Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Organization: 1.Staff (man-labour years) IME 2.Gender (%-female) IME 3.Organisation 4.IME in numbers 5.Cooperation with industry Faculty of Information.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Organization: 1.Staff (man-labour years) IME 2.Gender (%-female) IME 3.Organisation 4.IME in numbers 5.Cooperation with industry Faculty of Information."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Organization: 1.Staff (man-labour years) IME 2.Gender (%-female) IME 3.Organisation 4.IME in numbers 5.Cooperation with industry Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

2 2 Staff (man-labour years) IME, 2011 DepartmentFaculty permanent Faculty* temporary PhD-studentPostdoc.Tech./Adm. Fac. admin. 31,6 Computer and Information Science 41,96,750,512,520,3 Mathematical Sciences 44,14,844,8137,6 Electrical Power Engineering 13,73,440,83,813 Engineering Cybernetics 153,325,3612,8 Telematics 13,12,615,654 Electronics and Telecommunications 31,84,851,5921,7 Q2S 12,61843 IME Total 160,628,2246,553,3114 * incl. adjunct professors

3 3 Gender (% female) IME, 2011 FacultyPhD students PostdocTechn./ Adm. IME Total 11,5 %18,3 %16,9 %43 %

4 4 Organisation Number of permanent scientific staff

5 5 IME in numbers Annual turnover ~ 70 Mill. Euro About 25 % is externally funded research ~ 165 professors in total Almost 600 employees in total ~ 400 registered PhD students – 55 % foreign nationalities ~ 50 PhD students graduate annually ~ 400 master students graduate annually

6 6 Co-operation with industry A significant amount of the faculty's research is carried out in cooperation with industry and public bodies. Types of co-operation: Direct contact on a scientific basis between our academic staff and colleagues in industry are vital. There are considerable variation in methods from single student projects to extensive long term R&D co-operation based on key national infrastructure and research policies. Co-operation in research projects with finance from the Research Council of Norway, the EU, private funds and public institutions. Formal agreements on broad scientific co-operation.

7 7 Synergistic development through interaction Market ApplicationsProduct Applied researchSociety Basic research University focus Business focus

8 8 Economy: 1.Account IME in % 2.Account IME in MNOK 3.External activity IME in MNOK Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

9 9 Account IME in %, 2011

10 10 Account IME in MNOK, 2011 DepartmentSalariesOperationsInvestmentsTotal Fac. admin. 2627154 Computer and Information Science 95232120 Mathematical Sciences 8016197 Electrical Power Engineering 4613666 Engineering Cybernetics 454251 Telematics 298138 Electronics and Telecommunications 78286112 Q2S 172019 Total 41612019555

11 11 External activity IME, 2011 Total external costs, incl. EU: 136 MNOK EU: 7 MNOK

12 12 Utdanning: 1.MSc students and graduates at IME Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

13 13 MSc in Engineering 5 year programme (2 year programme) 2009201020112012 Communication Technology50425646 Computer Science124 (20)119 (19)136 (20)138 (22) Electronics94 (11)89 (15)107 (17)87 (13) Electric Power Engineering151144 (8)140 (11)147 (10) Engineering Cybernetics97 (9)106 (20)118 (26)128 (13) Industrial Mathematics (Part of the Physics and mathematics Programme) 46415254 Total admission562 (40)541 (62)609 (74)600 (58)

14 14 Graduates at IME Number per year2008200920102011 Master’s degree in technology335366336330 Master’s degree in science studies50343742 Total385400373372

15 15 Studieprogram Årstall SøkereJa-svar (-reservert) JenterJenter %MøttPoeng- grenser 201120122011201220112012201120122011201220112012 Datateknikk 117113221361382122151612713250,152,4 Elektronikk 96410921078715101411987447,450,3 Energi og Miljø 17131774140147507036481311455453,6 Komm.Tek 655723564612102122534348,851,3 Teknisk kyb. 99811101181282722231711112051,352,2 Siv.ing – 5-årig

16 16 Studieprogram Årstall SøkereJa-svar (-reservert) JenterJenter %MøttPoeng- grenser 201120122011201220112012201120122011201220112012 Datateknikk 61712022000017202,5 Elektronikk 61591713116816132,9 Energibruk og en.planlegging 118951110504501093,02,7 Teknisk kyb. 1031002613208023133,82,6 Siv.ing – 2-årig

17 17 Studieprogram Årstall SøkereJa-svar (-reservert) JenterJenter %MøttPoeng- grenser 201120122011201220112012201120122011201220112012 El.Pow. Eng. 83 1) 73 1) 252142161023173,5 1) Telematics 39 1) 29 1) 121535253312132,8 1) (Alle) Info.Systems --95353310082-- Mathematics --460101743-- NorSecMob --91205042910-- EMECS --1114010796-- Int.master – 2-årig 1) Kun norsk/nordisk kvote

18 18 Studieprogram Årstall SøkereJa-svar (-reservert) JenterJenter %MøttPoeng- grenser 201120122011201220112012201120122011201220112012 Informatikk, b 77793811014310139910514244,347,5 Matem. Fag, b 36440637327101931363047,350,9 Informatikk, år 341-38-7-18-36-33,7- Matem. Fag, år 39144038 15143937333849,353,9 LUR 6957936366333452 576448,748,3 Realfag – 1-, 3-, 5-årig

19 19 Studieprogram Årstall SøkereJa-svar (-reservert) JenterJenter %MøttPoeng- grenser 201120122011201220112012201120122011201220112012 Informatikk, m -262934121429*-- - Inf.forvaltning 84105510040407*3,22,8 - Kompl.datas. 70833300003*3,73,8 - Kunst.int.& læ 749966101706*3,34,0 - Sy.arb & MMI 8810510 2020011*3,63,5 - Spillteknologi 6067200000203,6- Matematikk, m 243037020405*3,5 (Alle) 3,0 Statistikk, m 15 2100002*3,2 (Alle) 3,8 Realfag, master – 2-årig * Ikke registrert møtt-tall før betaling av semesteravg. I tillegg venter noen søkere på kont.

20 20 Studieprogram Årstall SøkereJa-svar (-reservert) JenterJenter %Møtt 2011201220112012201120122011201220112012 Siv.Ing. 5-årig 550160215575461251342225520514 Siv.Ing. 2-årig 3433257458811126655 Int. program 122 1) 102 1) 707371910266551 Realfag 25682577286279727125 267274 Realfag 2-årig 1401503137361016-- Totalt 8552917510189932152312123918894 Oppsummering 1) Kun norsk/nordisk kvote

21 21 Research Education: 1.PhD programs 2.PhD awards and Community 3.PhD Evaluation 4.International academic orientation and cooperation 5.Quality in Research Education 6.PhD status at IME 7.On the agenda Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

22 22 IME´s PhD programmes

23 23 IME: Key figures 2012 No. of registered PhD students at IME per 1. May 2012: 359  Electrical power engineering – Elkraft:56  Electronic and telecom – IET: 84  Engineering cybernetics – ITK: 41  Computer and information science - IDI: 78  Telematics – ITEM: 46  Mathematical sciences – IMF: 54  Termination of “old” agreements in progress  2011: 26 reported by candidate or supervisor  2012: 15 reported by candidate or supervisor

24 24 Ph.d. status per 30.06.2012

25 25 The PhD community at IME 2012 Interactive map: http://geocommons.com/maps/195645 Interactive map: http://geocommons.com/maps/195645

26 26 Doctoral degrees awarded at IME Source: DBH 2002200320042005200620072008200920102011 Computer Science671171015971214 Electric Power Engineering 4234276443 Electronics and Telecommunications 1037881411 1412 Engineering Cybernetics 39269155 8 Mathematical Sciences 77461067127 Telematics412428524 Total 30283529405356445453 60 2012

27 27

28 28 IME: Gjennomføringstid

29 29 IME: Frafall

30 30 Quality of PhD Education – Academic training

31 31 International Evaluation of PhDs at IME 2008-2012*

32 32 International Evaluation of PhDs at IME 2008-2012* (%)

33 33 Forskningskvalitet Kvalitetsikring i ph.d. studiet; –Årlig prosess på IME Implementering av KRV i ph.d. programmer, e.g. læringsmål: Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse –Seminar / kurs: Ph.d. veilederseminar Ph.d. introduksjonsseminar inkl. engelsk teknisk skrivekurs –Oppfølging og erfaring fra framdriftsrapportering –Oppfølging og erfaring fra midtveisevaluering –Oppfølging av kvalitet på avhandlinger fra internasjonale komiteer Publisering –Fokus på tidlig publisering

34 34 Kvalifikasjonsrammeverket (KRV) Innført nasjonalt fra 2012 Implementeringsprosessen ved IME: –Instituttene – Utvalg for forskning og forskerutdanning – Prodekan for forskning – Dekan –Ny ph.d. programportefølje fra 2010/11 med fokus på læringsutbyttebeskrivelsen, jrf. KRV: kunnsap, ferdigheter og generell kompetanse Årlig oppfølging og erfaringsdeling mht. årlig revisjon av ph.d. programportefølje og tiltak iverksatt av fakultetet eller institutt Seminarer (e.g. veilederseminar, ph.d. introseminar, seminar/workshops) Fokus for implementering av KRV ved IME-fakultet: –I kunnskapsfronten (teoretisk og metodisk) –Vurdere anvendelse av metoder og prosesser i forskningsprosjekter –Utvikle ny kunnskap (teori og metode) –Planlegge og gjennomføre forskning (tverrfaglige, på høyt internasjonalt nivå) –Faglig integritet, identifisere etiske problemstillinger –Formidle forsknings- og utviklingsarbeid i annerkjente nasjonale og internasjonale publikasjonskanaler –Delta i debatter (nasjonalt og internasjonalt) –Vurdere behov for, ta initiativ til innovasjon

35 35 KRV, et eksempel fra IME

36 36 Quality Assurance at IME

37 37 Seminar/kurs for veiledere og introduksjonsseminar for doktorgradskandidater Seminar for ph.d. veiledere –Seminar over to dager med prosjektarbeid –Egne krefter, “best practice” fra veiledere med god “statistikk” Ph.d. introduksjonsseminar –Bakgrunnsinformasjon: Rettigheter, forskrifter og prosedyrer Erfaringer fra arbeid med doktorgraden Forventninger til doktorgradsarbeidet Oppstart, rapportering, evaluering og fullføring –Fokus på: Ansvar og forventninger (institusjonens og egne) Etiske problemstillinger Publisering (og internasjonal deltagelse i konferanser og nettverk) Engelsk teknisk skrivekurs –Kvalitet Bedre forskningsresultater Mindre frafall og bedre gjennomstrømning (ift. normert tid)

38 38 Mid-study evaluation DepartmentComputer & Info Sci. – IDITelematics - ITEM Committee3 Supervisors IDI section FU rep. (w/o confl.) Research area coordinator, (w/o) Most “expert” ( w/o conflicts) BasisRevised and extended research plan Oral presentation (Status and plans) Draft introductory part of thesis Completed work/papers Detailed plan for completion Oral presentation Form2 h meeting. Open – low attendance. Presentation, Q-A, discussion. Closed committee disc. 2 h research area meeting. Open – high attendance Presentation, Q-A, discussion. Closed committee disc. FeedbackOral during meeting Written with “conclusion”, recommendations, tentative revision requirement Oral during meeting Written with “conclusion”, recommendations, tentative follow up from the department Implemented by the Department of Electric Power Engineering from 2012.

39 39 Framdriftsevaluering –Informasjon –Akademisk og sosial opplevelse –Oppfølging –Erfaringsdeling Tiltak –Arbeidsmiljø –Gjennomstrømning –Rekruttering ”Etter mi meining er [kandidaten] eit uvanleg sterkt forskingstalent.” [Veilederrapport, 2010] [Sitat fra en hovedveileders rapport 2010]

40 40

41 41

42 42 Resultater: Veiledning Basert på Framdriftsrapporter 2010-2012 Frekvens av veiledning/faglig drøftinger: –Ukentlig: 50 % –Månedlig: 25 % 5% av ph.d. kandidater mener at veiledningen ikke er tilfredsstillende, behov: –ekstra biveileder på faglig bakgrunn –tettere oppfølging/tilgjengelighet –konkret tilbakemelding/”bekreftelse”på faglig nivå 10 % av veiledere mener at samarbeidet ikke fungerer tilfredsstillende –Ingen kontakt med kandidaten –Ingen eller liten framdrift i forskningsarbeidet, e.g. har annet arbeid –Språk- og/eller formulerings- og skriveproblemer –Nettverksintegrering (sosialt/faglig)

43 43 Resultater: oppfølging Basert på Framdriftsrapporter 2010-2012 Oppfølging –5% av kandidatene ber om og har fått individuell samtale –Systematisk individuell oppfølging på instituttnivå –Tilbakemeldinger til kandidater og veiledere –Informasjon drøftes aktivt i forbedring av ph.d.-programmer, e.g. Utvalg for forskning og forskerutdanning ved fakultetet Konkrete FU tiltak: ved forskningstermin (hvert 5. år): –”setteveileder” for ph.d.-kandidater –opprettholde stabile faggrupper i det hjemlige fagmiljøet Bruk av informasjon i seminarer for drøfting –Seminar for veiledere av ph.d. kandidater –Introduksjonsseminar for ph.d. kandidater (inkludert engelsk teknisk skrivekurs) –Andre seminarer, ITovation, IPR-seminarserie ( i samarbeid med TTO)

44 44 International academic orientation and cooperation EDUCATION Overall, NTNU has research and education cooperation with more than 320 universities worldwide. Via IME, NTNU is a member of: European Consortium of Informatics and Mathematics (ERCIM) EURECOM – Graduate School and Research Centre in Communication Technologies, Sophia-Antipolis, France

45 45 ERCIM: The European Research Consortium for Informatics and Mathematics ABCDE EU supported post.doc Fellowship programme

46 46 EURECOM Graduate school and research centre in communication systems EURECOM is organized in a consortium form combining 7 European universities and 9 international industrial partners 3 fundamental missions: Research, priority has been given to 3 fields of research: –Networking and security, –multimedia communications and –mobile communications. High level education –EURECOM provides graduate and postgraduate courses in communication systems and offers three Master of Sciences programs entirely dedicated to foreign students. Doctoral program –EURECOM is involved with several doctoral schools and offers PhD students a central role by placing them at the very heart of the research dynamic. They benefit from a high-quality academic and working environment. They can do exploratory research on emerging subjects in the broad field of communication systems.

47 47 On the agenda Get supervisor course/seminar up and running annually Continued development of the status reporting and associated QA process Improved prediction of ph.d. completions Follow up the mid-study evaluation process Continued enforcement of QA activities Adapt and implement general NTNU measures (e.g. handbook/guidelines)

48 48 Research: 1.Objectives & Strategies 2.Researchgroups at the Departments 3.CoE and TSO 4.Selected strategic targets (SWOT) 5.Lighthouses 6.Internationalisation Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

49 49 Research objectives In line with NTNU’s main objectives, the IME faculty shall: carry out research and educate specialists to a high international level play a central national role within its areas be the information technology and mathematics hub at NTNU play a proactive co-operative role within research and education be open to new opportunities regard students as valuable and responsible co-workers, e.g. as student assistants at undergraduate level and as research workers at doctoral level contribute to the knowledge-based information society contribute to improve society’s attitude to technology and science strengthen the position of women within the faculty subject areas

50 50 Research strategy The faculty’s research shall be international with academic links to foreign universities and institutions. shall be of a recognized international standing. shall be free, open and anchored in NTNU’s strategy: Creative, constructive and critical. can be both fundamental and applied. shall reflect the needs of society and scientific development. shall often be carried out in co-operation with industry and public bodies.

51 51 Research strategy The faculty’s research shall be international with academic links to foreign universities and institutions. shall be of a recognized international standing. shall be free, open and anchored in NTNU’s strategy: Creative, constructive and critical. can be both fundamental and applied. shall reflect the needs of society and scientific development. shall often be carried out in co-operation with industry and public bodies.

52 52 S trengths Internal Analysis W eaknesses O pportunities T hreats External Analysis A set of lighthouse initiatives as means to address these issues: -Call for early autumn 2011 -Deadline turn of 2011/12 -Evaluation, merging and tuning, winter 2012 -Decision spring 2012 -Start autumn 2013 -Bulk of new resources avail. turn of 2013/13

53 53 Kriteria bygge på faglige styrkeområder/sterke fagmiljøer ved IME, eller spesielt viktig å bygge opp slike stor samfunnsrelevans godt potensial for økt ekstern ressurstilgang og industrielt samarbeid tverr- eller flerfaglig potensial på tvers av instituttene ved IME (og evt. andre fakulteter) basis for utvikling, videreutvikling og tematisk synliggjøring av forskningsbaserte utdanningstilbud, inkl. EVU-tilbud, som kan gi grunnlag for økt rekruttering til IME.

54 54 Electric Power Engineering Research groups: Energy conversion Electric power technology Power systems Smart Power Grids Further information: http://www.ntnu.edu/elkraft/research

55 55 Engineering Cybernetics Research groups: Motion control Process control Instrumentation and industrial control systems Automation in fishery and aquaculture Medical cybernetics CeSOS Center of Excellence for Ships and Ocean Structure Further information: http://www.ntnu.no/itk/english/research

56 56 Electronics & Telecommunications Research groups Acoustics Circuit- and systems design Electronic devices and materials Electrooptics Radio systems Signal processing Q2S Center of Excellence for Quantifiable Quality of Services in Communication Systems (Internet) Nano Lab (Nanomechanical Laboratory) Further information: http://www.iet.ntnu.no/en/forskning

57 57 Department of Telematics Research groups Information security Networks Networked systems Q2S Center of Excellence for Quantifiable Quality of Services in Communication Systems (Internet) Further information: http://www.ntnu.no/telematikk/research

58 58 Computer & Information Science Research groups Algorithms, High performance computing and Graphics Computer Architecture and Design Database Systems Design and Use of Information Systems Information Management Information Systems Intelligent Learning Arenas Knowledge-Based Systems Logic and Language Technology Self-Organizing Systems Software Engineering Further information: http://www.ntnu.edu/idi/research

59 59 Mathematical Sciences Research groups Algebra Differential equations Functional analysis Complex and harmonic analysis Geometry/Topology Numerical analysis Statistics Further information: http://www.ntnu.edu/imf/research

60 60 Centres of Excellence Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems – Q2S (Hosted by IME) Centre for the Biology of Memory – CBM Centre for Ships and Ocean Structures – CESOS Duration: 2003–2013 Budget: EUR 11 million annually Funded by the Research Council of Norway, NTNU and industry Nationally selected research groups at NTNU of high international standard.

61 61 The strategic area: Information and Communications Technology Focus on cross-disciplinary activities within ICT: Computational Science and Visualization (HPC) Health Informatics/NSEP ICT in Public Sector (eGovernment) eMobility Robotics Bioinformatics Computer Games Language Technology Learning with ICT (LICT) http://www.ntnu.no/ict Led by IME’s vice-dean professor John Krogstie

62 62 Selected strategic targets - Research International ambition level wrt. quality, productivity, collaboration, recruitment, and funding Emphasizing national needs, assets, strengths, challenges and peculiarities, contribute to nationally important application areas, innovation and value creation, and solving important global challenges Research an important tool to support and enhance our educational programmes A preferred academic partner for the most relevant external actors/stakeholders.

63 63 Selected strategic targets - Education High quality and societal relevance today and for the long term Strong recruitment and throughput - clever and motivated students IME candidates the most sought-after and competent in Norway within IME’s fields; fully competitive in the international job market Solid knowledge base for lifelong learning Relevant and sought-after continuing education offerings

64 64 S trengths Internal Analysis W eaknesses O pportunities T hreats External Analysis SWOT Analysis (2011)

65 65 The “ICT studies of the future” (FRIKT) project Focusing of research through the “Lighthouse project” initiatives (2012-2016): Smart Grids (started 2011) Scientific Computing – Computational Science Engineering (SC - CSE) Robotics Sensor Networks for Coastal and Marine Operations and Surveillance (CAMOS) Energy-Efficient Computing Systems (EECS) – Green ICT Two major ongoing strategic initiatives in education and research

66 66 Smart (Energy) Grids Source: European Technology Platform Smartgrids

67 67 Scientific computing (SC) - CSE

68 68 Robotics Next Generation Robotics for Norwegian Industry Control, Information and Communication Systems for Environmental and Safety Critical Systems Snake Locomotion in Challenging Environments (SLICE) Nanorobotics Medical robotics … Source: Kristin Y. Pettersen, NTNU

69 69 Coastal and Marine Operations and Surveillance Sensor and control networks Subsea and wireless communications Satellite solutions Unmanned vehicles Arctic and Northern Area Challenges

70 70 Energy-efficient computing systems

71 71 Other scientific areas of strategic importance @ IME Health Informatics/eHealth ICT Infrastructure/Digital Ecosystems Big Data/Information Access eGovernment Information Security Learning with ICT/Serious Games Integrated Operations Offshore Wind Energy Nano- and Micro-Electronics Mathematical Basis For Science And Technology Education …

72 72 Technology and Health - a strategic area at NTNU and IME Sources: MELODY Project (www.melody-project.info); Kristin Pettersen, NTNU;www.melody-project.info Gemini Magazine 2/2011 (www.ntnu.no/gemini/2011-02/index.htm), GE Vingmed Ultrasound)www.ntnu.no/gemini/2011-02/index.htm

73 73 Multiscale modeling of human matters

74 74 Centre for Integrated Operations in the Petroleum Industry Every 1% of extra oil recovered on the NCS = USD 50 billion p.a. Partners: Shell, Total, Statoil, Conoco-Phillips, Stanford U., Delft Technical U., SINTEF, Research Council of Norway FAKTAR & D Onshore operation and control room.

75 75 Wireless Trondheim Live Network Citywide laboratory with real users Wi-Fi infrastructure covering downtown of Trondheim – 130 access points Coverage in Trondheim city's buildings (around 350 access points) Geographical location information High capacity network 10-40 Mbit/s throughput for each AP Fiber or radio backhaul Mobility Around 4000 unique users a month consisting of early adopters- young people and students – free access Wireless Trondheim AS Thomas Jelle

76 76 Contributions to national strategic processes 2009 - 2012: –New national R&D strategy for ICT (2009 - 2012) –Digital Agenda Norway (DAN) – the overall governmental policy on ICT (2011) –The Research Council of Norway’s New ICT Initiative 2015 – 2025 (2012) –Forskningsmeldingen 2013 - Government Policy Paper on Research (2011 - 2012)

77 77 Strategic international development Organizational and institutional cooperation –Platform is long term relations with the US and Europe –India - China – Korea –Other efforts: Development in Africa and Asia Project cooperation mostly within EU Academic staff –Important: Research leave every 5’th year –Recruitment permanent academic staff –Recruitment temporary academic staff –PhD scholarships

78 78 INDIA Formal agreements: IIS Bangalore, Dehli University, University of Hyderabad EoI:

79 79 CHINA Priority on 6 universities in ICT: Renmin University of China, Beijing Beijing University of Post and Telecommunications, Beijing Northwestern Polytechnic University, Xi’an. Tshinghua University, Beijing University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), Chengdu. Beijing University of Technology Additional relations linked with other scientific areas: Energy and marine

80 80 Other strategic international development KOREA: Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Maintain the good relations with the US Research sabbatical, staff and PhD exchange, visiting scholars, mutual research projects, and more. Co-operation and agreements with global partners: - IBM - Fast/Microsoft - Tandberg/Cisco - GE - Accenture - Siemens - McKinsey

81 81 Innovation: 1.IME Mission & Vision 2.Instruments, partners and arenas for innovation 3.Ideas to deals 4.Results 5.Industry networks 6.The world acquires 7.IME spin-offs Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

82 82

83 83

84 84 NTNU Technology Transfer Office (TTO) –www.ntnu.no/wiki/display/tto/Homewww.ntnu.no/wiki/display/tto/Home FORNY –www.forskningsradet.no/fornywww.forskningsradet.no/forny NTNU Discovery –www.ntnu.no/naringsliv/discoverywww.ntnu.no/naringsliv/discovery Bilateral collaboration projects and agreements Industry networks

85 85

86 86

87 87 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk –www.ntnu.no/ime/nettverketwww.ntnu.no/ime/nettverket Nettverket Datateknikk og Telematikk

88 88 2010: PointCarbon (2000) acquired by Thomson Reuters for NOK 1100 million. 2008: FAST (1997) acquired by Microsoft for NOK 6600 million. 2008: TrollTech (1994) acquired by Nokia for NOK 850 million. 2007: Nacre (1994) acquired by Bacou-Dalloz for NOK 840 million. 2006: Falanx (2001) acquired by ARM for NOK 170 million. 2005: ChipCon (1999) acquired by TI for NOK 1360 million. 2002: Atmel Norway with annual turnover of more than NOK 180 million. The World AcQUIRES:

89 89 Atmel Norway Nordic Semiconductor Chipcon (now Texas Instruments) FAST (now Microsoft) Falanx (now ARM Norway) TrollTech (now Nokia) Marine Cybernetics Kongsberg Seatex Q-Free Nacre 3D Radar SmartMotor Vingmed Ultrasound (now GE) Wireless Trondheim New Index (now Epson Norway R&D) Integrated Optoelectronics IME spin-offs, student entrepreneurship, and associated companies

90 90 Oversikt: 1.Publikasjonspoeng ved NTNU fakultetene, 2005-2011 2.Publikasjonspoeng ved IME fakultetet, 2005-2011 3.Publisering på nivå 2, 2005-2011 [DBH] 4.Andel publiseringspoeng på nivå 2, Cristin Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

91 91

92 92

93 93

94 94


Laste ned ppt "1 Organization: 1.Staff (man-labour years) IME 2.Gender (%-female) IME 3.Organisation 4.IME in numbers 5.Cooperation with industry Faculty of Information."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google