Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mat og matkultur i Kløverhagen Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjer ein betydeleg del av barns totale kosthaldMat og drikke som inntas i barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mat og matkultur i Kløverhagen Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjer ein betydeleg del av barns totale kosthaldMat og drikke som inntas i barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mat og matkultur i Kløverhagen Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjer ein betydeleg del av barns totale kosthaldMat og drikke som inntas i barnehagen utgjer ein betydeleg del av barns totale kosthald Heim og familie har det grunnleggande ansvar for barns kosthaldHeim og familie har det grunnleggande ansvar for barns kosthald Barn et mange måltid i barnehagen, difor har barnehagen ei høg innflytelse på barnas matvanar, kosthald og helse.Barn et mange måltid i barnehagen, difor har barnehagen ei høg innflytelse på barnas matvanar, kosthald og helse.

2 Barnehagen er ein pedagogisk og helsefremjande institusjonBarnehagen er ein pedagogisk og helsefremjande institusjon Barnehagens arbeid med helse, måltid, kosthald og hygiene er nedfelt i barnehagelova og rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver, og i forskrifta om miljøretta helsevern i barnehage og skule.Barnehagens arbeid med helse, måltid, kosthald og hygiene er nedfelt i barnehagelova og rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver, og i forskrifta om miljøretta helsevern i barnehage og skule.

3 Kropp, rørsle og helse I småbarnsalderen tileignar borna seg grunnleggande motorisk dugleik, kroppskontroll, fysiske eigenskapar, vanar, innsikt i korleis dei kan ta vare på helse og livskvalitetI småbarnsalderen tileignar borna seg grunnleggande motorisk dugleik, kroppskontroll, fysiske eigenskapar, vanar, innsikt i korleis dei kan ta vare på helse og livskvalitet Godt kosthald og god veksling mellom aktivitet og kvile er viktig for å utvikle ein sunn kropp.Godt kosthald og god veksling mellom aktivitet og kvile er viktig for å utvikle ein sunn kropp.

4 Gjennom arbeid med kropp, rørsle og helse skal barnehagen bidra til at barna: Får ei positiv sjølvoppfatning gjennom kroppsleg meistring, skaffar seg gode erfaringar med varierte og allsidige rørsle og utfordringarFår ei positiv sjølvoppfatning gjennom kroppsleg meistring, skaffar seg gode erfaringar med varierte og allsidige rørsle og utfordringar Vidareutviklar kroppskontroll, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og den motoriske kjensleevnaVidareutviklar kroppskontroll, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og den motoriske kjensleevna

5 Gjennom arbeid med kropp, rørsle og helse skal barnehagen bidra til at barna Få gode erfaringar med friluftsliv og uteliv til ulike årstiderFå gode erfaringar med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Utviklar glede over å bruke naturen til utforsking og kroppslege utfordringar og får forståing av korleis ein brukar og samtidig tek vare på miljøet og naturenUtviklar glede over å bruke naturen til utforsking og kroppslege utfordringar og får forståing av korleis ein brukar og samtidig tek vare på miljøet og naturen Utviklar forståing for og respekt for sin eigen og andre sin kropp og for at alle er forskjelligeUtviklar forståing for og respekt for sin eigen og andre sin kropp og for at alle er forskjellige Få kunnskap om menneskekroppen og forståing for kor viktig det er med gode vanar og eit sunt kosthald RammeplanenFå kunnskap om menneskekroppen og forståing for kor viktig det er med gode vanar og eit sunt kosthald Rammeplanen

6 Sosial og helsedirektoratet Har gitt retningslinjer for mat og måltid i barnehagenHar gitt retningslinjer for mat og måltid i barnehagen Desse retningslinjene er barnehagen forplikta til å fylleDesse retningslinjene er barnehagen forplikta til å fylle Det er eit mål å forbetre kosthaldsvanar for heile befolkninga, med spesiell innsats mot barn og ungeDet er eit mål å forbetre kosthaldsvanar for heile befolkninga, med spesiell innsats mot barn og unge Forsking syner at ein må redusere inntaket av feitt og sukker, og auke inntaket i høve fisk, sjømat og grønsakerForsking syner at ein må redusere inntaket av feitt og sukker, og auke inntaket i høve fisk, sjømat og grønsaker

7 Kløverhagen tilbyr i dag: Frukost frå kl. 08.00Frukost frå kl. 08.00 Lunsj, kl. 11.00 for småbarnsavdelinganeLunsj, kl. 11.00 for småbarnsavdelingane Lunsj, kl. 11.30 for 3 – 5 år`s gruppaLunsj, kl. 11.30 for 3 – 5 år`s gruppa Ettermiddagsmåltid kl. 14.00/14.15Ettermiddagsmåltid kl. 14.00/14.15 Dei minste barna som har behov for mat innimellom fast måltid tid får det, etter individuelle behov.Dei minste barna som har behov for mat innimellom fast måltid tid får det, etter individuelle behov.

8 Frukost: BrødmatBrødmat Påleggsortar som kvitost, brunost, skinke, smøreostar, leverpostei, prim (litago), makrell i tomat, kalkunpølse, fiskepudding, egg,Påleggsortar som kvitost, brunost, skinke, smøreostar, leverpostei, prim (litago), makrell i tomat, kalkunpølse, fiskepudding, egg, HavregrautHavregraut Drikke som ekstra-lettmelk, appelsinjuice/eplejuice el. vatn til born som ikkje drikk mjølk.Drikke som ekstra-lettmelk, appelsinjuice/eplejuice el. vatn til born som ikkje drikk mjølk.

9 Lunsj Brødmat,pålegg og drikke som frukostBrødmat,pålegg og drikke som frukost Varm- mat/middagsmat:Varm- mat/middagsmat: 1. Havregraut 2. Spaghetti/pasta m/kjøttsaus 3. Ball av poteter som me har dyrka 3. Ball av poteter som me har dyrka 4. Supper 4. Supper 5. Fisk tilberedt på ulike måtar 5. Fisk tilberedt på ulike måtar

10 Ettermiddagsmåltid Knekkebrød med ost påKnekkebrød med ost på Yoghurt med havregryn iYoghurt med havregryn i Frukt el. rå grønsakerer alltid eit tilbod ved ettermiddagsmåltidetFrukt el. rå grønsakerer alltid eit tilbod ved ettermiddagsmåltidet Påsmurde skiverPåsmurde skiver Restar frå lunsjen som t.d. grove vafler, pizza, bollar m.m.Restar frå lunsjen som t.d. grove vafler, pizza, bollar m.m.

11 Korleis ynskjer me at måltida skal vere: Det er sett av god tid til måltidet, minst 30 minut eller utifrå behova til bornaDet er sett av god tid til måltidet, minst 30 minut eller utifrå behova til borna Voksenrolla i måltidet er å vere tilgjengeleg for borna ved å hjelpe, støtte og motivere borna til å klare sjølv, samt smake på og ete maten sinVoksenrolla i måltidet er å vere tilgjengeleg for borna ved å hjelpe, støtte og motivere borna til å klare sjølv, samt smake på og ete maten sin Personalet er oppmoda om å ete mat ilag med borna – fordi dei då er gode modellarPersonalet er oppmoda om å ete mat ilag med borna – fordi dei då er gode modellar Måltidet skal ha ein pedagogisk funksjon i barnehagen.Måltidet skal ha ein pedagogisk funksjon i barnehagen.

12 Hygiene: Alle vaskar hender før alle måltidAlle vaskar hender før alle måltid Under måltidet er det og viktig å ivareta hygiene. Dersom barn slikkar på kniven, kan det bli det gitt ein nyUnder måltidet er det og viktig å ivareta hygiene. Dersom barn slikkar på kniven, kan det bli det gitt ein ny

13 Korleis ynskjer me å ha måltida våra: Måltidet er eit sosial fellesskapMåltidet er eit sosial fellesskap Om den vaksne sitt og et maten sin ilag med borna syner du borna at du liker maten, og di bidreg samstundes til at borna får eit godt forhold til mat, og lærer dei kanskje å like mat som dei ikkje et heime.Om den vaksne sitt og et maten sin ilag med borna syner du borna at du liker maten, og di bidreg samstundes til at borna får eit godt forhold til mat, og lærer dei kanskje å like mat som dei ikkje et heime. Holdningar til mat lærast ikkje berre i høve til kva du sei, men også gjennom kva du gjer.Holdningar til mat lærast ikkje berre i høve til kva du sei, men også gjennom kva du gjer. Barn som ser at vaksne et og hygger seg med maten, vil lære av det.Barn som ser at vaksne et og hygger seg med maten, vil lære av det. Gode måltid i eit triveleg miljø gir borna ei kjensle av tryggleik og samhald. Har borna faste plassar omkring bordet, kan ein avgrense uro og konflikt.Gode måltid i eit triveleg miljø gir borna ei kjensle av tryggleik og samhald. Har borna faste plassar omkring bordet, kan ein avgrense uro og konflikt. Nokre reglar bør ein ha omkring måltidet slik at born og vaksne veit kva som gjeld.Nokre reglar bør ein ha omkring måltidet slik at born og vaksne veit kva som gjeld. Korleis matbordet er dekka og måten maten blir presentert, har og betydning for matlysta og trivselen rundt måltidet.Korleis matbordet er dekka og måten maten blir presentert, har og betydning for matlysta og trivselen rundt måltidet.

14 Måltidet som ein pedagogisk arena Måltida finn stad dag etter dag og gir mange rom for læring på mange områdeMåltida finn stad dag etter dag og gir mange rom for læring på mange område Eit måltid handlar mykje meir enn å få maten i seg. Måltid betyr samhandling og fellesskap. Som er ein del av danninga vår og bidreg til utvikling av sosial kompetanse.Eit måltid handlar mykje meir enn å få maten i seg. Måltid betyr samhandling og fellesskap. Som er ein del av danninga vår og bidreg til utvikling av sosial kompetanse. Barn lærer av å sjå på kvarandre, og dei påvikar kvarandre på godt og vondt.Barn lærer av å sjå på kvarandre, og dei påvikar kvarandre på godt og vondt.

15 Kvardagsmat og festmat Hausten 2005 kom heftetHausten 2005 kom heftet ” Det er ikkje laurdag kvar dag!” ” Det er ikkje laurdag kvar dag!” Temaet mat og matkultur vart då drøfta både på leiarmøte og personalmøte, og det førte til ei endring i bursdagsmaten vår for barnehageåret 2006 – 2007.Temaet mat og matkultur vart då drøfta både på leiarmøte og personalmøte, og det førte til ei endring i bursdagsmaten vår for barnehageåret 2006 – 2007. Is, gele og sjokoladekake til bursdagsfeiring vart då avslutta.Is, gele og sjokoladekake til bursdagsfeiring vart då avslutta.

16 Kvardagsmat og festmat Som menneske er me ulike – fleire av foreldra ynskjer ikkje at borna sine skal bli introdusert for brus og godteri medan dei er små. Dette er noko me som institusjon må ta omsyn til, samstundes som helsedirektoratet pålegg å tilby mat med mindre sukker i, helst sukkerfri mat. Temaet mat og matkultur har blitt drøfta i personalgruppa på personalmøte og me har konkludert med at me har noko som heiter kvardagsmat og festmat i barnehagen, og at det er uråd å bli ein sukkerfri barnehage, då meistrar me ikkje å sikre nok variasjon i mattilbodet vårt.

17 Bursdagsmat Me ynskjer å vere ein barnehage som tilbyr mat med mindre sukker i, difor vart det endring i valalternativ når det er bursdagsfeiring. I dag oppleve me at potetstappe, fiskepinnar med grønsaker er eit populært alternativ. Borna feirar bursdagen sin både i barnehagen og heime, og difor kan det vere greitt at maten i barnehagen er annleis enn søtmat, som er ein naturleg del av eit barneselskap blir servert heime. Skal barn ete kake både heime og i barnehagen blir det eit høgt inntak av sukker på ein dag

18 Bursdagsmat i Kløverhagen Alle avdelingane har drøfta og laga sine menyar med bilde av valalternativa som kan vere: wook wook graut graut grateng med fisk el. Skinke el. Pølse grateng med fisk el. Skinke el. Pølse pizza pizza grove vafler grove vafler fiskepinnar med potetstappe og grønsaker fiskepinnar med potetstappe og grønsaker grillspyd grillspyd fruktspyd fruktspyd

19 Målsetting ihøve måltidet: Å lære borna å bli glad i ulike grønsakerÅ lære borna å bli glad i ulike grønsaker At grønsaker blir ein del av kvardagsmaten vår og på småbarnsavdelingaAt grønsaker blir ein del av kvardagsmaten vår og på småbarnsavdelinga Å bli kjent med og smake på ulike frukterÅ bli kjent med og smake på ulike frukter Å bruke meir sjømat i kosthaldet vårtÅ bruke meir sjømat i kosthaldet vårt Å lage meir mat ute i det friÅ lage meir mat ute i det fri

20 Å involvere borna i matlaginga: Å la barn delta i prosessar omkring matlaging kan auke matlysta deiraÅ la barn delta i prosessar omkring matlaging kan auke matlysta deira Mat er ein del av kulturen vår og gjennom matlaging lærer barn mykje som til dømes om ulike råvarer, mengde, smakar, lukter, prosessar frå råvarer til ferdig produkt……..Mat er ein del av kulturen vår og gjennom matlaging lærer barn mykje som til dømes om ulike råvarer, mengde, smakar, lukter, prosessar frå råvarer til ferdig produkt……..


Laste ned ppt "Mat og matkultur i Kløverhagen Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjer ein betydeleg del av barns totale kosthaldMat og drikke som inntas i barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google