Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenester innen landbruksområdet Bjarne Øygard, Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenester innen landbruksområdet Bjarne Øygard, Innovasjon Norge Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innovasjonnorge.no Tjenester innen landbruksområdet Bjarne Øygard, Innovasjon Norge Møre og Romsdal

2 Tema Innovasjon Norge i endring Landbruk i Innovasjon Norge Landbrukstjenester i Innovasjon Norge Bærekraft og bioøkonomi – hvorfor er det viktig? www.innovasjonnorge.no

3 Innovasjon Norge i endring www.innovasjonnorge.no

4 Fire endringsdrivere

5 INNOVASJON NORGE 2015 Organisasjon og ledelse Gründere og oppstartbedrifter Bård Stranheim Vekstbedrifter og klynger Mona Skaret Merkevaren Norge Cathrine Pia Lund Administrerende direktør Anita KrohnTraaseth Viseadm.direktør Toril Bariusdotter Ressem Finans, styring og fond Hans Martin Vikdal HR, kultur og kompetanseutvikling Yvonne Fosser IKT og digitalisering Rodin Lie PR og kommunikasjon Bærekraft Norge Inger Solberg Regioner og finansiering Per Niederbach

6 Landbruk i Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no

7 Landbruk i Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no

8 Landbruk utnytter hele INs tjenestetilbud www.innovasjonnorge.no

9

10 Landbrukstjenester www.innovasjonnorge.no

11 Landbrukstjenester 2015 Ordning/program mill kr M&R Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket – tilskudd (IBU)528 36,17 Rentestøtte – utlånsramme (IBU)1 000112,00 Bioenergiprogrammet67 Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping90 + reindrift8 Trebasert innovasjonsprogram 27 Program for industriell bioraffinerig3 Landbrukslån (tilsagn 2014)670 Risikolån landbruk (tilsagn 2014) 30 www.innovasjonnorge.no

12 Forbruk i 2015 www.innovasjonnorge.no

13 Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket § 1. Formål Formålet med midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt www.innovasjonnorge.no

14 Forskrift, forts. § 2.Tiltaksområder Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale bygdeutviklingsprogram kan midler til investering og bedriftsutvikling gis til eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte til: a)investeringer i forbindelse med etablering, oppgraderinger og modernisering av driftsapparatet, eller b)utvikling av landbruksbaserte næringer www.innovasjonnorge.no

15

16 Midler til investering og bedriftsutvikling (IBU) Formål: Utvikling av tradisjonelt landbruk Utvikling av landbruksbaserte bygdenæringer Finansiering: Etablering av ny virksomhet bygdenæringer Bedriftsutvikling bygdenæringer Investeringer Tradisjonelt landbruk og bygdenæringer Tilskudd (rentestøtten ble opphevet fra 01.01.2016) Tilskudd ved generasjonsskifte Tilskudd til investering økologisk frukdyrking NB! Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort

17 Etablering av ny virksomhet bygdenæringer ( Tidligere etablerertilskudd/-stipend) forberede og etablere ny virksomhet med potensiale for ekspansjon kan bevilges i to etapper - utviklingsfase (før etablering) - etableringsfase maks 75% av budsjett www.innovasjonnorge.no

18 18 Bedriftsutvikling For landbruksbaserte bygdenæringer produktutvikling kompetanse- og nettverksbygging markedsundersøkelser, testsalg markedsføring nye produkter eller nye markeder inntil 50% av budsjett kvinner og personer under 35 år inntil 75% av budsjett evt. regionale satser for maksimale tildelingsbeløp

19 19 Investeringer Investering i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter (ikke leasing). Tradisjonelt landbruk og bygdenæringer Tilskudd Inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag «Tak» på 1,5 mill Rentestøtte er opphevet

20

21 Generasjonsskifte Utgangspunkt i generasjonsskiftet Mindre investeringer i driftsbygninger m.v. Søker under 35 år Inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag Maks kostnadsoverslag på 1,5 mill www.innovasjonnorge.no

22 Økologisk fruktdyrking Opparbeiding av areal Nyplanting Inngjerding Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag Evt. regionale satser for maksimalt tildelingsbeløp og krav til areal, kostnader o.l. www.innovasjonnorge.no

23 Landbrukslån Formål Næringsformål investeringer, eiendomsoverdragelse, tilleggsareal Famileoverdragelse nedtonet Boligformål ny og utbedring Prioriterer bruk med næringsmessig betydning Refinansiering lavt prioritert, også ved generasjonsskifte eller eiendomsoverdragelse Vilkår Samme rente for alle personlige landbrukskunder Flytende rente, rentebinding i 1 - 5 år Rente fra 2,90 % (mars 2016) Ingen gebyrer Pant i fast eiendom eller løsøre innenfor 90% www.innovasjonnorge.no

24 Risikolån landbruk Formål Investeringer ved utbygging, modernisering, omstilling, utvikling og generasjonsskifte Vilkår Pantesikret toppfinansieringslån Max 5 millioner Rente 4,20 % (mars 2016) Tapsfond fra IBU www.innovasjonnorge.no

25 Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbassert vekst og verdiskapning Tidligere utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv + reinprogrammet + litt til Hovedområder 1.Bedriftsutvikling Vekstordningen Bedriftsnettverk 2.Kompetanse De regionale kompetansenavene Kompetansetjenester i IN 3.Omdømme Markedskampanjer og temasatsinger reiseliv IGW, Matstreif m.v. www.innovasjonnorge.no

26 Bioenergiprogrammet Stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Investeringsstøtte Gårdsanlegg Bolig – fast støttesats 30 000 (ved/halm), 40 000 (flis) Næring – inntil 33 % støtte, maks 400 000 Varmesalgsanlegg Inntil 40 % støtte, maks 6 mill Forstudier varmesalgsanlegg Inntil 50 % støtte, maks 50 000 www.innovasjonnorge.no

27

28 Skatt Tilskudd og rentestøtte skattepliktig Investeringstilskudd IBU ikke skattepliktig i det distriktspolitiske virkeområdet Rentestøtte – skattlegges som kapitalinntekt Bygdeutviklingsprisen – skattepliktig www.innovasjonnorge.no

29 Trender investeringsaker Nesten ikke samdrifter Hovedtrend stadig større produksjonsenheter Mer mekanisering Melkeroboter Foringsløsninger (også for sau) Større andel leid areal Ofte utfordrende med lønnsomhet i storfekjøttproduksjon www.innovasjonnorge.no

30 Bærekraft og bioøkonomi – hvorfor er et viktig? www.innovasjonnorge.no

31 FNs bærekraftsmål www.innovasjonnorge.no

32 Vår historie er bærekraftig «En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner får dekket sine behov». FNs definisjon fra 80-tallet Økonomisk bærekraft Sosial bærekraft Miljømessig bærekraft

33 www.innovasjonnorge.no Hvorfor vektlegge bærekraft? Innovasjon Norge skal fremme konkurransekraft i norsk næringsliv Verden står overfor store samfunnsutfordringer og Innovasjon Norge skal være pådriver for at næringslivet blir en del av løsningen Koblingen mellom utfordringer i samfunnet og miljøet gir muligheter for næringslivet

34 Bioøkonomien Bioøkonomi er verdiskaping basert på fornybare biologiske råvarer Mat og fôr Industrielle produkter Bioenergi www.innovasjonnorge.no

35 Store muligheter! Rikt av naturressurser Innovativt næringsliv Kompetansemiljøer Kapital www.innovasjonnorge.no

36 Dilemmaer – på alle nivåer www.innovasjonnorge.no Makro – norsk landbruk Husdyrproduksjon på utenlandske ressurser? Hvilke produksjoner hvor? Mikro – på den enkelte gård Egen forproduksjon - kraftfor % i egen husdyrproduksjon for å oppnå ønsket produksjonsvolum Transportavstander – større produksjonsenheter og mer leid areal

37 Oppsummering Framtidstro og felles interesse «Innovasjon Norge har et betydelig engasjement på landbruksområdet, og registrerer stor entusiasme og framtidstro for så vel tradisjonelt landbruk som alternativ næringsvirksomhet. By og bygd har felles interesse i å bevare levende lokalsamfunn. Bygdene blir heller ikke det samme for byfolk og turister dersom det ikke bor folk der. Vestlandets fjorder er kåret som ett av verdens beste reiselivsmål. Hadde de også vært det om de var uten bosetting og det velpleide kulturlandskapet vi i dag har?” www.innovasjonnorge.no


Laste ned ppt "Tjenester innen landbruksområdet Bjarne Øygard, Innovasjon Norge Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google