Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Syns- og hørselstap hos eldre Konsekvenser og kompenserende tiltak PSYK-IT tirsdag 12.oktober 2010 Lise Øverland psykiatrisk sykepleier / fagkonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Syns- og hørselstap hos eldre Konsekvenser og kompenserende tiltak PSYK-IT tirsdag 12.oktober 2010 Lise Øverland psykiatrisk sykepleier / fagkonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Syns- og hørselstap hos eldre Konsekvenser og kompenserende tiltak PSYK-IT tirsdag 12.oktober 2010 Lise Øverland psykiatrisk sykepleier / fagkonsulent

2 Disposisjon: Synshemming - forekomst - aldersrelaterte øyesykdommer - konsekvenser - hjelpemidler - tilrettelegging Hørselshemming - forekomst - aldersrelatert hørselshemming - konsekvenser - hjelpemidler - tilrettelegging Kombinert syns- og hørselstap

3 SYNET AldersendringSykdomsrisiko Linsen stivere Linsen flekkete Netthinne-svekkelse Reduksjon av synsfeltet Økt lysømfiendtelighet Reduksjon i farge+kontrast+rekkevidde Reduksjon av dybdesyn Svakere øye muskulatur Normalseende 65-åring trenger 3,5 gang så mye lys som en 20-åring Katarakt/grå stær Glaukom / grønn stær Aldersrelatert makula degenerasjon / AMD /forkalkninger Diabetes retinopati Hjerneslag

4 Synshemming, forekomst Forekomst øker med alderen. 130 000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede Mer enn 1000 nordmenn er helt blinde Alle over 70 år har grå stær i større eller mindre grad. 4-5 % har behov for operasjon og hvert år foretas ca.18 000 stæroperasjoner her i landet. Hver tiende person over 70 år har mistet lesesynet pga Aldersrelatert macula degenerasjon, AMD 40 000 nordmenn har grønn stær og det antes at ca 20 000 har udiagnostisert grønn stær. (Norges blindeforbund)

5 Slag

6 Diabetes

7 Glaukom – Grønn stær

8 Katarakt – Grå stær

9 Aldersrelatert macula degenerasjon, AMD foto: Maria Vinkenes

10 Konsekvenser av synstap: Vansker i kommunikasjonssituasjoner, kan ikke avlese mimikk / kroppsspråk Vanskelig å lese / se på bilder /skrive Vanskelig med praktiske ting som å se klokka, sminke seg, barbere seg, forsikre seg om at tøyet er rent Vanskelig å lage og spise mat Vanskelig å organisere og utføre arbeidsoppgaver, vask og stell av hus, handle. Redusert balanse, velter gjenstander

11 Konsekvenser av synstap, forts Vanskelig å følge med på TV Kan ikke avlese skilt Vanskelig å kjenne personer Plaget av blending, myser, får såre øyne Blir trøtt og sliten, ting tar tid Utrygghet, sosial tilbaketrekning Mister oversikt og kontroll på hva som skjer i omgivelsene. Kan ikke finne frem, nedsatt mobilitet Mister førekortet

12 Synshemming, hjelpemidler Dersom personen etter korreksjon med brille og ferdig behandlet øyesykdom har en synsevnen redusert til 0.33 (normalt 1) på beste øye har en rett på hjelpemidler fra NAV. Årsaken til nedsatt syn må bekreftes av øyelege. Det er synskontakter i alle kommuner. De reiser på hjemmebesøk og har med seg hjelpemidler brukeren kan prøve ut hjemme, ”synskofferten”.

13 Hjelpemidler, SYN Noen aktuelle: Optiske som luper, filterbriller, forstørrende nærbrille, Lese-TV (veldig fin til å se på bilder) Telefoner med store taster eller Kjempeknotten CD-spiller med enkel betjening Klokke med store tall mot kontrastfarge eller talende ur Kjøkkenutstyr som talende vekt, mikrobølgeovn og termometer. Markeringsknotter

14 Miljøtiltak: God belysning, gjerne uplighets som ikke blender God punktbelysning til lesing, håndarbeide etc. Lyse vegger og tak med god kontrast / markering til gulvet og annet interiør Ikke blanke gulv dersom sola kan skinne inn på gulvet, skjerme for direkte sollys. Skilting med store bokstaver med kontrast Ryddige ganger, alt på sin plass Markering av trappe

15 Miljøtiltak, forts: Gelendere som følger hele trappa. I spisesituasjonen god fargekontrast mellom tallerken og kuvertbrikke Legge maten på tallerkenen etter ”Klokke prinsippet” Tilby følge og ”gå opp” f.eks avdelingen Beskriv hva som er i omgivelsene, velg ut det vesentlige

16 Hørsel Aldersendring Sykdomsrisiko Færre hørselsceller Nedsatt evne til å sortere lyd Var på støy Distraheres av lyder Bruker lang tid på å bli fortrolig med et nytt lydbilder Aldersrelatert hørsels-svekkelse Tette øreganger Hjerneskader etter slag og blødninger.

17 Hørselshemming, forekomst Redusert hørsel vanlig fra 50-60 års alder 60år -79 år, 60% har redusert hørsel 91% av nordmenn over 80 år har redusert hørsel (Folkehelseinstituttet og Hørselshemmedes landsforbund) Redusert hørsel er vanlig hos personer med utviklingshemning generelt, 40%. 80% av personer med Downs syndrom For å få hjelpemidler; en varig nedsettelse, behovet er hensiktsmessig og nødvendig.

18 Konsekvenser av hørselstap: Vansker med å forstå tale og andre lydsignaler Spesielt vanskelig å oppfatte høyfrekvente lyder. Vansker med å forstå tale der det er bakgrunnsstøy eller dårlige akustiske forhold som etterklang Vansker med å forstå tale ved dialekter eller aksenter, og fra personer med lyse stemmer som barn Ved ensidig hørselstap vanskelig å orientere seg etter lyden.

19 Konsekvenser av hørselstap forts: Lyd varsler om fare, eks. ”hylende bremser”, sirener.. Lyd gir informasjon om hva som foregår i omgivelsene, for eksempel når noen kommer gående, låser opp døra, om noen gråter.. Lyd varsler om telefon, dørklokke, vann som renner, om noe koker på komfyren. Lyd gir gode opplevelse i form av musikk, en sildrende bekk eller rasling i løvet

20 Konsekvenser av hørselstap forts. Redusert livskvalitet,- taps opplevelse. Blir trøtt og sliten Utrygghet, sosial tilbaketrekning, kan ikke delta i samtaler, hører ikke foredrag, får ikke med seg det som blir sagt på radio og TV Kan bli mistenksom…snakker de om meg? Tror at alle andre får med seg alt som blir sagt. Noen kompenserer med å snakke selv hele tiden- får da kontroll og oversikt på hva som blir sagt.

21 Hjelpemidler,Hørsel Bortsett fra høreapparat søkes hjelpemidlene fra NAV via kommunens hørselskontakt. ”Hørselskoffert” finnes i alle landets kommuner. Høreapparat, start tidlig, vanskelig å venne seg til et nytt lydbilde sent i livet. (Gjerne to for bedre retningshørsel) Samtaleforsterker Varsling, ”Isbjørn”, brannvarsler, ringeklokke og porttelefon med vibrering. Teleslynge IR-anlegg til Tv, radio og mange flere…..

22 Miljøtiltak, kommunikasjon: Sørg for at hjelpemidler fungerer og anvendes. F.eks at batteriene virker, proppene er rengjorte… Ta forsiktig fysisk kontakt for å påkalle oppmerksomhet Si tydelig hvilket tema du snakker om Snakk langsomt og tydelig i korte setninger Henvis til kjente referanser Snakk en om gangen Unngå bakgrunnsstøy

23 Miljøtiltak, kommunikasjon forts. Ta deg god tid Svar alltid tilbake Gjenta hvis nødvendig Stå ansikt til ansikt med den du snakker med Pass på å få lys på ditt eget ansikt, stå f. eks ikke med rygge til et vindu da vil den du snakker med blendes og ikke kunne støtte seg til munnavlesning

24 Forekomst av kombinert alvorlig syns- og hørselshemning /døvblindhet hos eldre 4-5% av aller mottagere av pleie – og omsorgstjenester 10% av alle beboere på sykehjem (Sosial og helsedirektoratets brosjyre, undersøkelse fra 2000)

25 Konsekvenser av en kombinert syns-og hørselshemming? En synshemmet kompenserer med hørselen for å gjenkjenne personer på stemmer, orientere seg etter lyd og bruke hjelpemidler basert på tale. En hørselshemmet kompenserer med synet som støtte med munnavlesning, til orientering og hjelpemidler basert på å lese. Kombinasjonen av syns- og hørselshemming er alvorlig da begge sansene som gir informasjon over avstand svekkes.

26 ”Det er vanskelig å bli fortrolig når man ikke kan se ansikter eller kjenne igjen folk på stemmen…” Hjemmeboende kvinne 92 år med alvorlig grad av AMD, aldersbetinget hørselstap, rullestolbruker etter mislykkede hofte- operasjoner, besøk av hjemmesykepleien 6-8 ganger i døgnet.

27 Konsekvenser for utredning av eldre: Få kjennskap til syns og hørselsstatusen til den enkelte pasient Vurder om en syns og eller hørselsutredning bør foretas Dersom pasienten har en syns og / eller hørselshemning tilrettelegg for at pasienten han benytte sine syns - og hørselsrester optimalt både i samtale og i miljøet. Formidle kontakt med kommunens syns -og hørselskontakt for vurdering av hjelpemidler i hjemmet. Tilrettelegg for at pasienten kan benytte syns- og hørselen sin optimalt

28 Mer informasjon DVD: Når både syn og hørsel svikter. Bestilles på www.shdir.no 2006 www.sansetap.no.Omhandler synsproblemer, hørselsproblemer og kombinerte syns-og hørselsproblemer hos eldre. DVD: Syn og hørsel hos eldre. Bestilles. skadalen@statped.no Ressursperson på dette feltet: Else Marie Svingen, else.marie.svingen@statped.no

29 Takk for oppmerksomheten, ha en fin ettermiddag!


Laste ned ppt "Syns- og hørselstap hos eldre Konsekvenser og kompenserende tiltak PSYK-IT tirsdag 12.oktober 2010 Lise Øverland psykiatrisk sykepleier / fagkonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google