Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedpunkter i en klimavennlig bærekraftstrategi for byutvikling (I)  Gjenbruk av byareal i stedet for utadrettet byvekst, med kanalisering av fortettingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedpunkter i en klimavennlig bærekraftstrategi for byutvikling (I)  Gjenbruk av byareal i stedet for utadrettet byvekst, med kanalisering av fortettingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedpunkter i en klimavennlig bærekraftstrategi for byutvikling (I)  Gjenbruk av byareal i stedet for utadrettet byvekst, med kanalisering av fortettingen til arealer som allerede er preget av tekniske inngrep  Bygg ressurssparende boligtyper. Stans bygging av flere eneboliger i de største byområdene – de eneboligene som allerede finnes, er mer enn tilstrekkelige  Lokaliser mesteparten av ny bolig- og kontorbebyggelse til de indre bydelene og nær andre hovedknutepunkter for kollektivtransporten

2 Boliglokalisering i kort avstand fra sentrum gir mindre biltrafikk Sammenhengene ovenfor er fortsatt sterke når det tas hensyn til sosioøkonomiske og demografiske forskjeller mellom beboerne. De er også nesten like sterke for transport i helgen (lørdag-søndag) som på hverdagene

3  Restriksjoner på bilbruken i byen, kombinert med forbedret kollektivtransport  Ingen økning i vei- eller parkeringskapasitet.  Gjør om bilkjørefelt på flerfelts veier til bussfelt, sykkelbaner og/eller trerekker  Øke robustheten ved varmere, villere og våtere vær: o Erstatt asfalt med trær o bygging av grønne tak og takterrasser o etablering av flere vannspeil o gjenåpning av bekker o anlegg kanaler der forholdene ligger til rette for det Hovedpunkter i en klimavennlig bærekraftstrategi for byutvikling (II)

4 Utvidelse av veikapasiteten gir mer biltrafikk… … mens fjerning av kjørefelter reduserer biltrafikken Trondheim: Endringer etter omgjøring av ett bil- kjørefelt i hver retning til bussfelt (ettermiddagsrushtiden): Reisehastighet for busser + 25% Bussandelen økt fra 44% til 48% Bilandelen redusert fra 51% to 46%

5 Grenser for fortetting «Miljøvennlige» måter å øke bygningsmassen i byer på er oftest bare miljøvennlige i relativ forstand (sammenliknet med andre, mer miljøskadelige løsninger), og sjelden i absolutt forstand De mest miljøvennlige fortettingsmulighetene vil etter hvert bli brukt opp Fortsatt vekst i bygningsmassen må da skje på arealer der byggingen medfører tap av natur eller matproduksjonsressurser Mange av områdene for byomdanning og fortetting er blitt ledige på grunn av globale og regionale omlokaliseringsprosesser som innebærer store naturinngrep andre steder Tiltak for tilpasning til klimaendringer (f. eks. oversvømmelsesrisiko og sårbarhet ifm. «byens varme- øy») kan redusere fortettingsmulighetene

6 Regionforstørring øker miljøbelastningen For at et desentralisert bosettingsmønster i Osloregionen med mange større og mindre byer skal fungere klima- og miljøvennlig, må hver by i større grad fungere som et selvstendig bolig- og arbeidsmarked Ellers vil en slik struktur gi mye transport på kryss og tvers, ikke bare med tog, men i stor grad også med privatbil En flerkjernet regional byutvikling der hver by i større grad fungerer som en selvstendig enhet, er imidlertid det motsatte av regionforstørring Desentralisert utbygging i Osloregionen kan være miljømessig bra, men bare hvis vi øker avstandsfriksjonen og aksepterer at ytterområdene ikke kan ha like høy tilgjengelighet og tilgang som de sentrale delene Hvis dette vurderes som urealistisk/ikke ønskelig, er fortetting sentralt i regionen den miljømessig og sosialt mest bærekraftige strategien


Laste ned ppt "Hovedpunkter i en klimavennlig bærekraftstrategi for byutvikling (I)  Gjenbruk av byareal i stedet for utadrettet byvekst, med kanalisering av fortettingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google