Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektarbeid Mediekommunikasjon 1, Kapittel 4. Hva er prosjektarbeid? Prosjektarbeid er å jobbe mot et mål innenfor en gitt tidsramme. Prosjektet kan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektarbeid Mediekommunikasjon 1, Kapittel 4. Hva er prosjektarbeid? Prosjektarbeid er å jobbe mot et mål innenfor en gitt tidsramme. Prosjektet kan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektarbeid Mediekommunikasjon 1, Kapittel 4

2 Hva er prosjektarbeid? Prosjektarbeid er å jobbe mot et mål innenfor en gitt tidsramme. Prosjektet kan for eksempel være produksjon av en film, en avis eller et nettsted. Normalt foregår arbeidet i gruppe. Det er dessuten noen som skal evaluere jobben som er gjort.

3 I yrkeslivet derimot er et prosjektarbeid som oftest knyttet til en kunde som skal ha et produkt, eventuelt en konkret løsning på et problem eller en utfordring. I et prosjektarbeid skal vi bruke våre kreative og sprø sider. Men vi skal også bruke vår evne til å tenke logisk, strukturert og kritisk.

4 Prosjektarbeid fra en til åtte Prosjektarbeid kan deles opp i ulike faser; her har vi valgt å dele opp prosessen i følgende åtte faser: 1 Målet 2 Informasjonsinnhentingen 3 Idéutviklingen 4 Bortvelgingen 5 Planleggingsfasen

5 6 Gjennomføringen 7 Resultatet 8 Evalueringen Ofte vil de ulike fasene gli over i hverandre og overlappe hverandre. Det er heller ikke slik at man legger en fase bak seg for godt.

6 1. Målet I denne første fasen av prosjektarbeidet er det viktig at gruppen har klart for seg målet med prosjektet. Viktige problemstillinger kan for eksempel være: Skal prosjektet ende opp i konkrete medieprodukter? Hva slags produkt? Hvem er målgruppen? Hva vil vi at de skal vite?

7 For at målet skal være mest mulig konkret, kan det ofte være smart å formulere det i en enkel setning: «Vi skal lage plakater som skal selge en sukkerfri tyggegummi til jenter på 18 år.» Eller: «Vi skal lage en TV-reportasje for ungdommer om hvilke rettigheter de har i arbeidslivet.»

8 Man jobber med informasjon under hele prosessen. Det er likevel smart å hente inn mest mulig informasjon tidlig. Det vil kunne frigjøre gode ideer.

9 3. Ideutvikling Idéutviklingen er den vanskeligste og viktigste delen av prosessen. Uten gode ideer vil prosjektet sjelden bli vellykket. I denne fasen er det viktig at vi slipper til de kreative sidene ved oss selv. Hvis man begynner å kritisere hverandres ideer i denne fasen, blir det lett idétørke.

10 4. Velg bort Det er viktig at idéfasen og utvelgelsesfasen er strengt atskilte faser. Vi må først få frem flest mulig ideer, så kan vi sortere dem senere. Å velge bort ideer er ofte en vanskelig prosess, og i noen tilfeller oppstår det konflikter. De smarte lærer etter hvert å leve med en uenighet, og sammen prøver de å finne de gode løsningene.

11 5. Planleggingsfasen Den mer detaljerte planleggingen er lettest å gjøre når man vet hvilke ideer prosjektet skal bygge på. Planlegging med tidsfrister skaper det nødvendige presset for å komme videre. Det er viktig å konkretisere hvem som skal gjøre hva.

12 6. Gjennomføringen I gjennomføringsfasen bygger man videre på grunnideen. Hvis prosjektet skal munne ut i ett eller flere medieprodukter, er det viktig at virkemidlene er tilpasset målgruppen.

13 7. Resultatet Hvis man samarbeider med en kunde, skal resultatet presenteres for kunden i tillegg til at læreren og eventuelt medelever skal vurdere det.

14 8. Evalueringen Evaluering er viktig, både av prosessen og av resultatet. Det er vanlig at gruppen skriver en rapport eller et refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet er en skriftlig redegjørelse for hvilke erfaringer som er gjort. Det er viktig at man i notatet evaluerer både prosessen og produktet.


Laste ned ppt "Prosjektarbeid Mediekommunikasjon 1, Kapittel 4. Hva er prosjektarbeid? Prosjektarbeid er å jobbe mot et mål innenfor en gitt tidsramme. Prosjektet kan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google