Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Program: 1.Velkommen v/Fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim 2.Om foreldresamarbeid v/Petter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Program: 1.Velkommen v/Fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim 2.Om foreldresamarbeid v/Petter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Program: 1.Velkommen v/Fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim 2.Om foreldresamarbeid v/Petter de Presno Borthen 3.Om inntak til våre 44 skoler v/Elin Wikan 4.Presentasjon av en lærling Tony Gbeele 5.Om yrkesvalg og fagopplæring v/Hege Osebakken

2 Velkommen til Hordaland fylkeskommune Velkommen til informasjonsmøte alle sammen Velkommen som elev hos oss fra august 2016 Velkommen som foreldre eller foresatt

3  I Hordaland har vi nesten 18.000 elever i 44 offentlige skoler  1800 har et annet morsmål enn norsk  Vi har elever med 89 ulike språk fra alle verdensdeler.  Dere kan bli en stor ressurs for oss og for Norge

4  1.februar skal dere velge hvilken utdanning dere ønsker å søke på.  Det er ikke lett å velge. Det vet vi. Det er svært mange muligheter.  En del av dere med kort botid i Norge bør velge en innføringsklasse før dere velger program for vg1.  Noen av dere vil studere etter videregående skole, noen vil ta fagbrev. I yrkesfagene er det stort behov for arbeidskraft.  Våre rådgivere skal fortelle dere mer om dette.

5 Dere har minst 3 år foran dere i en av våre skoler. Vi skal gjøre vårt ytterste for at dere skal trives i skolen og at dere greier å fullføre de målene dere setter dere. Men husk – skal dere lykkes må dere jobbe hardt med skolearbeidet og møte opp til undervisning. Og – det er vanskelig å få læreplass eller jobb etter skolen hvis du har stort udokumentert fravær fra skolen. Lykke til alle sammen!

6 Om foreldresamarbeid i videregående skole  Det er veldig kjekt at så mange elever, foreldre og foresatte kommer her i dag for å høre mer om mulighetene i den videregående skole eller følger sendingen på nett.  Vårt håp er at dere foresatte vil ha kontakt med skolen og elevens lærere. Dere er viktige veiledere for ungdom i utdanning og valg av yrke. Dere har erfaring og vet hva arbeidslivet krever.

7  Skolene vil gjerne ha kontakt med dere for at deres ungdommer skal få en best mulig utdanning. Vi håper dere vil komme på de møter dere blir invitert til. Be om tolk hvis dere trenger det.  Det er viktig å ha god kontakt mellom skolen og hjemmet. Blir dere ikke kontaktet, er det bra hvis dere selv tar kontakt med skolen.

8 Nå skal «barna» velge utdanning. Mitt råd til dere foreldre og foresatte er:  Lytt til barnas ønsker. Hva har de lyst å jobbe med, hvilken utdanning vil de velge? Diskuter med barna.

9  Til dere elever som har foreldre eller foresatte her vil jeg si – vær stolt og glad for at de tar seg tid til å være med.  Ta dere tid til å informere foreldre slik at de kan delta i skolearbeidet. Det er de som kjenner dere best og kan gi dere gode råd i utdanning og yrkesvalg.

10  Vi gleder oss til å få dere som elever i den videregående skole. Vi gleder oss til å ha kontakt med dere foreldre og foresatte.  Lykke til alle sammen – og bruk anledningen i dag til å spørre våre rådgivere.

11 Om tilbud og inntak til våre videregående skoler Ved Elin Wikan

12 Inntakskrav til videregående skole For å få plass i en videregående skole (gjelder også innføringsklasse) må du dokumentere at a.Du har gjennomgått norsk grunnskole eller b.Du har gjennomgått allmenn grunnopplæring i hjemlandet i minst 9 år eller har kunnskap og kompetanse på nivå med norsk grunnskole c.Du må ha lovlig opphold i Norge

13 Hva er lovlig opphold? Du må kunne dokumentere at du venter på svar på søknad om opphold, eller at du har fått innvilget midlertidig eller fast opphold i Norge Dersom oppholdstillatelsen går ut før 15. juni, må du sende dokumentasjon på eventuell forlengelse før vi kan behandle søknaden din om plass i videregående opplæring

14 Ungdomsrett Når du er ferdig med ungdomsskolen har du rett til tre års videregående opplæring. Retten må du ta ut innen fem år etter at du har begynt i videregående skole Du kan etter søknad få utvidet ungdomsrett til fem år innenfor en frist på sju år når du er minoritetsspråklig elev med kort botid i Norge. Du kan likevel bare ha Ungdomsrett til det kalenderåret du fyller 24 år. Du bruker ikke av Ungdomsretten når du går i innføringsklasse for minoritetsspråklige elever Du bruker av Ungdomsretten hvis du går i vanlige klasser, eller i egne klasser for minoritetsspråklige elever

15 Søkere som ikke har grunnskole Du må ta kontakt med kommunen du bor i for å få grunnskoleopplæring Dette gjelder selv om du er 16 år eller mer

16 Innføringsklasser – hva er det? Her vil du blant annet lære mer norsk for å få bedre grunnlag til å klare vanlig videregående skole Det undervises i NORSK, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving

17 Disse skolene skal ha innføringskurs for minoritetsspråklige, skoleåret 2016 – 2017 i Bergen: Bergen Katedralskole Olsvikåsen videregående skole Årstad videregående skole Åsane videregående skole Utenfor Bergen vil disse skolene tilby innføringskurs: Kvinnherad vidaregåande skule Odda vidaregåande skule Stord vidaregåande skule Voss vidaregåande skule Øystese gymnas Dersom det melder seg for få søkere, kan tilbudet bli lagt ned ved en eller flere skoler, men det kan også bli startet opp klasser ved andre skoler dersom det melder seg mange nok søkere

18 Eller – du kan ta Vg1 over 2 år Du søker på vanlig Vg1-kurs Ved skolestart diskuterer du med skolen din om du kan dele fagene på 2 år.

19 Egne Vg1 kurs for minoritetsspråklige Vg1 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige Bergen Katedralskole Etter dette året kan du søke Vg2 for minoritetsspråklige ved samme skole Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklige Fyllingsdalen videregående skole og Lønborg videregående skole Kurset gir kompetanse til å søke seg inn i ordinære Vg2 kurs (2-året) For å kunne søke disse kursene må du kunne rimelig bra norsk

20 Ordinære Vg1 kurs 8 yrkesfaglige utdanningsprogram Alle fører fram til fagbrev eller generell studiekompetanse: Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Anne Sara fra Fagopplæring vil fortelle mer om yrkesfagene etter meg.

21 Ordinære Vg1 kurs 4 utdanningsprogram med studiekompetanse: Studiespesialisering Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Alle disse varer i 3 år: Vg1, Vg2 og Vg3. Etter å ha fullført kan du søke til høyskole eller universitet. Noen elever kan ta eksamen i sitt morsmål som privatist i stedet for 2. fremmedspråk (fransk, tysk eller spansk) på studiespesialisering. Dette gjelder pr. i dag 37 ulike språk.

22 Innsending av søknad. Du må registrere søknaden din på www.vigo.no ( Unntak: Dersom du ikke har fødsels- og personnummer må du fylle ut søknadsskjema på papir som du finner på hordaland.no) I tillegg må skolen din sende inn enten: ”Tilleggsskjema for søkere til innføringskurs” eller «Vurderingsskjema for de som søker vanlig Vg1 kurs»

23 Vedlegg til søknad Vedlegg som alltid må legges ved søknaden: Bekreftelse på grunnskoleopplæring Bekreftelse på lovlig opphold i Norge Søkere fra EU/EØS land må bare legge ved ID-siden i passet, og trenger ikke formell oppholdstillatelse

24 Søknadsfristen er 1.februar 2016 (kl 23.59) www.vigo.no

25 Svar på søknad 1. Inntaksomgang: Svar sendes ut ca. 7. juli Melding om at inntaket er ferdig blir sendt på sms. Deretter må du gå inn på vigo.no for å se inntaksresultatet, og svare på om du tar imot tilbudet du får.vigo.no Søkere som ikke har opplyst mobiltelefonnummer eller som ikke har norsk fødsels- og personnummer får skriftlig svar om inntaksresultatet. Disse må sende inn svaret sitt på papir. Svarfrist: 25.juli

26 Svar på søknad, forts. 2. Inntaksomgang: Svar sendes ut 28. juli Svar (på sms) blir bare sendt til de som får endring i forhold til 1. inntak Du skal svare på Internett vigo.no Svarfrist: 8.august

27 Svar på søknad, forts. 3. Inntaksomgang: Svar sendes ut 11.august Svar (på sms) blir bare sendt til de som får ny plass. Svarfrist: skolestart

28 Skolestart Første skoledag er torsdag 18. august Du må møte på skolen første skoledag. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Feriefravær ved skolestart fører til at du mister plassen din. Unntak: Hvis du har fått skriftlig permisjon fra skolen før du reiser

29 Informasjon om videregående opplæring finner dere på http://www.vilbli.no/ Her finner dere også informasjon oversatt til 19 språk!! På forsiden av Vilbli.no, trykk nede til venstre – «choose another language»

30 Informasjon om videregående skoler i Hordaland finner du på: Hordaland.no/opplæring Takk for meg!

31 Yrkesfaglige utdanningsprogram Anne Sara Svendsen Rådgiver Fagopplæringskontoret 12. januar 2016 31

32 32

33 Noen begreper Fagutdanning: Utdanning på videregående nivå som fører til fagbrev/svennebrev Opplæring: Skjer både i skole og i bedrift Lærling: En person som har inngått en lærekontrakt med en bedrift som er godkjent av Hordaland fylkeskommune, og får opplæring i bedriften Fagprøve/svenneprøve: Den praktiske prøven ute i bedrift, som du må ta for å bli fagarbeider Fagbrev/svennebrev: Bevis på at du har en godkjent fagutdanning 33

34 Vi fikk jobb med en gang læretiden var over, sier Abaseen Sultan og Worawong Netpha. De har tatt fagbrev som elektrikere. «Vi er svært heldige. Vi har fast jobb og vi tjener godt» (foto: Bjarte Brask Eriksen) 34

35 Hvorfor fagutdanning? Næringslivet trenger arbeidere med fagbrev Halvparten av elevene som går på videregående skole velger å ta en fagutdanning I Hordaland har vi i dag nesten 5000 lærlinger som tar fagutdanning ute i bedrifter Det finnes over 180 fagområder, det gir mange muligheter Lærlingen har lønn under utdanning. Ser en på livslønn, kan det svare seg å velge fagutdanning 35

36 Noen eksempel på yrker Elektriker, tømrer, frisør, rørlegger, matros, barne- og ungdomsarbeider, ambulanse, kokk, sveiser, kontor- og administrasjon, fiske&fangst, maler, byggdrifter, salgsfaget, gullsmed, bilmekaniker… + mange, mange flere Du finner oversikt over alle fagområder på www.vilbli.no. www.vilbli.no Her finner du også oversikt over lærebedrifter som kan gi deg læreplass. 36

37 Fremtiden Norge kommer til å ha mangel på fagarbeidere. Det er veldig gode muligheter til å ta videreutdanning etter at du har tatt fagutdanning. For eksempel velger noen å utdanne seg til å bli ingeniør etter å ha tatt en fagutdanning innen tekniske fag. En kombinasjon med fagbrev og høyere utdanning er attraktivt på arbeidsmarkedet. 37

38 Fleksible utdanningsløp 38

39 Foto BT

40 Veien fram til fagbrev NB! For å få fagbrev som lærling MÅ du ha gjennomført og bestått teori i fagområdet (programområdet) + bestått alle fellesfag, altså: norsk, matematikk, kroppsøving, samfunnsfag, naturfag og engelsk. Det mest vanlige læreløpet: 2 år på videregående skole (Vg1 og Vg2) der du tar både fellesfag og programfag + 2 år i en bedrift. Bestått fagprøve etterpå gir deg fagbrev. Du må selv ta kontakt med bedrifter og få en avtale om lærekontrakt. Har du høyt fravær på skolen, er det vanskelig å få lærekontrakt. 40

41 Alternativ vei til fagbrev Det finnes også andre veier til fagbrev. Dette er mulig dersom du får en avtale med en bedrift som vil inngå lærekontrakt med deg før du er ferdig med alle fagene i videregående skole. Du kan da gå i lære etter Vg1 på videregående skole. Du får da 3 år i lære i bedriften og går på skole for å ta resten av teorien 1 dag i uken. Bestått fagprøve etterpå= fagbrev. gå i lære uten Vg1 eller Vg2. Du går da i lære i 4 år i bedrift og du går på skole 1 dag i uken. Bestått fagprøve etterpå= fagbrev. 41

42 Hvordan finne læreplass Lister over godkjente lærebedrifter finner du på www.vilbli.nowww.vilbli.no Du må selv søke / finne læreplass. I tillegg søker du via Vigo.no den våren du går Vg2 Du søker til bedrifter som har ledig stilling som lærling. Se i avisene og på nettet Du kan oppsøke lærebedrifter på listen og spørre om intervju/læreplass Du kan oppsøke bedrifter utenom listen og høre om de kan tenke seg å bli lærebedrift 42

43 Hva er en lærling? Du inngår en lærekontrakt med en godkjent lærebedrift. Denne kontrakten skal godkjennes av oss i Hordaland fylkeskommune. Når du er lærling har du en tidsbegrenset arbeidskontrakt. Du skal ha opplæring som er knyttet til læreplanen i faget du skal ta fagprøve i. Du skal i løpet av læretiden både ha opplæring og delta i vanlig produksjon i bedriften. Du får lønn i læretiden. 43

44 Lærlingen Skal ha lærekontrakt og tidsavgrenset arbeidskontrakt. Er også arbeidstaker, og plikter å følge reglene på arbeidsplassen Plikter å delta i planlegging, gjennom-føring og vurdering av opplæringen Må ta ansvar for egen læring, være aktiv Har plikt til å følge de generelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 44

45 I læretiden Det er mulig å søke stipend og lån fra Lånekassen når du er lærling. Lærebedriften skal lage en plan for opplæringen du skal få i bedriften. Lønn i læretiden er en avtale mellom deg og bedriften. Lønnen er ulik fra bransje til bransje. Det er vanlig å stige i lønn etter hvert som du får mer opplæring. 45

46 Hva skjer når du er ferdig med læretiden? Da skal du opp til en praktisk prøve som kalles fagprøve eller svenneprøve. Bestått fagprøve = fagbrev/svennebrev Når læreforholdet er fullført kan du søke arbeid som fagarbeider! 46

47 Mer utdanning etter fagbrev? Med fagbrev har du rett på skoleplass for å kunne ta påbygg til generell studiekompetanse. Du kan gå videre på fagskole (teknisk fagskole eller fagskole innen helse- og sosial). Dette er en utdanning som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole. Du kan gå videre til høyskole eller universitet En kombinasjon med fagbrev og høyere utdanning er svært attraktivt på arbeidsmarkedet. 47

48 Greit å vite Når det gjelder lærlingordningen er Hordaland fylkeskommune avhengig av samarbeid med næringslivet/lærebedrifter. Bedriften bestemmer hvem som får lærekontrakt. De aller fleste av de som søker læreplass får læreplass. Søke læreplass = søke jobb. Du må skrive søknad og ta kontakt med bedrifter. 48

49 Til slutt Det er viktig at du tidlig begynner å orientere deg om mulighetene. Tenk igjennom hva som passer for deg. Liker du praktisk arbeid eller liker du best å lese og studere? Kanskje begge deler? Du finner informasjon på internett: www.vilbli.no www.utdanning.no www.hordaland.no/fagopplaring 49

50 Ta gjerne kontakt med oss! Facebook «Lærling i Hordaland» E-post fagopplaering@hfk.nofagopplaering@hfk.no Telefon 55 23 99 00 50

51 Lykke til med valg av utdanning! 51


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Program: 1.Velkommen v/Fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim 2.Om foreldresamarbeid v/Petter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google