Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

!. Hensikt /Mål Å ha et miljø som er helsefremmende og meningsfylt Trygge ansettelsesforhold Likebehandling Grunnlag for utvikling av arbeidsmiljø Partsamarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "!. Hensikt /Mål Å ha et miljø som er helsefremmende og meningsfylt Trygge ansettelsesforhold Likebehandling Grunnlag for utvikling av arbeidsmiljø Partsamarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 !

2 Hensikt /Mål Å ha et miljø som er helsefremmende og meningsfylt Trygge ansettelsesforhold Likebehandling Grunnlag for utvikling av arbeidsmiljø Partsamarbeid Tilpasninger Inkludering

3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet §4-3 Arbeidsmiljøloven Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas? Arbeidet skal utformes slik at det er mulighet for kontakt og komm. med andre i virksomheten? Skal ikke utsettes for utilbørlig opptreden? Skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre?

4 Jobbkrav Vurdering og opplevelse Ledelse/styring Organisering av arbeidet Rolleforventninger Positive utfordringer Kontroll i arbeidet Sosialt samspill Personlighet Tidligere erfaringer Verdier Resultater Arbeidsgleder og engasjement Mestring Utmattelse Engasjement Psyko- Sosialt arbeids miljø

5 Rolle i dette arbeidet? Arbeidsgiver: Ansvar – etablere og dyktiggjøre vernetjenesten Arbeidstaker: Medvirkning Verneombud: Skal ivareta arbeidstakers interesser i saker som angår arb.miljøet Hovedverneombud: koordinering av VO, støtte til VO, ikke overprøve VO, kontaktledd til øverste ledelse, AMU, kontakt med fagforeninger

6 Verneombud vs Tillitsvalgt Verneombud Forebyggende miljøarbeid Tilrettelegging av arbeid og opplæring Kartlegging/utvikling av arbeidsmiljøet Kontroll/overvåking av arbeidsmiljøet Konflikter og mobbesaker Tillitsvalgt Forhold knyttet til lønns- og arbeidsvilkår Lønnsforhandlinger Personalsaker/konflikt/op psigelse Permisjoner Organisasjonsendringer/ ny teknologi Styrerepresentasjon i bedriften Arbeidsplanlegging /overtid

7 Endringer i organisasjonen Hvilken rolle i arbeidet med: Nedbemanninger – påvirker både de som må gå og de som er igjen Endringer i organisasjonen – skal behandles i AMU §7-2

8 Hva er konflikt ? ”En situasjon der to personer, en person og en gruppe, eller to grupper føler seg forhindret eller frustrert av den andre” (Vliert, 1998)

9 Syn på konflikter To hovedretninger i norsk arbeidsliv: TradisjoneltModerne  Konflikter kan og bør unngås  Konflikter er i motsetning til samarbeid  Konflikter er uønsket og unormale  Forårsaket av vanskelige personer  Vektlegging av formelle roller og strukturer  I stedet for å ”fjerne” problemet, blir man opptatt av å fjerne personen – finne syndebukker  Konflikt er uunngåelige og naturlige  Resultat av strukturelle og fysiske faktorer  Naturlig del av alt samarbeid og all endring  Et moderat nivå av konflikt er optimalt

10 Konflikt 20 % av leders tid går med til å håndtere konflikter i arbeidsmiljøet 60 % av lederne føler de ikke klarer å fange opp og ta tak i konflikter på en god måte 40 % av ansatte opplever ofte konflikt på arbeidsplassen, oftere mellom leder/ansatt enn mellom medarbeidere 5 % rapporterer om mobbing på arbeidsplassen, høyt konfliktnivå henger sammen med mobbing

11 Frustrasjon – kan være starten på utvikling av konflikt Intensitet Tid Begynnende frustrasjon som vanskeliggjør samarbeid og forståelse. Saken er kjernen, forsøk på å finne løsning. Utvikling av gjensidige vrangforestillinger, samarbeid byttes ut med blokkeringer, sabotasje og hindringer. Motpartens verdi som menneske benektes, alle midler tas i bruk. Manipulering, offentlig utskjelling, løgner og hevn. Stor fare for overgrep, ”alt er lov”, den andre får som fortjent.

12 Hva skjer med et arbeidsmiljø der konfliktnivået er høyt: Arbeidsfellesskapet svekkes og arbeidet forringes Produksjonen går ned Fiendtlig kultur/farlig kultur Sykefravær Utbrenthet Utstøting

13 Mobbing Man karer ikke forsvare seg mot det Over tid Gjentatte ganger Ikke likeverdige Systematikk Trakassering, plaging, utfrysing, erting og fleiping

14 Summeoppgave (Har du erfaring med konflikt på arbeidsplassen?) Har verneombudet noen oppgaver eller rolle i konfliktarbeidet?

15 Hva gjør man? -la være å handle -unngå å ta konflikten med rette vedkommende eller i de riktige fora -lar være å snakke med, involvere eller informere en person Eller Arbeidsmetodekonflikter – Dialog og problemløsning Ressursproblemer – Informasjon, forhandling og kompromiss – utarbeid avtale Verdikonflikt – dialog, respekt, åpen kommunikasjon Personlig konflikter – lytte, bringe partene sammen. Utarbeid rutiner/spilleregler i fredstid!

16 Konfliktarbeid Den fundamentale attribusjonsfeil: Vi fokuserer på personfaktorer når vi vurderer andres atferd, og situasjonsfaktorer når vi vurderer egen atferd. Dette er vanlig når konflikter pågår over tid – man begynner å se på hverandre som ”en vanskelig” person. Verneombudet i dette arbeidet: -Påse at ansatte følges opp - tilsynsfunksjon -Viktig rolle i forebyggingsarbeidet -Skal være orientert om konflikter og ivareta arbeidsmiljøet -Avklar rollen

17 Aktuelt: Hvordan kan vi bidra til et bedre arbeidsmiljø ved å øke vår kunnskap om kommunikasjon? uttrykksmåte kommunikasjonsstil og personlighet tolkningsmåte konflikttrappa teknikker vi bruker bevisst og ubevisst Innarbeide gode rutiner og tydeliggjøre roller og oppgaver (forventningsavklaringer )


Laste ned ppt "!. Hensikt /Mål Å ha et miljø som er helsefremmende og meningsfylt Trygge ansettelsesforhold Likebehandling Grunnlag for utvikling av arbeidsmiljø Partsamarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google