Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Observer Norge Forskningsdagene 2006 Medieomtalen 15. august – 5. november 2006 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker   +47 23 00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Observer Norge Forskningsdagene 2006 Medieomtalen 15. august – 5. november 2006 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker   +47 23 00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Observer Norge Forskningsdagene 2006 Medieomtalen 15. august – 5. november 2006 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker  kys@observer.no  +47 23 00 25 71 Svanhild Breidalen, senior medieanalytiker  sbr@observer.no  +47 23 00 26 23

2  På oppdrag fra Forskningsdagene har Observer Norge gjennomført en analyse av Forskningsdagenes mediedekning i perioden fra 15. august til 5. november  Formålet med analysen er å gi oversikt og innsikt i mediedekningen av Forskningsdagene 2006 med fokus på arrangementets gjennomslag i mediene, det regionale nedslagsfeltet og arrangørenes innsats  Oppslagene er hentet fra alle trykte medier, etermedier, samt et utvalg nettkilder (riks, de største regional, enkelte nisjemedier)  Lokale og mindre regionale nettaviser, samt spesielle bransjesider og hjemmesider på nett er ikke inkludert i utvalget  674 oppslag ligger til grunn for analysen i 2006 noe som utgjør en økning fra 2005 da det var 637 oppslag Bakgrunn og utvalg

3 Oversikt over perioden

4 Publisitetsutvikling per uke Figuren viser publisitetstopper i perioden. Antall oppslag

5 Publisitetsutvikling per dag Ibsen-arrangement på HiT og UiS Fokus på forskningsformidling: UiB skal presentere funn på Forskningsdagene i Bergen Forhåndsomtale av Forskningsdagenes arrangement ulike steder i landet. Forskningsdagenes program i Midt-Troms får mye positiv omtale Åpningsdagen. Omtale av ulike åpningsarrangement generelt og Forskningstorget i Oslo spesielt -Omtale av Regnsjekken og Newton-program på NRK - Kunnskapsfest i Bergen Etteromtale av kunnskapsminister Djupedals og kronprins Haakons besøk på åpnings- arrangementet i Oslo - Etteromtale av ulike åpnings- arrangement - Forsknings- formidling i form av kronikker Omtale av ulike arrangement rundt om i landet - Ekstremværuka og Regnsjekken - Omtale av Ingeniørdagene Regnsjekken og Ekstremværuka i fokus Figuren viser publisitetstopper i perioden. Antall oppslag Åpen dag på Forskningsparken på Svalbard

6 Journalistisk vinkling i dekningen i 2006 n = 674 Omtrent lik tendensfordeling som 2005 Kvalitativ forbedring: Rent positiv omtale øker fra 9 % i fjor til 13 % i år Belastende omtale skyldes i 67 % av tilfellene ett enkelt leserbrev

7 Eksempler på journalistisk vinkling  Nationen 28.09

8 Eksempler på journalistisk vinkling  Agderposten 22.09

9 Eksempler på journalistisk vinkling Eidsvold Ullensaker Blad 03.10 Dagen 23.09

10 n = 674 81 % representerer en bedring fra 2005 Profilering av Forskningsdagene

11 Sakstypene

12 Sakstypene i dekningen: Oppslagenes hovedfokus n = 674 Mest arrangementsomtale – 404 oppslag Kombinasjon av innsats fra Forskningsdagenes side og at arrangementet etter hvert er blitt et kjent fenomen Forskningsformidlings- dekningen synker Generell omtale er visjonær og positiv Som i fjor: Lav omtale av forskningens samfunnsrolle og kår Arrangementsomtale 60 % Forskningsformidling 25 % Generell omtale 12 % Forskningens samfunnsrolle 2 % Forskningens kår 1 %

13 Arrangementsomtale: Ofte forskjell på forhåndsomtale og etteromtale av arrangementer Fra 57 % nøytral forhåndsomtale Til 86 % positiv etteromtale

14 Forskningsformidling 41 % av forskningsformidling- stoffet er kronikker Kronikkdekningen øker noe i 2006 Kan være vanskelig tilgjengelig for noen, men finnes likevel målgrupper for denne typen omtale Topp tre temaer for kronikkene: Etikk Ibsen Næringsliv Eksempler fra kronikkserien i Dagbladet

15 Forskningsformidling 59 % av formidlingsdekningen mer popularisert gjennom redaksjonell behandling Stavanger Aftenblad 18.09

16 Forskningsformidling Nordlys 12.10 Bergens Tidende 16.09 Topp tre temaer for den redaksjonelle forskningsformidlingen: Helse/medisin Barn Vær

17 Forskningsformidling De siste fire årene har formidlingsomtalen gradvis minket, mens arrangementsomtalen øker Hvorfor øker arrangementsomtalen? Enklere for journalister å dekke arrangementet fremfor forskningen Det er ofte arrangementet som er nyheten Forskningsdagene er arrangementsdrevet Arrangørinstitusjonene er mange og spredte – vanskelig å ha en enhetlig målsetting for hvordan medieomtalen skal se ut Er dette en mulig kommunikasjonsutfordring for Forskningsdagene? Ingen krise! Fremdeles 25 % av dekningen som hovedsakelig fokuserer på formidling av forskning Det er også mye bra forskningsformidling innbakt i arrangementsomtalen – de fleste oppslag av typen etteromtale nevner temaet for arrangementet og noen hovedpoeng Men: Dersom Forskningsdagene og arrangørene ønsker en jevnere fordeling med mer ren forskningsformidling, bør man øke den kvalitative innsatsen overfor mediene Øke kronikksatsingen overfor regionale og lokale medier Tilby journalister tilrettelagt stoff, f.eks intervjuer med prosjektledere og foredragsholdere Søke støtte og inspirasjon fra Forskningsdagenes sekretariat og/eller andre arrangører

18 Generell omtale Framtid i Nord 21.09 Ny Teknikk 09.10

19 Sakstypene og tendens Generell omtale Forskningsformidling Forskningens samfunnsrolle Forskningens kår Arrangementsomtale 05101520253035404550   Sakstypene: Tendens og publikum Diagrammet viser hvordan sakstypene scorer i forhold til den journalistiske vinklingen i kombinasjon med publikumspotensialet (det antall publikummere dekningen har hatt mulighet til å nå)

20 Hvilken type forskning fenger mediene? Ekstremværuka - Regnsjekken nevnt i 54 % av oppslagene Ibsen Hovedtema

21 Arrangørene

22 Arrangøroversikt 2006 Antall oppslag der aktørene omtales som arrangør

23 Arrangøroversikt: NRK og Meteorologisk Institutt NRK og MET omtalt i henholdsvis 11 % og 8 % av oppslagene Kun synlige i forbindelse med Ekstremværuka og Regnsjekken Regnsjekken nevnes i 54 % Bidrar til høy eksponering for forskning og skoleprosjektet, men… …linken til Forskningsdagene kun nevnt i 8 % av dekningen Bergens Tidende 25.09

24 Norges forskningsråd og Forskningsdagene til sammen synlig i 11 % av dekningen Synliggjøres ofte gjennom faktabokser og logoprofilering Norges forskningsråd gjennom omtale av Nysgjerrigper-prosjektet og Forskningstorget i Oslo Forskningsdagene nevnes i forbindelse med Forskningstorget i Oslo, samt Ekstremværuka og Regnsjekken Arrangøroversikt: Forskningsdagene og Norges forskningsråd Aftenposten Aften 22.09 Aftenposten Morgen 23.09

25 Arrangørene i Bergen er i likhet med i fjor godt synlige, og er til sammen omtalt i 11 % av dekningen UiB: Formidling av forskningsfunn knyttet til barns rettigheter og skoleprosjekter Forskningsdagene i Bergen: Forhånds- og etteromtale av Kunnskapsfesten HiB: Primært gjennom omtale av Motsatt Mozart og uteskolen Arrangørene i Bergen synliggjør seg svært godt i Bergens Tidende og NRK P1 Hordaland Arrangøroversikt: Bergen Bergens Tidende 24.09 Bergens Tidende 23.09

26 Arrangørene i Troms godt profilert og til sammen omtalt i 11 prosent av oppslagene Forskningsdagene i Midt-Troms synliggjør seg svært godt i mediene Godt gjennomslag i Troms Folkeblad bidrar til fokus på næringslivsforskning og kompetanseutvikling i regionen UiTø synliggjøres gjennom profilerende omtale av Forskningstorget i Tromsø og kronikkserien i Nordlys Blant de mange andre arrangørene som er synlige i Troms er Viken senter og Sjøvegan vgs Arrangøroversikt: Troms Troms Folkeblad 21.09 Nordlys 29.09

27 Arrangørene i Oslo er synlig i 8 % av dekningen Forskningsdagene i Oslo: Hovedsakelig i forbindelse med Forskningstorget i Oslo UiO: Ungforsk og Forskningstorget i Oslo Bred dekning av åpningsdagen i etermediene og på internett Dekningen avtar utover i perioden Utfordring: Holde medietrykket oppe gjennom hele perioden Arrangøroversikt: Oslo Aftenposten Morgen 24.09 Ullern Avis Akersposten 05.10

28 Arrangørene i Trøndelag omtalt i til sammen 8 % NTNU og HiNT de mest synlige arrangørinstitusjonene i Trøndelag Mye omtale av samarbeidet om forskningsbåten ”Gunnerus”, som bidrar til å synliggjøre maritim forskning ”Gunnerus” omtalt på NRK Frokost-TV 19. september, samt NRK 1 Midtnytt 22. september Trønder-Avisas redaksjonelle bilag om Forskningsdagene gir også god eksponering Arrangøroversikt: Trøndelag Fosna-Folket 21.09 Trønder-Avisa Bilag 18.09

29 Andre eksempler på god omtale: Skryteoppslagene Aura Avis: Sunndal Næringsselskap Nordlys: Universitetet i Tromsø Stavanger Aftenblad: Universitetet i Stavanger

30 Tønsbergs Blad: Sykehuset i Vestfold Leder i Troms Folkeblad: Forskningsdagene i Midt-Troms, Norges forskningsråd Andre eksempler på god omtale: Skryteoppslagene Framtid i Nord: Halti Næringshage, Viken senter

31 Andre eksempler på god omtale: Ingeniørfokus Fremover: Høgskolen i Narvik Laagendalsposten: Høgskolen i Buskerud Oppland Arbeiderblad: Høgskolen i Gjøvik Sarspborgavisa: Høgskolen i Østfold

32 Andre eksempler på god omtale: Naturfag Drammens Tidende: Høgskolen i Buskerud, BI Buskerud Nordstrands Blad: Universitetet i Oslo

33 Andre eksempler på god omtale: Medier og regioner med lite omtale tidligere Firda: Høgskulen i Sogn og Fjordane Dagsavisen

34 Andre eksempler på god omtale: Kunst med ny vinkling Nye Troms: Viken senter Fædrelandsvennen: Høgskolen i Agder Fremover: Viken senter

35 Andre eksempler på god omtale: Språk Møre: Høgskulen i Volda Finnmark Dagblad: Høgskolen i Finnmark

36 Andre eksempler på god omtale: Å by på seg selv Rana Blad: Høgskolen i Nesna

37 Andre eksempler på god omtale: Hovedtemaene Telemarksavisa: Høgskolen i Telemark Fremover: Høgskolen i Narvik

38 Regioner og medier

39 Dekningens regionale nedslagsfelt

40 Går markant tilbake Går markant fram Går tilbake

41 Region: Tendens og publikumspotensial Østfold Vestfold Vest- Agder Troms Telemark Sør-Trøndelag Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Opp- land Oslo Rogaland S&F 02468101214   Diagrammet viser hvordan regionen scorer i forhold til den journalistiske vinklingen i kombinasjon med publikumspotensialet (det antall publikummere dekningen har hatt mulighet til å nå)

42 Medietype: Regional- og lokalmedier dominerer Stabil regionavisdekning Lokalavisene øker igjen etter nedgang i fjor TV-omtalen tredobles som følge av NRKs Ekstremværuke der Forskningsdagene deltar med Regnsjekken NRK TV: Fra 16 oppslag i fjor til 49 i år! 16 oppslag på NRK TV handler om andre arrangementer enn ekstremvær/regnsjekken (altså samme nivå som i fjor) n = 674

43 Topp 15 medier

44  Forskningsdagene har som tidligere år annonsebilag i flere aviser, blant annet Dagens Næringsliv og Dagbladet  Bilagene bidrar til positiv vinkling på sakene, god fordeling mellom forskningsformidling og arrangementsomtale, samt god kontroll over budskapene. Men… ..sperrer bilagene for redaksjonell omtale i avisene eller inspirerer de til mer redaksjonell omtale?  Bilagene ser ut til å gi litt forskjellige konsekvenser, men som oftest bidrar de til mer fokus på forskning i redaksjonene  I tillegg får Forskningsdagene 229 oppslag i mindre nettaviser og bransjesider/hjemmesider (opp fra 145 i fjor) Annen omtale

45  Dekningen øker i 2006 – fra 637 til 674 oppslag  Tendensfordelingen er relativt lik fjoråret med 74 % positiv og marginal belastende omtale, men det er gledelig at de rent positive sakene øker  Omtalen i 2006 er derfor minst like god som fjoråret med tanke på at omfanget øker  Mest arrangementsomtale i mediene, mens den rene omtalen av forskningsformidling synker. Forskningsdagene må derfor vurdere om dette utgjør en kommunikasjonsutfordring foran neste års dager  Forskningsdagene får godt gjennomslag for sitt hovedtema om etikk, men dette kommer mest gjennom arrangementsomtale og generell omtale  NRK og Meteorologisk institutt er de mest profilerte arrangørinstitusjonene i forbindelse med Ekstremværuka og Regnsjekken  TV-dekningen tredobles faktisk i 2006 som følge av samarbeidet med NRK  Arrangørinstitusjoner i Bergen, Midt-Troms og Nord-Trøndelag synliggjør seg også svært godt i mediene i 2006  Medier i Troms, Hordaland og Nord-Trøndelag har mest omtale av dagene, og Troms Folkeblad er det enkeltmediet som har mest omtale av Forskningsdagene Hovedfunn

46 Observer Norge Forskningsdagene 2006 Medieomtalen 15. august – 5. november 2006 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker  kys@observer.no  +47 23 00 25 71 Svanhild Breidalen, senior medieanalytiker  sbr@observer.no  +47 23 00 26 23


Laste ned ppt "Observer Norge Forskningsdagene 2006 Medieomtalen 15. august – 5. november 2006 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker   +47 23 00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google