromet Det er imidlertid få undersøkelser som er rapportert med hensyn til effekter av kost og/eller fysisk aktivitet på personer som har metabolsk syndrom

31 Hensikt å evaluere den enkeltvise og kombinerte effekten av kost- og treningsendringer på forekomsten av metabolsk syndrom i henhold til de nye kriteriene til International Diabetes Federation (IDF)

32 Deltakere Menn som deltok i Oslo Diet and Exercise Study (ODES)*og som hadde metabolsk syndrom i henhold til IDF-kriteriene. *Controlled Clin Trials 1993 14: 229-43

33 Studie Design Total n=137 Control n=26 Diet n=34 Exercise n=34 Diet + Exercise n=43 Åpen randomisert 2 x 2 faktorielt design med 1-års varighet for hver deltaker

34 Oppfølgning til intervensjon Treningsoppmøte: 63% Tilsvarer ca 110 minutter per uke i snitt i observasjonsperioden (moderat intensitet) Kost: Total energi inntak ↓ i kost og kombinert ↓ total fett og ↑ umettet vs trening og kontroll Kombinert = som kost alene Kombinert = som trening alene Røykevaner uendret

35 Endring i Vo2 max og vekt Control Diet Exercis e Diet + Exc. n 43 524965  Vo2 vs control - -15.0%*20.4%*  Vekt (kg) 0.8 -5.2* -1.3 -6.5* p<0.05 vs kontroll og kost p<0.05 vs kontroll og trening

36 Reduksjon i forekomst av metabolsk syndrom etter 1 år Kost alene: 34% Fysisk aktivitet alene: 23% Kombinert:57%

37 Konklusjon ODES og metabolsk syndrom Både trening og kost alene reduserer forekomsten av metabolsk syndrom sammenlignet mot kontroll etter ett års intervensjon Den kombinerte intervensjonen var mer effektiv i behandlingen enn kost og trening alene

38 Morris et al. Lancet 1953; ii:1053-7;1111-20 The modern story of exercise and CHD began in 1953 Morris and Active conductors were protected against CHD compared with sedentary bus drivers in London

39 Since then Morris 1953 Taylor 1962 Kahn 1963 Cassel 1971 Brunner 1974 Kannel Salonen Pomrehn Garcia- Palmieri Paffenbarger Menotti Lapidus Leon Pekkane n Sobolski Donahue Andersen LB Slattery Erikssen J + G Blair Lindsted Holme Hein Rodriguez Manson Lissner Sandvik Sherman Lakka Wannamethee Lee Schuler Hambrecht Yu..and many, many more

40 Physical activity CHD/CVD Waist circumference Body weight LipidsEndothelial function Blood pressure Metabolic syndrome Diabetes type 2

41 Fysisk aktivitet - effekt på muskelstyrke og funsksjonsdyktighet hos eldre FP: 100 ekstremt inaktive sykehjemspasienter Alder: 87 (72-98) år Forsøksdesign: Randomisert -kontrollert Trening: Vekttreningsprogram Hyppighet: 3/uke a 45 min. Varighet: 10 uker F Fiatarone et.al. N Engl J Med 1994;330: 1769-75

42 Fysisk aktivitet - eldre (forts) Muskelstyrke  113% Ganghastighet  13% Pasientene bedre i stand til å bevege seg i trapper, ganger Spontan fysiske aktivitet 

43 Anbefalinger Hva er det minste jeg behøver å gjøre for å oppnå en helse effekt? Hva er det meste jeg kan la være å bruke kroppen min før det er helse skadelig?

44 Dose The dose is a combination of intensity, duration, frequency and type of activity The question of how much physical activity is needed to yield health gains is not easily answered; depends on group of people in question the individuals level of physical activity the intervention potential

45 What should we recommend in order to prevent the development of MS or reverse the MS?

46 Recommendation Substantial health gains can be achieved through moderate PA Vigorous PA has also a major impact on different health outcomes. This latter fact has been somewhat faded away in the recommendations Therefore the recommendations should include both modalities of PA

47 Har du tenkt på at.. De fleste voksne i Norge ikke har hatt utdannede kroppsøvingslærere da de gikk på skolen? De fleste barna i Norge i dag ikke har utdannede kroppsøvingslærere?

48 Økt fysisk aktivitet ikke fører til reduksjon i skoleprestasjonene – kanskje tvert i mot

49 Har du tenkt på at.. Ekspedisjonssjefen i Samferdselsdepartementet ikke kunne forstå hvorfor hans departement hadde noen betydning for aktivitetsnivået?

50 Tenk på det!

51 Ikke har slike rutiner for regelmessig fysisk aktivitet

52 Tvert om Vi har en tenkning som først og fremst legger til rette for et stillesittende samfunn Sitt i ro!

53 Dersom vi erkjenner at Fysisk inaktivitet er utbredt og at vi bør gjøre noe med det…

54 Visions for actions

55 Decision makers/ politicians In five years positive thinking in all political parties In ten years lifestyle (PA) politics high on the agenda it is by law obligatory to persons have with PA and nutrition and health in the local community admintration In 20 years the necessity of arranging for PA is in the bone marrow of the politicians National activity plan for 50 years – milestones every 3rd

56 Education In five years – being a PE teacher - mandatory to be qualified In 10 years PA and health is in the curriculum for engineers, medical doctors, nurses, architects, nutritionists, nursery nurses etc In 15 years PE teachers are highly appreciated

57 Physical activity in school In 10 years 60 minutes of daily PA is a fact from children and youth aged 6 to 18 years.

58 Some environmental changes In ten years it is a little more easy to be PA Samferdselsdepart er sterkt på banen

59 Research In 5 years a program established Multi-center Multi-national Funded by official canals 100 millioner yearly What works and what does not? What kind of correlates are important? How much is enough? How do we best communicate the message?

60 Communicate the message wisely and understandable

61 Determinants In 5 years increased knowledge about determinants In 10 years we know how correlates of PA change with time In the near future: We are better to communicate the message Without annoying people Without reducing quality of life

62 Monitoring/ results (preliminary) In 10 years we observe a trend: Number of children and teenagers being PIA decreased with 50%! Girls are more active than boys In 20 years: 85% of adults fullfill the reccommendations

63 Some visions for action but…. Why not? The mission is not impossible! All it takes is some wise decisions

64 Oppsummering: En rekke tilstander er assosiert til fysisk inaktivitet Tidlig død Hjerte- og karsykdom Diabetes Overvekt Muskel- skjelettlidelser Psykiske lidelser Livskvalitet Funksjonalitet Cancer


Laste ned ppt "Hvorfor er regelmessig fysisk aktivitet viktig? Effekter av fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet og fedmeepidemi i Norge Sigmund A Anderssen FTT Seksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google