Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Navn på seminar / 17.09.2016 Familieråd En dette en arbeidsmåte som bidrar til å realisere artikkel 12 i BK?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Navn på seminar / 17.09.2016 Familieråd En dette en arbeidsmåte som bidrar til å realisere artikkel 12 i BK?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Navn på seminar / 17.09.2016 Familieråd En dette en arbeidsmåte som bidrar til å realisere artikkel 12 i BK?

2 Hva er familieråd? En metode eller arbeidsmåte der den utvidede familien inviteres til å være med å finne løsninger på et problem – og være med å gjennomføre løsningene Involverer de det gjelder Tidlig intervensjon Legger til rette for samhandling med andre instanser Side 2Navn på seminar / 17.09.2016

3 Barns rett til medvirkning Jamfør ny bvl. 4-1 første og annet ledd Barnet skal gis mulighet til medvirkning Det skal tilrettelegges for samtaler med barnet i hele sakens forløp Dokumentasjon: Hvordan og hva? Tillitsperson: Person som barnet har særlig tillit til Trygge rammer for samtalene og kommunikasjonen Sikre barnets stemme Organisering: En utfordring? Side 3Navn på seminar / 17.09.2016

4 Side 4Navn på seminar / 17.09.2016 Fokusendring i forskning FRA: Er barnet tilstede eller ikke? Hvordan opplever barn å være tilstede? TIL: Barnet som meningsbærende og meningsberettiget aktør

5 Side 5Navn på seminar / 17.09.2016

6 Side 6Navn på seminar / 17.09.2016 Funn fra forskning Barn som deltar på møter har tre ganger så stor mulighet til å bli hørt sammenliknet med barn som kun har en samtale med saksbehandler Vis og Thomas 2009

7 Side 7Navn på seminar / 17.09.2016 ”Familierådsmodellen i seg selv sikrer ikke barns deltakelse. Heller ikke ungdom i alderen 12-21 år, er kompetente og aktive aktører under enhver omstendighet. Alder er derfor en mindre viktig faktor når det gjelder barns deltakelse enn rammene som legges fra barnevernet og nettverket.” (Horverak 2006).

8 Side 8Navn på seminar / 17.09.2016 Hva med praksis? Norge får kritikk av FNs komité for barns rettigheter Barnevernet får kritikk fra forskere: ”I dagens samfunn er vi enige om at barn har rettigheter og er i stand til å forhandle med voksne om viktige valg i hverdagen. Men for barnevernsbarn er dette ingen selvfølge.” (Schjelderup og Omre 2008) Barnevernet tar selvkritikk: ”Det er barnet som er i sentrum for barnevernets bekymringer. Men det er mot foreldrene kontakten, samtalene og blikket vårt i det daglige og praktiske arbeidet er rettet. Det er med foreldrene barnevernet har dialogen.” (Øymo Solbakk 2007:95).

9 Side 9Navn på seminar / 17.09.2016 Norge et foregangsland mht å tilrettelegge for barns deltakelse i familieråd To doktorgrader (Horverak 2006, Strandbu 2007) To nye doktorgrader er igangsatt ”Barns deltakelse vektes høyt i opplæring/veiledning i familierådsmodellen Temaheftet fra BUFdir (Strandbu 2008) Pågående forskningsprosjekt blant annet om sammenheng mellom barns deltakelse og helse (RKBU- nord)

10 Side 10Navn på seminar / 17.09.2016 Hva betyr deltakelse for barn i familieråd? Være anerkjent som meningsberettiget og meningsbærende (motivasjon for deltakelse og følelsen av å være en deltaker) Bli inkludert i diskusjoner når beslutninger som er av betydning for barnet skal tas Få tilpasset informasjon Få hjelp til å forstå Få hjelp til å danne egne meninger Medbestemmelse ikke selvbestemmelse Inngå i en prosess og ikke bare delta på et enkelt møte

11 Side 11Navn på seminar / 17.09.2016 Barns deltakelse i familierådets beslutningsprosess 1.Barnets deltakelse er en prosess som må følge parallelt med planlegging/avvikling av et familieråd 2.Deltakelse består i praksis av ulike deler (fem trinn i modell for barns deltakelse) 3.Ulike voksenaktører har forskjellige oppgaver og roller når det gjelder å legge til rette for barns deltakelse i familieråd

12 Side 12Navn på seminar / 17.09.2016 Modell for barns deltakelse

13 Lytte

14 Side 14Navn på seminar / 17.09.2016 Informasjon Om hva da? - barnevernet og systemet - familierådsmodellen - sin egen sak - sin rett til å bli hørt Hvorfor? - Svar på spørsmål. Minske frykt og bekymring - forberede seg mentalt til å delta - danne og tydeliggjøre meninger

15 Side 15Navn på seminar / 17.09.2016 Meningsdanning ……..”danne egne synspunkter” bvl 6.3 ……. “si sin mening” barnekonvensjonen Hjelp til perspektivtakning og tydeliggjøring av egne meninger skjer i samtale med andre

16 Side 16Navn på seminar / 17.09.2016 Formidle egne meninger Direkte og indirekte Muntlig og skriftlig Gjennom andre uttrykk: tegning, musikk, kroppsspråk Voksne som skal legge til rette for barns deltakelse må være fleksible og kreative

17 Side 17Navn på seminar / 17.09.2016 Inklusjon av barnets mening Kanskje er det lettere å “ivareta” / beskytte barnet enn å høre?

18 Side 18Navn på seminar / 17.09.2016 Oppfølging når beslutning er tatt Hvordan har barnet det? Har det forstått det som er bestemt? Barnets evaluering av familieråd, egen deltakelse og beslutning Hvem kan barnet snakke med? Innlede samtale om nye beslutninger

19 Hva sier ny kunnskapsstatus om familieråd? Uni-Helse juli 2014 Begrenset kunnskap om effekter (mange studier som indikerer positive effekter av familieråd er ikke forskningsmessig tilfredsstillende) Familieråd gir økt sannsynlighet for plassering hos slekt Økt sannsynlighet for tilbakeføring til familien Gir lettere tilgang til hjelpetjenester utenom barnevernet på kort sikt Positive deltakererfaringer Familieråd har vist seg å nå høyt prioriterte politiske og velferdsmessige målsettinger – men man bør ikke gi avkall på ambisjoner om effekt Behov for mer forskning Side 19Navn på seminar / 17.09.2016

20 Side 20Navn på seminar / 17.09.2016 Forskerne Schjelderup og Omre fant videre at Fokus på mangler og problemer versus barns kompetanse. Kjennetegn i materialet er at dokumenter og profesjonelles presentasjoner domineres av beskrivelser av vansker og bekymringer ved barnets situasjon Avklaring og tydelighet. Vanskelig å forstå hvor bekymret barnevernet er, hva tenker egentlig barnevernet? Bevissthet rundt eget tankesett. Fagpersoner er opptatt av å ha barnet i sitt perspektiv, men tankesett og handlinger domineres av beskyttelsesholdning

21 Side 21Navn på seminar / 17.09.2016 Det å bringe barn inn i familieråd gjøres ikke fordi man vet eller tror at det blir en udelt positiv opplevelse for barnet, men fordi barnets kompetanse er viktig – og fordi barnet har en egen rettighet til å få formidlet sine meninger Barn skal inkluderes og forstå det som skjer. De skal informeres, aktivt involveres og delta i de beslutninger som fattes i forhold til deres livssituasjon og omsorgssituasjon i tiden framover Schjelderup og Omre 2009: 123/128

22 Side 22Navn på seminar / 17.09.2016


Laste ned ppt "Side 1Navn på seminar / 17.09.2016 Familieråd En dette en arbeidsmåte som bidrar til å realisere artikkel 12 i BK?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google