Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaendringer og utfordringer på områdenivå Framtidens bygg Onsdag 5. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaendringer og utfordringer på områdenivå Framtidens bygg Onsdag 5. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaendringer og utfordringer på områdenivå Framtidens bygg Onsdag 5. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer gry.backe@dsb.no

2 2 Framtidens byer 6-årig program, 2008 - 2014 Ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hensikten er å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø, samt utvikle strategier for å møte dagens og framtidens klima. www.framtidensbyer.no

3 Kunnskapsoppbygging Organisering Forankring av arbeidet i kommunens planer Utvikling av metoder og virkemidler Praktiske løsninger 3 Klimatilpasning - fokus i Framtidens byer

4 Arealer som kan bli tidvis oversvømt av stormflo i 2100, Kristiansand by Kartlegging av sårbarhet

5 Fornebu: Et eksempel på blå og grønne strukturer i urbane strøk Overvannshåndtering Bildene er lånt av Målfrid Nyrnes i Oslo kommune Bjerkedalen park - gjenåpning av Hovinbekken

6 Den blå-grønn kjedet som en del av BG- infrastruktur Grønne tak Takhager Kjellertak Små kanaler Regnbed Større bekk Større dammer Små dammer Renere og ”dosert” vann til resipienten: Elver / Sjø Grønne veger Lånt av Pedro Ardila, Bærum kommune

7 Eksempler på blå-grønn infrastruktur i strategiske styringsdokumenter Kommuneplanens samfunnsdel: «Vi skal sikre friområdene og utvikle en sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn struktur i strandsonen og i byggesonen mellom marka og fjorden». Arealdelen: «Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplan redegjøres for hvordan blågrønn infrastruktur ivaretas. Reguleringsplaner: «I alle plansaker skal det leveres et regnskap for håndtering av overvann og vegetasjon, såkalt blågrønn faktor, iht. gjeldende veiledning fra «Eksempel kommune»».

8 Tverrfaglig samarbeid nødvendig Overvannshåndtering må inn i alle faser av planleggingen. Les mer om saken på www.klimatilpasning.no www.klimatilpasning.no

9 Blågrønn faktor (BGF) 9 Hjelpemiddel for å sikre større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter Oslo og Bærum kommuner i samarbeid med Dronninga landskap, C.F Møller og Cowi med midler fra Framtidens byer. Rapporten inneholder: Eksempelsamling Regneark for beregning av blågrønn faktor Juridisk forandring

10 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10 Et endret klima fører til mer nedbør og mer intense regnskyll med mer styrtregn. Kan grønne tak og økt bruk av permeable flater avlaste avløpsnettet og hindre oversvømmelse Rapporten gir en oppsummering og status for planlegging, montering, drift og skjøtsel av grønne tak i Norge

11 Regnbed på Risvollan i Trondheim Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11 Med byenes fortetting og flere harde flater trengs tiltak for å forsinke vannet en kort periode for å unngå flomtoppen, slik at skade kan unngås Foto: Arvid Ekle Foto. Arvid EkleFoto: Arvid Ekle

12 Byåsen skole

13 Sandnes – mulighetsstudie for overvannsløsninger i kvartaler i sentrum Illustrasjon lånt av Odd Arne Vagle, Sandnes kommune

14 LOD-løsninger i Langgata Illustrasjon lånt av Odd Arne Vagle, Sandnes kommune

15 Forventninger til pilotprosjekter under Framtidens bygg Prosjektene strekke seg lengre i å finne og velge løsninger enn det som er vanlig praksis i tilsvarende prosjekter. Programmet har følgende kvalitetskriterium for klimatilpasning: ”Ved utforming av bygninger, anlegg og uteområder skal det legges vekt på løsninger som tar hensyn til dagens og framtidens klima.” Løsningene som velges bør: –Bidra til at regnvannet renner der det skal –Er bærekraftige –Bidra til bedre bymiljø Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15

16 Minimumskrav til pilotprosjekt 1.Strekke seg lengre i å finne og velge løsninger enn det som er vanlig i tilsvarende prosjekter. 2.Det er vurdert hvordan dagens og framtidens klima vil påvirke bygget og hvilke konsekvenser det kan føre til. Effekt av regn og regnskyll (sikker grunn, overvann, fuktskader, økt råtefare) Fare for flom, stormflo, havnivåstigning 3.Oppfølging av funn i pkt. 1 med konkrete løsninger for å hindre skade.

17 I praksis kan dette innebære at: Bygningers plassering, form og beplantning i området skal bidra til et godt mikroklima med lune solrike uteplasser. Lokal overvannshåndtering (LOD) 3 trinns strategi utarbeidet av Norsk Vann brukes Grønne tak Regnbed Blågrønn faktor (BGF) Åpne flomveier Fuktskader på bygg 17

18 Prosjektene bør blant annet legge opp til å: Redusere forekomsten av harde flater Regnvann håndteres på overflaten og mest mulig lokalt Bruke og videreutvikle stedets naturlige fortrinn Vann – en ressurs i byen Grønne arealer som en del av løsningen

19 Takk for oppmerksomheten! www.klimatilpasning.no www.framtidensbyer.no


Laste ned ppt "Klimaendringer og utfordringer på områdenivå Framtidens bygg Onsdag 5. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google