Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LAR Helse Stavanger Gravide i LAR Vårseminar 2016, 11.05.16 Bente Sikveland, leder LAR Helse Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LAR Helse Stavanger Gravide i LAR Vårseminar 2016, 11.05.16 Bente Sikveland, leder LAR Helse Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 LAR Helse Stavanger Gravide i LAR Vårseminar 2016, 11.05.16 Bente Sikveland, leder LAR Helse Stavanger

2  LAR= Legemiddelassistert rehabilitering  Egen poliklinikk i Avdeling Unge Voksne, psykiatrisk divisjon, SUS  AUV gir tilbud til gravide på frivillig grunnlag etter henvisning og vurdering i hht pasientrettighetsloven og prioriteringsforskrift.  Gravide rusmisbrukere har førsteprioritet til behandling  Det legges vekt på kontinuitet, samhandling og integrert behandling

3  Felles for alle våre pasienter: opioidavhengighet  Ca. 450 pasienter fordelt på 18 kommuner  Sammensatt gruppe. Store individuelle forskjeller  Rehabilitering/rusfrihet som målsetting (ca 50% god rusmestering – BrukerPlantall 2015)  Skadereduksjon som målsetting Den typiske pasienten i LAR

4 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal- retningslinje-for-gravide-i-lar-og-oppfolging-av-familiene- frem-til-barnet-nar-skolealder/Sider/default.aspx Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene fram til barnet når skolealder

5  Alle pasienter i LAR- behandling har ansvarsgruppe  Sosionom ved Kvinneklinikken inviteres til et møte i svangerskapsuke 28- 32

6  Stabilt rehabiliteringsforløp og planlagt/ ikke planlagt svangerskap  Ikke stabilt rehabiliteringsforløp og planlagt/ ikke planlagt svangerskap  Gravide opioidavhengige som blir henvist til LAR- behandling Den gravide pasienten

7 Hva er kvinnens ønsker? Tilstrebe kontinuitet og frivillighet Orientere om meldeplikt til Helse- og sosialtjenesten under svangerskapet og til barneverntjenesten etter fødsel Motivere til samarbeid med barneverntjenesten Hvor er far? Behov?

8  Ansvar for LAR- behandlingen  Time til kvinnen så snart som mulig  Trygt legemiddelvalg  Informasjon om bruk av LAR- medisiner, virkning på fosteret og mulige konsekvenser for det nyfødte barnet Evt. Nedtrapping/ seponering av LAR- medisin  Informasjon om betydningen av et rusfritt svangerskap Lege i LAR

9  I 2. trimester vurderes nedtrapping, og 3. trimester vurdere opptrapping, evt. delt dose.  Avklaring av dosering, eventuelt opptrapping og sted for utdeling skal være avklart før fødsel

10  Regelmessige samtaler  Kartlegge livssituasjon og hjelpebehov  Kriseplan  Henvisning  Samtaler  Kontrollere hyppig rusmestring  Deltaker i ansvarsgruppen Behandler i LAR

11  Kvinneklinikken kaller inn til ansvarsgruppemøte før mor/ barn skrives ut  Egen ansvarsgruppe for barnet  Mor er fortsatt pasient i LAR og følges opp med regelmessige samtaler  Hyppig ansvarsgruppemøter etter behov  Mor får tilbud om time hos lege i LAR for eventuelle avklaringer av videre medisinering  Barnet følges opp av helsestasjon, barnevern, barneklinikken med videre. Etter fødsel


Laste ned ppt "LAR Helse Stavanger Gravide i LAR Vårseminar 2016, 11.05.16 Bente Sikveland, leder LAR Helse Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google