Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Seksjon Allmennpsykiatri Levanger Ansvarlig utgiver: Seksjonsleder Seksjon Allmennpsykiatri Sist revidert: 07.01.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Seksjon Allmennpsykiatri Levanger Ansvarlig utgiver: Seksjonsleder Seksjon Allmennpsykiatri Sist revidert: 07.01.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Seksjon Allmennpsykiatri Levanger Ansvarlig utgiver: Seksjonsleder Seksjon Allmennpsykiatri Sist revidert: 07.01.16

2 2 Innholdsfortegnelse Velkommen………………………….……………………………….. s. 3 Behandlingstilbudet………... ……………………………………..s. 4 – 6 Miljøterapi Individuelle behandlingsopplegg Infotimen Kognitive psykoedukative grupper (KPE) Ukeslutt Fysisk aktivitet Kognitiv kafè Barnas time Praktisk informasjon………….. ……………..……………..……....…s. 7 – 9 Pasientrommene Brannvern Dagligstue Vaskerom Telefon Verdisaker Måltider Ukeplan Parkering Fysisk aktivitet Besøk Transport Røyking Dine rettigheter ……….……………………………….. s. 10 -11 Rett til individuell plan Rett til medvirkning Rett til informasjon Informasjon til pårørende Rett til å lese journal Rett til å klage

3 3 Velkommen til Psykiatrisk Klinikk, Seksjon Allmennpsykiatri Posten har 14 enerom. Personalet ved Seksjon Allmennpsykiatri består av pasientansvarlige behandlere og miljøterapeuter i tillegg til fysioterapeut. Pasientansvarlig behandler (PAB) kan være overlege (psykiater), lege, psykolog, klinisk sosionom eller spesialsykepleier. Miljøpersonalet består av sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut og vernepleier, de fleste med videreutdanning i psykiatri. I tillegg har posten kjøkkenassistenter. Vi har leger i spesialisering (LIS), turnusleger og sykepleiestudenter i praksis hos oss i perioder. Alle pasienter har en fast miljøterapeut og PAB (pasientansvarlig behandler). Sammen med deg har dine behandlere ansvar for utformingen av behandlingsopplegget under ditt opphold ved Seksjon Allmennpsykiatri. Husordensregler som gjelder Psykiatrisk klinikk henger på din oppslagstavle. Seksjon Allmennpsykiatri driver etter et 5- døgnprinsipp. Det vil si at pasientene har permisjon fra fredags ettermiddag til søndags kveld og alle høytidsdager.. Med hilsen Elin Sandhaug Seksjonsleder

4 4 Behandlingstilbudet På dagtid og kveldstid foregår behandling i grupper etter en fastsatt ukeplan, som alle i utgangspunktet deltar på. Kognitiv Miljøterapi Seksjon Allmennpsykiatri har innført kognitiv miljøterapi, som er en strukturert og løsningsorientert behandlingsform. Et viktig mål er at du får økt kunnskap om deg selv og din sykdom, og hjelp til å finne hensiktsmessig måter å mestre hverdagen på. Gjennom undervisning og veiledning får du lære om hvordan dine tanker, følelser, kroppslig reaksjoner og atferd henger sammen og påvirker hverandre. Du lærer også om hvordan du kan endre din atferd og tankegang, slik at plagsomme symptomer reduseres og bidrar til at du får det bedre: uIdentifisere problemer og utfordrende situasjoner - og gjøre noe med det uLage realistiske mål for innleggelsen uSystematisk trening av sosiale ferdigheter i og utenfor sykehus uLære nye ferdigheter Individuelle behandlingsopplegg En miljøterapeut og en behandler er dine faste kontakter. Selv om dine faste kontakter ikke er tilstede, vil du alltid ha en bestemt miljøterapeut («dagskontakt») å forholde deg til. Opplysning om dette finner du på oppslagstavla i korridoren. Vi ønsker at du deltar aktivt i planlegging av behandlingen din. Medikamenter er ofte en del av behandlingen. Du får informasjon om virkning, bivirkning og hvordan medikamentene skal tas. Du vil få regelmessige samtaler med behandler.

5 5 Ukeslutt En gruppe der pasienter og miljøterapeuter snakker sammen om uka som har gått, og tema knyttet til de kognitive psykoedukative (KPE) gruppene. Vi bruker ulike innfallsvinkler til samtalene, som for eksempel lydspor, korte filmsekvenser og enkle tankeeksperiment. Gruppen foregår på ”Blåstua” fredager klokken 0915 – 1000. Fysisk aktivitet Ulike former for fysisk aktivitet som kan innebære gåturer i nærmiljøet, bruk av gymsal og treningsrom. Aktiviteter og intensitetsnivå tilpasses den enkeltes forutsetninger og målsetting i behandlingsplan Kognitiv kafè Her kan du få hjelp til øvingsoppgaver/ hjemmeoppgaver du enten har fått av dine behandlere eller miljøterapeuter i de kognitive psykoedukative (KPE) gruppene. Det er også muligheter for å diskutere opplevelser og erfaringer knyttet til miljøterapien, som er av felles interesse. En eller flere miljøterapeuter deltar i samtalen. Ta med deg ettermiddagskaffen til «Blåstua» tirsdag og torsdag kl. 17.30. Infotimen Foregår på «Blåstua» mandager kl. 1300 – 1345, og gir en innføring i Seksjon Allmennpsykiatris miljøterapi og ukeplan. Kognitive psykoedukative grupper (KPE) Undervisning i grupper som skal gjøre deg kjent med kognitiv miljøterapi. Undervisningen tar for seg seks ulike tema fordelt over tre uker. De aktuelle tema er grunnleggende kognitiv teori (tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd), kognitive «verktøy» (den kognitive diamant, ABC-skjema og 5- kolonneskjema), depresjon, angst, søvn og fysisk aktivitet. Det er god anledning til å være aktiv og diskutere i gruppene, men det er også helt i orden om bare lytter og ikke si så mye. Det er også helt greit å gå ut fra rommet om du trenger det, og du er velkommen tilbake når du synes det er greit. Du får utdelt en egen perm med informasjon og utskifter fra hver enkelt time. Dette kan du ta med hjem, og gjerne til den som skal behandle deg videre etter innleggelsen hos oss. Du vil få øvingsoppgaver («Hjemmeoppgaver») som det er viktig at du trener på, slik at du får praktisk erfaring med det du lærer i timene. Undervisningen foregår på ”Blåstua” i Seksjon Allmennpsykiatri tirsdag og onsdag kl. 09.15 -10.45, inkludert et kvarters pause. Gruppene ledes av to miljøterapeuter.

6 6 Barnas Time Barnas Time er en informasjons- og spørretime for alle barn fra 2-18 år som har sin forelder, søsken eller andre nærpersoner innlagt ved vår avdeling. Ofte er psykisk sykdom en familiehemmelighet. Forskning og erfaring viser at åpenhet omkring dette tema, tilpasset barnets alder, vil virke forebyggende for barns psykiske helse. Når en i familien sliter med psykisk sykdom vil det påvirke alle familiemedlemmer. Barnas Time kan hjelpe barn til økt kunnskap rundt psykisk sykdom og bidra til at de lettere kan sette ord på situasjonen. Timen ledes av to veiledere.

7 7 Praktisk informasjon Vaskerom Det finnes vaskemaskin, strykejern og tørkestativ. Personalet er behjelpelig med opplæring i bruk av utstyr. Pasientrommene Renholdspersonalet vasker gulv og bad. Det øvrige må den enkelte selv ta ansvar for. Dagligstue Dagligstua er et rom for avkobling og sosialt samvær, derfor unngår vi prat om personlige problemer og sykdom her. På grunn av taushetsplikt har ikke besøkende adgang til dagligstue og andre fellesrom. Det blir triveligere for alle hvis hver enkelt rydder opp etter seg og setter kaffekoppen i oppvaskmaskina! Telefon Vi ber om at du bruker mobiltelefonen minst mulig i tiden 08.00 – 14.00 og etter kl. 22.00, og går ut av fellesrom når du bruker telefonen. Vi oppfordrer deg til å oppbevare telefonen på rommet i gruppetiden. Verdisaker Verdisaker kan oppbevares i postens medikamentrom. Hvert rom har også et låsbart garderobeskap. Det er best at du legger igjen store pengesummer og verdisaker hjemme. Brannvern Røyking og levende lys på rommet er ikke tillatt. Branninstruks henger på rommet ditt.

8 8 Måltider Alle måltider serveres i kantina ved Seksjon Allmennpsykiatri. Menyliste henger på oppslagtavle ved kantina og dagligstuen. Det er anledning til å lage matpakke under frokost eller kveldsmat dersom du trenger et måltid utenom faste tidspunkt. Posten har også et eget tekjøkken. Har du behov for diett på grunn av sykdom (allergi, sukkersyke og lignende) eller av andre grunner trenger spesiell tilrettelegging, må du gi beskjed til personalet i posten eller kantina. Ukeplan Ukeplanen gir en oversikt over tidspunkt for de ulike gruppeaktivitetene og måltidene i posten. Den henger på korktavla på hvert enkelt pasientrom og på oppslagstavle i korridoren. Praktisk informasjon Parkering Det er avgiftsparkering på sykehusområdet i tiden 08.00 – 17.00 på hverdager.

9 9 Praktisk informasjon Besøk Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesrom. Du avtaler med personalet om bruk av andre lokaler dersom du har behov for mer plass enn det er på pasientrommene. Besøk bør helst skje på ettermiddagstid på ukedagene og avsluttes før kl. 22.00. Transport Trønderbilene og bybusser har holdeplasser ved sykehuset. NSB har holdeplass i sentrum. Personalet kan bestille transport for deg via kjørekontoret. Egne regler gjelder. Fysisk aktivitet Turer i nærområdet anbefales. Ta med joggesko/sko og fritidsklær tilpasset årstiden. Trimrom og gymsal kan benyttes utenom faste tidspunkt, men da må det avtales med personalet. Seksjon Allmennpsykiatri har også sykler til utlån. Røyking. Det er ikke tillatt å røyke innendørs ved Sykehuset Levanger. Det er lagt til rette for at pasienter kan røyke utendørs. Det er satt opp skilt og askebeger hvor røyking er tillatt.

10 10 Dine rettigheter Rett til individuell plan - Pasientrettighetsloven § 2-5 Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet individuell plan. Du har også rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan og det skal legges til rette for dette. Rett til medvirkning - Pasientrettighetsloven § 3-1 Du har rett til å medvirke i forhold til helsehjelpen du får. Du har rett til å medvirke ved valg av tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Rett til informasjon - Pasientrettighetsloven § 3-2 Du skal få den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Du skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at du kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal du om mulig informeres om dette. Informasjon til pårørende - Pasientrettighetsloven § 3-3 Helsepersonell har taushetsplikt om din helsetilstand og den behandling som gis. Hvis du samtykker, kan dine nærmeste pårørende informeres. I spesielle situasjoner kan pårørende ha rett til informasjon uten at du har gitt din tillatelse til det.

11 11 Rett til å lese journal - Pasientrettighetsloven § 5-1 Om du vil lese den og/eller ha kopi av den, tar du dette opp med din behandler eller med leder for seksjonen der du er innlagt. Rett til å klage - Pasientrettighetsloven Kap. 7 Dersom du er misfornøyd med behandlingen, kan du klage. Du kan klage til ethvert nivå i Helse Nord-Trøndelag og til ekstern tilsynsmyndighet. Personalet ved Seksjon Allmennpsykiatri vil hjelpe deg med alt praktisk vedrørende en klage. Klageinstanser: Internt i Helse Nord-Trøndelag: Leder for Seksjon Allmennpsykiatri Avdelingsoverlege Klinikkleder Administrerende direktør Ekstern tilsynsmyndighet: Helsetilsynet ved Fylkeslegen Pasientombudet Kontrollkommisjonen (gjelder tvangsbruk etter Psykisk helsevernloven) Dine rettigheter


Laste ned ppt "Velkommen til Seksjon Allmennpsykiatri Levanger Ansvarlig utgiver: Seksjonsleder Seksjon Allmennpsykiatri Sist revidert: 07.01.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google