Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ås kommune God samhandling til det beste for barn og unge i Ås kommune «Ansatte i ulike tjenester møter det samme barnet, hvordan gir vi da barnet et helhetlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ås kommune God samhandling til det beste for barn og unge i Ås kommune «Ansatte i ulike tjenester møter det samme barnet, hvordan gir vi da barnet et helhetlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ås kommune God samhandling til det beste for barn og unge i Ås kommune «Ansatte i ulike tjenester møter det samme barnet, hvordan gir vi da barnet et helhetlig tilbud? Dette nettverket vektlegger samhandling og dialog!» Tone Marie Nybø Solheim, Avdelingsdirektør helse og velferd, KS

2 Ås kommune Ås kommune er med i et lærings- nettverk i regi av KS der målsettingen er: - Utvikle helhetlige, koordinerte og gode pasientforløp - Styrke brukerens rolle i forbedringer av pasientforløp -Styrke forbedringskompetanse hos ledere og medarbeidere -Kunne dokumentere tjenester av god kvalitet i eget kvalitetssystem

3 Ås kommune Prosjektgruppen er tverretatlig og tverrfaglig sammensatt, der alle som yter tjenester til barn og unge er med; – Helsestasjonen – Barnevern – Rus-/psykisk helse – PPS – Skoler – Barnehager – SLT koordinator – NAV – Miljøarbeidertjenesten – Forvaltningsenheten

4 Ås kommune Mål for prosjektet i Ås kommune er: Alle barn og unge i Ås skal få rett tjeneste til rett tid til rett sted Resultatmål er: -Kartlegging av eksisterende tilbud/tjenester -Et samordnet tilbud til barn og unge -Styrking av samarbeid i kommunen -Utarbeide retningslinje for samhandling om tjenester til barn og unge i Ås kommune -Styrke foreldrerollen

5 Ås kommune Viktig spørsmål i prosessen: Hvordan engasjere og skape en felles forståelse for viktigheten av helhetlig samhandling til det beste for barn og unge i kommunen

6 Ås kommune Prosjektgruppa besluttet å gjennomføre to fagdager; en i mars der personer som jobber med barn og unge, tverretatlig og tverrfaglig, ble invitert til å komme med innspill, kartlegging og status, på dagens situasjon på temaet. Det ble arrangert en ny fagdag i mai der vi tok en opp- summering av første dag, samt la opp forslag til veien videre.

7 Ås kommune Vi tok kontakt med KoRus øst for å be om bistand til veiledning og gjennomføring av disse dagene; 1)at de hadde god kompetanse på fagfeltet, metoden og gjennomføring av den 2)det var viktig at de som leder seansen er «nøytrale»

8 Ås kommune I samarbeid med KoRus øst, samt avklaring med rådmann og etatsjefer for respektive etater, ble vi enige om: – Open space som metode – Invitere til idedugnad – Kartlegging og status i kommunen Underliggende spørsmål i hele prosessen: Hvordan kan vi få god samhandling til det beste for barn og unge i Ås kommune

9 Ås kommune Første dag: - Presentasjon av deltagerne - Idedugnad som resulterte i - innsatsområder som i prioritert rekkefølge er:

10 Ås kommune – Praktisk samhandling – Ungdata – Foreldreveiledning – Skole – Kartlegging/avklaring – Felles strategi i kommunen – Internasjonalt samfunn – Barn med spesielle behov i barnehage og skole – Relasjonsbygging for ansatte

11 Ås kommune Vi erfarte: - Stort engasjement - Alle vil noe - Mye god kompetanse, ikke nødvendigvis samkjørt

12 Ås kommune Mål for andre dag: - Samlet trådene fra første dag, og planlegge veien videre - Identifisere oss selv – hvor slutter vi og hvor begynner neste tjeneste - Kartlegging – har mye god kompetanse, men nødvendigvis ikke samkjørt

13 Ås kommune Prioritert rekkefølge:

14 Ås kommune Synspunkter og kommentarer til det vi har presentert/gjort? Hva skal prosjektgruppa jobbe videre med? – retning – metode – budsjettmessige konsekvenser


Laste ned ppt "Ås kommune God samhandling til det beste for barn og unge i Ås kommune «Ansatte i ulike tjenester møter det samme barnet, hvordan gir vi da barnet et helhetlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google