Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfallskonferansen 2011 Arbeidsmiljø – skadelige kjemikalier i byggavfall Vemund Digernes, fagsjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfallskonferansen 2011 Arbeidsmiljø – skadelige kjemikalier i byggavfall Vemund Digernes, fagsjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfallskonferansen 2011 Arbeidsmiljø – skadelige kjemikalier i byggavfall Vemund Digernes, fagsjef

2 Norsk Industri Største landsforening i NHO 2200 bedrifter 651 mrd omsetning Aluminium Bergindustrien Bioteknologi Elektro og Energi Emballasje Ferro Gjenvinning Glass/keramisk Gummi Kjemisk Legemiddelindustrien Maling/lakk Maritim Møbelindustrien Olje & Gass Petroleum/landanlegg Plast Påbyggergruppen Renseri/vaskeri Sement Støperi Teknobedriftene Teko Treforedling 16.09.2016 2 Bransjer i Norsk Industri

3 Nytt regelverk - REACH 16.09.2016 3

4 Byggavfall – Utfordringer I 16.09.2016 4 Risikovurdering uten Merking og Datablader Risikohåndtering uten substitusjon

5 Byggavfall – Utfordringer II ”Gamle synder lever videre” 16.09.2016 5

6 Tema: Både nytt og gammelt 16.09.2016 6

7 Asbest

8 Lungekreft Asbestfiber

9 Asbestkreft i lungehinnen Plevraplaque (Fortykkelser i Lungehinnen)

10 Asbest – Eksponering og Kreft

11 Asbestforskriften - Kurs – Tillatelser - Helseundersøkelser etc. 11

12 Steinstøv - Kvarts Kvartsavtalen Kvarts forbindes med støvlunge, KOLS og lungekreft For å forebygge helseskader er det inngått en avtale mellom arbeidslivets parter: Den europeiske kvartsavtalen. 16.09.2016 12

13 Informasjon om kvartsavtalen finnes: http://www.norskindustri.no/getfile.php/Dokumenter/PDF/VeiledningGodPraksis_Silikater. pdf God praksis - Veiledning for god praksis 1. Eksponeringsovervåking - veiledning Eksponeringsovervåking - veiledning Eksponeringsovervåking - engelsk Vedlegg til Eksponeringsovervåking: prøvetakingsskjema Vedlegg til Eksponeringsovervåking: prøvetakingsskjema Power point presentasjon av eksponeringsveiledningen Power point presentasjon av eksponeringsveiledningen 2. Opplæring – norsk Opplæring – engelsk Opplæring – norskOpplæring – engelsk 3. Helseovervåking - norsk Helseovervåking - engelsk Helseovervåking - norskHelseovervåking - engelsk Vedlegg til helseovervåking 1: Spørreskjema MRC Vedlegg til helseovervåking 1: Spørreskjema MRC Vedlegg til helseovervåking 2: Veiledning til MRC spørreskjema Vedlegg til helseovervåking 2: Veiledning til MRC spørreskjema Vedlegg til helseovervåking 3: Informasjonsbrev til arbeidstakeren Vedlegg til helseovervåking 3: Informasjonsbrev til arbeidstakeren Vedlegg til helseovervåking 4: Veiledning for spirometri Vedlegg til helseovervåking 4: Veiledning for spirometri Vedlegg til helseovervåking 5: Skjema for undersøkelsen Vedlegg til helseovervåking 5: Skjema for undersøkelsen Vedlegg til helseovervåking 6: Oversiktsskjema Vedlegg til helseovervåking 6: Oversiktsskjema Power point presentasjon av helseovervåkings- veiledningen Power point presentasjon av helseovervåkings- veiledningen Power point presentasjon av helseovervåkings- veiledningen - engelsk Power point presentasjon av helseovervåkings- veiledningen - engelsk 16.09.2016 13

14 Mineralull/Glassfiber - isolasjon Ikke klassifisert som helsefarlig, men gir irritasjon på hud og slimhud. Innånding av støv er nevnt som årsak til KOLS Ny produksjonsmetode for ca 10 år siden eliminerte en mistenkt kreftrisiko Men hva med isolasjonen i eldre hus? ­Forebyggende tiltak mot innånding av støv er viktig 16.09.2016 14

15 Isolasjon med Borsyre / Borax Isolasjon av cellulosefiber var (er) ofte tilsatt borsyre og borax som konserveringsmiddel De to stoffene er forplantningsskadende, og er nå satt på kandidatlisten i REACH regelverket Bruken av stoffene til dette formålet vil sannsynligvis opphøre Bygningsmassen med slik isolasjon medfører fremtidige utfordringer 16.09.2016 15

16 Myknere (ftalater), Klorparafiner, PCB PCB er forbudt, men finnes i bygningsmassen Ftalater og klorparafiner er satt på kandidatlisten, bruken vil sannsynligvis opphøre, men vil fortsatt finnes i bygningsmassen PCB og klorparafiner er klassifisert som kreftfremkallende. Ftalater på listen er forplantningsskadende Liten eksponering ved håndtering av bygningsavfall ….liten helserisiko 16.09.2016 16

17 Tjærestoffer med innhold av PAH (Tjærepapp fra før 1939, Trevirke m. kreosot) Tjærestoffer er kreftfremkallende både ved innånding og hudkontakt Hudkontakt, Innånding ved varmt arbeid 16.09.2016 17

18 Nanomaterialer Misstanke om helsefare på grunn av størrelse og form Vil bli regulert gjennom REACH Nasjonale reguleringer? 16.09.2016 18

19 Ultrafine partikler Oppstår særlig ved varmt arbeid, sveising, skjæring, brenning etc Er også nano-partikler Forbindes med KOLS 16.09.2016 19

20 Ved varmt arbeid kan det også dannes helsefarlige kjemikalier Varmt arbeid på malte flater ­Nitrøse gasser ­Isocyanater og andre allergifremkallende stoffer ­Metaller fra pigmenter i malingen ­etc Varmt arbeid på plast, gummi, tjære/asfalt etc. ­Allergifremkallende stoffer ­Tjærestoffer ­Irriterende gasser ­etc 16.09.2016 20

21 Fuktskadet materiale Mikro-organismer, sopp, mugg, bakterier ­Allergier, astma og eksem ­Infeksjoner 16.09.2016 21

22 Forebygging helt enkelt: Innånding av støv er helsefarlig Innånding av støv forbindes med KOLS, astma, støvlunge (og lungekreft) Grad av risiko er avhengig av bestanddeler i støvet Forebyggende tiltak mot innåndning av støv er alltid viktig 16.09.2016 22

23 Hvordan forebygger en helseskader Kartlegging - Risikovurdering Grunnopplæring Verneutstyr ­Arbeidstøy ­Hansker ­Støvbeskyttelse Helseundersøkelser ­Spirometri ­Røntgen av lungene ­Hudsykdommer 16.09.2016 23

24 16.09.2016 24


Laste ned ppt "Byggavfallskonferansen 2011 Arbeidsmiljø – skadelige kjemikalier i byggavfall Vemund Digernes, fagsjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google