Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging, ungdom og alkohol Arbeidsseminar Nord-Troms 23-24 oktober 2008 Førstelektor Øystein Henriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging, ungdom og alkohol Arbeidsseminar Nord-Troms 23-24 oktober 2008 Førstelektor Øystein Henriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging, ungdom og alkohol Arbeidsseminar Nord-Troms 23-24 oktober 2008 Førstelektor Øystein Henriksen

2 Hvorfor fokus på ungdom og alkohol? Alkohol er ikke for barn! Ungdomstiden som de ”bratte årene” i statistikken. Ungdomstiden etablerer voksenvaner. Tidligdebut som problemrisiko. Alkoholbruk og narkotika.

3 Formål med rusforebygging Målene med Unge & Rus er i samarbeid mellom skole og hjem å: Utvikle kunnskaper og evne til å tenke kritisk om bruk av alkohol Styrke holdningene mot bruk av alkohol Styrke ferdigheter til å si nei til rus Utsette alkoholdebut

4 Hvordan forebygge? Forestillinger, forventninger og fellesskap. Forestillinger om rusmidlenes betydning Forventninger om virkninger Normer og forventningspress Flertallsmissforståelse Sosiale ferdigheter og mestringsstrategier Sosial integrasjon

5 Hvorfor rusforebygging i skolen? Treffer alle barn og deres foreldre/foresatte Godt forebyggende arbeid i skolen skaper en trygg, utviklingsfremmende og velordnet skolehverdag for elever og lærere. Tiltak kan settes i verk tidlig, og opprettholdes over tid Lærere har kompetanse og pedagogiske verktøy

6 Hvorfor er skolen så viktig? Skolen som sosialiseringsarena –Alle barn, mange år, de fleste dager og mange timer. –Vennskap og jevnalderfellesskap. –Rammer, identitet og livsfaser. Skolen og foreldrene –Skole-hjem samarbeid. –Det organiserte foreldrefellesskap. –Felles ansvar for felles barn.

7 Tematisk fokus og progresjon

8 Problemrisiko og forebyggingsstrategier. Barn med høy risiko for alvorlige atferdsproblemer; 1-2%. Multisystemiske tiltak Barn med moderat risiko for alvorlige atferdsproblemer; 5-10%. Elevsentrerte tiltak Barn med liten risiko for alvorlige atferdsproblem; 80-90%. Skoleomfattende/klassesentrerte tiltak

9 Unge & Rus og foreldrene Arbeidsseminar Nord-Troms 23-24 oktober 2008 Førstelektor Øystein Henriksen

10 Utvikling av foreldrefokus i rusforebyggende arbeid Historien om rusforebyggerne som møtte foreldrene (og seg selv) i døra. Rusen som flyttet hjem. Familiesosiologien som tømte familien – og deretter fylte den igjen. Skolen som ville samarbeide med foreldrene. Forebyggerne som lærte av terapeutene.

11 Foreldre er viktige. Som forbilde Som sosial kontroll og fortrolig tillit Som påvirkere

12 De unges forbilder (Tilstandsrapport om norsk ungdom. 2001.)

13 Sosiale bånd; sosial kontroll, tillit og familiekonflikt (Ungdom i Oslo 2006)

14 Foreldrenes innflytelse (Ungdom i Oslo 2006)

15 Utvikling av foreldredelen i Unge & Rus Utvikling av foreldrefokus i forebyggende arbeid. Forskningsprosjektet Kommunikasjon om rus i familien. Utvikling og utprøving av forebyggings- programmet Foreldresamarbeid. Samordning av Foreldresamarbeid og Ungdom og alkohol. Utvikling av Unge & Rus som enhetlig og helhetlig program

16 Foreldredelen som kjernekomponent i Unge & Rus En alminnelig del av skolens rusforebyggende arbeid Gjennomføre to foreldremøter Betydningen av rusforebyggende innsats på flere arenaer samtidig

17 Målsetting for foreldrenes deltakelse Styrke fellesskapet mellom foreldrene Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser for barns utprøving av rusmidler Styrke foreldrenes kompetanse til å snakke med barna sine om bruk av rusmidler

18 Møte 1: Foreldre - foreldre Kjernepunkter –Bry seg om egne og andres barn –Felles holdninger –Skriftliggjøring –Rus og mye annet Muligheter –Ekstern innledning –Kull, klasse, gruppe –Møteleder; lærer og/eller foreldre- kontakt

19 Møte 2: Foreldre - elev Kjernepunkter –Presentasjon av elevarbeid –Felles holdninger og grenser –Ikke i gruppe med egne barn Muligheter –Ekstern innledning –Møteleder; lærer og/eller foreldre- kontakt –Fullføre skriftelighet

20 Kjerneverdier i foreldresamarbeid Alle –”Alminnelige utfordringer for alminnelige foreldre med alminnelige barn” Felleskap med andre –”Alle andre får lov…….” Engasjerte foreldre har betydning –Foreldre trenger å bli styrket i troen på egen betydning Ikke moralisering –Det er foreldrenes holdninger til barnas rusmiddelbruk som er i fokus

21 Erfaringer Resultater fra utprøving av ”Foreldresamarbeid” (Henriksen 1999): Stor oppslutning på foreldremøter, i enkelte klasser opp mot 100% Lærere positivt overrasket over foreldrenes villighet til å diskutere forhold som i utgangspunktet har lite med skole å gjøre (”privatlivets fred”) Kontakt og opplevelse av fellesskap mellom foreldre Mer samtaler om rus mellom foreldre og barn Gode samtaler om rus mellom foreldre og barn (basert på foreldrenes og barnas subjektive opplevelse) Reduserer misforholdet mellom de unges utprøving av rusmidler og foreldrenes bevissthet om dette.

22 Flere erfaringer Resultater fra utprøving av Unge & Rus i Oslo (Steinkjer 2008): 76% av foreldrene sier at de har snakket mer om rus hjemme 76% av foreldrene sier at foreldremøtene skapte gode dialoger mellom foreldrene 85% av foreldrene opplevde Unge & Rus som nyttig

23 Det nytter! Elever blir engasjert Foreldre/foresatte blir engasjert Skoler/lærere blir engasjert når de går inn for forebyggende arbeid og lar det bli en del av skolens virksomhetsplan


Laste ned ppt "Forebygging, ungdom og alkohol Arbeidsseminar Nord-Troms 23-24 oktober 2008 Førstelektor Øystein Henriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google