Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Afrikabarometer Fellesrådet for Afrika. Fra Norad rammeavtalesøknad 2011-2014 Afrikabarometeret er ment å måle kunnskap om, forståelse for, og holdninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Afrikabarometer Fellesrådet for Afrika. Fra Norad rammeavtalesøknad 2011-2014 Afrikabarometeret er ment å måle kunnskap om, forståelse for, og holdninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Afrikabarometer Fellesrådet for Afrika

2 Fra Norad rammeavtalesøknad 2011-2014 Afrikabarometeret er ment å måle kunnskap om, forståelse for, og holdninger til afrikanske problemstillinger blant nordmenn, med spesifikk vekt på våre uttalte målgrupper. Dette tiltaket vil ha tre ønskede effekter. 1.Undersøkelsen skal fungere som en baseline for måling av det generelle kunnskapsnivået blant nordmenn i løpet av hele rammeavtaleperioden. I den grad Fellesrådet jobber mot effektmål rettet mot nordmenns allmennforståelse for afrikanske spørsmål, vil en slik kartlegging være svært viktig for å forstå hvorvidt det arbeidet Fellesrådet og andre informasjonsaktører gjør har en effekt 2.Afrikabarometeret vil være en nyttig veiledning for å kartlegge viktige kunnskapsgap og misoppfatninger blant nordmenn. En slik forståelse vil gjøre oss bedre i stand til å målrette vårt arbeid med journalister, meningsdannere og politiske aktører 3.Barometeret vil produsere nyttig kunnskap til medier, forvaltningen og allmennheten om hvordan nordmenn forstår Afrika En årlig gjennomføring av et afrikabarometer blir avgjørende for at rammeverket skal være vellykket. En slik undersøkelse vil måle kunnskap om, forståelse for, og holdninger til afrikanske problemstillinger blant nordmenn generelt i vår målgruppe spesielt – og den første undersøkelsen vil være en viktig ”baseline” for senere resultatmåling.

3 Målgrupper Primærmålgruppen vår er mennesker i Norge med en tilknytning til eller interesse for Afrika: 1. Beslutningstakere med innflytelse over norsk Afrika-politikk, enten de er i politisk ledelse eller forvaltningen 2. Norsk næringsliv med tilstedeværelse i Afrika 3. Journalister som dekker Afrika-saker, både i Norge og internasjonalt. 4. Afrikanere i Norge 5. Studenter og akademikere med interesse for Afrika Sekundærmålgruppen vår er den norske befolkningen som helhet.

4 Vi har tre likeverdige mål med informasjonsarbeidet vårt: Større kunnskap om - og forståelse for - Afrika- spørsmål i Norge Større kunnskap om sammenhengene mellom den politikken som føres i Norge og hva denne betyr for Afrikas utvikling Påvirke norske aktører som har innflytelse eller betydning for politisk og økonomisk utvikling i Afrika

5 5 2 av 10 kjenner til Fellesrådet for Afrika 19. Kjenner du til Fellesrådet for Afrika? n=534

6 6 Kun 3 % kjenner til nettsiden www.afrika.nowww.afrika.no 21. Kjenner du til nettsiden www.afrika.no?www.afrika.no n=534 22. Hva synes du om nettsiden? n=16 Kommentar Bra Interessant Kilde til info som mange andre OK Smart Synes den er bra, siden formidler den viktigste informasjonene og de viktigste nyhetene om ting som skjer i Afrika

7 7 Flere tror det er mer krig/konflikt, fattigdom og demokrati i Afrika i dag sammenlignet med for 15 år siden 7. Hvis du sammenligner Afrika i dag med Afrika for 15 år siden, hvordan tror du utviklingen har vært på følgende områder: n=534

8 8 Flere tror det har vært positiv enn negativ økonomisk vekst i Afrika de siste 15 årene 7. Hvis du sammenligner Afrika i dag med Afrika for 15 år siden, hvordan tror du utviklingen har vært på følgende områder: n=534

9 9 Fattigdom/sult knyttes flest ganger til Afrika 2. Hva er de fem første ordene du tenker på når du hører ordet “Afrika”? n=534 Merk: Ulike ord/formuleringer er kodet inn i samlekategorier for å kunne kvantifisere. For eksempel: «Klima» er i seg selv brukt i liten grad, men ord som «varmt» «varme», «tørt» og «sol». Under «Land» finner vi navn på land i Afrika som er nevnt. Ingen land er nevnt nok ganger til å stå alene i grafen. Samlekategorien «Dyr» inneholder navn på dyr som er nevnt av respondentene.

10 Dette samtidig som 7 av de 10 økonomiene med størst vekst det siste tiåret ligger i Afrika 2001: 10 større kriger. 2011: 2 2001: 19 væpnete konflikter 2011: 8 (Nupi) Demokrati – enorm fremgang, tross en del tilbakeslag

11 11 Nyheter om krig/konflikt trekkes fram oftest på spørsmålet om hva man hørte om sist det var nyheter fra Afrika 15. Tenk på sist gang du leste/hørte nyheter fra Afrika, hva leste/hørte du om? Her kan du krysse av for flere alternativer. KRYSS AV ÉN ELLER FLERE. n=534

12 12 2 av 3 oppfattet nyhetene fra Afrika som negative 16. Tenk fortsatt på sist gang du leste/hørte nyheter fra Afrika. Oppfatter du disse nyhetene som positive eller negative? n=534

13 13 Nær to av tre mener de delvis eller at de faktisk fikk nok bakgrunnsinformasjon til å sette temaet i sammenheng 17. Følte du at du fikk nok bakgrunnsinformasjon til å sette temaet du leste/hørte om i sammenheng? n=534

14 14 Grundig bakgrunnsstoff er mest etterspurt 18. Hva slags informasjon om Afrika ønsker du å se mer av i norsk media? FLERE SVAR MULIG n=534

15 Spesielle utvalg Våre medlemmer Journalister Stortingspolitikere Afrikansk diaspora Gjennomførte selv med hjelp av Survey Monkey

16 Blant våre medlemmer: (112 av 403 gjennomførte) Nesten 6 av 10 har bodd i Afrika Våre medlemmer assosierer ord som «mangfold», «varme» og «fattigdom» med Afrika, mens befolkningen generelt assosierer «fattigdom», «sult» «ord relatert til klima» «krig og konflikt». 9 av 10 medlemmer tror det har vært positiv økonomisk vekst siste 15 år 7 av 10 tror det er mindre fattigdom Nesten 7 av 10 tror det er mindre krig og konflikt 7 av 10 tror det er «mer demokrati» Generelt mye mer positive til utviklingen og situasjonen i Afrika Nevner i større grad «strukturelle årsaker» til årsaker til fattigdom – På spørsmål om hva norske myndigheter kan gjøre for å bidra til utvikling i Afrikanske land svarer våre fleste medlemmer «inngå rettferdige handelsavtaler og jobbe for et rettferdig internasjonalt handelsregelverk» Har litt mer positivt og variert syn på afrikadekning i norsk media

17 Medlemsundersøkelsen Åpne felt for å få tilbakemelderinger og tips til Årbok, www.afrika.no og Africa News Updatewww.afrika.no Veldig nyttige og konkrete tips og konstruktive tilbakemeldinger!

18 Journalister (49 fullførte, sendt til 310) Svarene ligger nærmere svarene til våre medlemmer enn til «folk flest»: Mer positive til utviklingen siste 15 år. 94 % mener det har vært positiv økonomisk utvikling Journalistene mener, i vesentlig større grad enn andre, at de siste sakene de skrev er positive eller nøytrale Halvparten mener at saker fra Afrika blir mindre prioritert enn andre utenrikssaker, 36 % mener det blir prioritert på lik linje med andre utenrikssaker. 80 % ønsker å prioritere nyheter i større grad! 81,6 % kjenner Fellesrådet for Afrika Fellesrådet blir stort sett på som troverdige og kredible

19 Stortingspolitikere For lite antall fullførte undersøkelser (29) Men: Veldig positive til økt handel, med landbruksvarer og generelt Også mer positivt bilde av Afrika enn «folk flest» Trekker frem handelsavtaler og subsidiering av landbruk som konfliktområder i norsk politikk. 7 av 10 tror det er rike lands handelshindringer som er årsaken til hvorfor det ikke er flere afrikanske matvarer tilgjengelig i norske butikker Kjenner godt til Fellesrådet for Afrika og afrika.no

20 Afrikansk diaspora Viste seg alt for ressurskrevende Må finne ny fremgangsmåte

21 Resultatmåling Dette er bare et utgangspunkt Konkrete spm om kjennskap og oppfatning av Fellesrådet og våre informasjonsprodukt er mest nyttig Grupper som har mer kjennskap til oss har mer positivt og nyansert syn på Afrika, men umulig å si om vi er høne eller egg Vi vil gjennomføre samme undersøkelse mot slutten av rammeavtaleperioden

22 Tydelig at «folk flest» og i enda større grad våre medlemmer og journalister – etterspør mer dekning av «debatten i Afrika» Afrikansk sivilsamfunn blir trukket frem som «de med størst potensial til å få til utv. i Afrikanske land – også blant «folk flest» men i enda mye større grad blant politikere, journalister og medlemmer Dette viser at våre prioriteringer er viktige og vi vil målrette vårt informasjonsarbeid deretter Blir interessant å måle om vårt mål om å få frem afrikansk debatt og mer bruk av afrikanske kilder blir oppfattet


Laste ned ppt "Afrikabarometer Fellesrådet for Afrika. Fra Norad rammeavtalesøknad 2011-2014 Afrikabarometeret er ment å måle kunnskap om, forståelse for, og holdninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google