Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elisabet Ljunggren Forskningsleder Oslo 4.juni 2015 Kjønnsperspektiver på innovasjon – kan det bidra til innovasjonsteorien?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elisabet Ljunggren Forskningsleder Oslo 4.juni 2015 Kjønnsperspektiver på innovasjon – kan det bidra til innovasjonsteorien?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elisabet Ljunggren Forskningsleder Oslo 4.juni 2015 Kjønnsperspektiver på innovasjon – kan det bidra til innovasjonsteorien?

2 Mitt ståsted - perspektiv Fra entreprenørskapsfeltet - med kjønn Opptatt av entreprenørene og entreprenørielle team (samt husholdet) Skaping av bedrifter Opptatt av hva som skjer inne i bedriftene/organisasjonene – relasjoner, læring, makt Kjønn som sosialt konstruert Innovasjon Pågående forskningsprosjekt: VRI-diskurser Opplevelsesbedrifter

3 Hva er innovasjon? Schumpeter (1934): «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» Men innovasjon er ofte operasjonalisert som produktutvikling (patenter) Målinger: CIS/Oslo-manualen: Eurostat/SSB Hva er hensikten med innovasjon? Konkurransefortinn som bør vises på bunnlinja. RIS, triple helix, open innovation etc. “All systems are the result of their parts and the smallest parts in an innovation system are individuals. These are both men and women – with the conditions that follow. To include gender in an analysis is not to include one more factor; it is to highlight one part of the system giving effects regardless if it is measured or not” (Thorslund & Göransson, 2006)

4 State of the art… kjønn og innovasjon Nytt forskningsfelt Svenske VINNOVA har hatt en tydelig forskning/kunnskapings agenda om kjønn og innovasjon Mye aksjonsforskning og med tydelig feministisk tilnærming Promoting Innovation - Policies, Practices and Procedures, (2012) (eds.) Susanne Andersson, Karin Berglund, Ewa Gunnarsson and Elisabeth Sundin. Stockholm: VINNOVA Norge: VRI forskningsprosjekt i 2008/09

5 Search term ‘innovation’ (106994)Within these: Search term ‘gender’ (2445)Within these: Search term ‘women’ (4037) Research Policy (1,024)Research Policy (16) Social Science and Medicine (38) Health Service Journal (675)Journal of Advanced Nursing (16) Journal of Advanced Nursing (32) Technovation (670) International Journal of Innovation and Learning (15) Health Affairs (16) Technological Forecasting and Social Change (586) Computers and Education (13) Journal of Nursing Administration (16) International Journal of Technology Management (551) Environment and Planning A (10) American Journal of Community Psychology (15) Modern Healthcare (505)New Media and Society (10) J. of the American Medical Informatics Association (15) Healthcare Informatics (425)Social Science and Medicine (9) Environment and Planning A (14) Nursing Times (379)Development in Practice (9) Journal of Clinical Nursing (13) Journal of Product Innovation Management (360) Nursing Inquiry (9) Journal of Midwifery and Women S Health (13) Nursing Standard (349)Innovation (8) Research Policy (13) Technology Analysis and Strategic Management (312) Geoforum (7) AIDS Education and Prevention (12) European Planning Studies (294)World Development (7) Nurse Education Today (11) Energy Policy (289)European Planning Studies (7) Journal of Nursing Management (11) International Journal of Innovation and Learning (261) Prometheus (7) Journal of Professional Nursing (11) Research Technology Management (241) Nurse Education Today (6) Journal of Evaluation in Clinical Practice (11) Science and Public Policy (240)Small Group Research (6) American J. of Public Health (11) Journal of Advanced Nursing (236)Gender and Society (6) Midwifery (10) J. of Nursing Administration (225)Journal of Product Innovation Management (6) Nursing Outlook (10) Health Affairs (219)Information and Management (6) Nursing for Women S Health (10) Healthcare Financial Mng. (214)Academic Medicine (6) Canadian J. of Nursing Research (10) Alsos, Ljunggren &Hytti, 2013

6 Topics on gender and innovationExamples of studies Conceptual/reviewsBlake and Hanson (2005); Ranga & Etzkowitz (2010) Science based innovation - gender differences in patenting - commercialization - academic entrepreneurship - university-industry relationsh. Busolt & Kuegle (2009); Frietsch, et al, 2009; Hunt, et al., 2013; Colyvas et al. (2012); Laznjak et al (2011) Rosa & Dawson (2006) Abreu & Grinevich, 2013 Perkmann et al. (2013) Innovation activity within firms - preferences for innovation - the effect of diversity on innov. - innovation in small businesses Kushnirovich & Heilbrunn 2011; (2013) Dezsö & Ross (2012); Galia & Zenou (2012); Mille & Del Carmen Triana (2009); Turner (2009); Østergaard et al. (2011) Danes et al. (2007); Kariv (2010); Sonfield et al. (2001); Truss et al. (2012) Innovative start-upsBaNir (2012), Gicheva & Link (2013) Innovation policy measures - regional innovation systems - Incubators and science parks Gray & James (2007); Lindberg et al.(2012); Lindberg & Udén (2010) McAdam & Marlow, 2008; Vehviläinen et al. (2010) Organizational innovation - influence of gender on org. chng Abrahamsson (2002); De Vries et al. (2006); Yang & Konrad (2011) Public sector innovation - teaching - health care Maddock (2009); Nählinder (2010) Bianchini et al. (2002); De Bruijn & Volman (2000); Saunders & Quirke (2002) Fonn et al. (2001); Fonn & Xaba (2001); Onyangi-Ouma et al. (2001) Social innovation - social change - social movements - diffusion of institutional innov. - consequences of innovation Akin (2003); Beck (2009); Breward (2002); Silva (2000) Beckwith (2001) Daly (2010); Fox et al. (2009); True & Mintrom (2001); Woodward (2003) Bhaskar (2011) Innovation adoptionBoneva et al. (2001); Carpenter & Casper (2009); Doss & Morris (2001); Drotner (2000); Egyir et al (2011); Galdwin (2002); Mitra et al. (2001); Tema i artiklene om kjønn og innovasjon Alsos, Ljunggren &Hytti, 2013

7 Kjønn: teori og praksis Ulike (teoretiske) forståelser av hva kjønn er Kjønn som variabel, vi teller. Kjønn er relevant, men ganske uproblematisert Kjønn som standpunkt: kjønn er et av samfunnets grunnleggende organisatoriske prinsipp Kjønn som sosialt konstruert – samskaping av kjønn – postmoderne (Harding 1987) Interseksjonalitet – alt henger sammen med alt: sosiokulturelle kategorier samvirker (McCall, 2005) Biologisk kjønn, gener?

8 Et eksempel på ekspansjon av innovasjonsbegrepet – nye kontekster Opplevelsesøkonomien skiller seg fra produksjonsøkonomien – ulike logikker Oppmøtebasert Kundene interagerer med de ansatte, hverandre og omgivelsene – opplevelser samskapes (i experience-scape (Mossberg, 2003 & 2007, and Eide & Mossberg, 2012) Innovasjon er her forstått som Noe nytt som er kommersialisert eller tatt i bruk (Schumpeter III) Åpen, med flere relasjoner, samhandling i og mellom organisasjoner Inkrementelle, intangible, ad-hoc and bricolage

9 Et eksempel på ekspansjon av innovasjonsbegrepet forts. Kjønn eller feministisk litteratur Doing gender (West & Zimmermann, 1987): kjønn skapes og samskapes når individer samhandler, kjønn forhandles og reforhandles til stadighet Samt ta i bruk Ackers (1993) ideer om kjønnede organisasjoner: Gendering structures Gendering cultures Gendering interactions Gendering identities

10 Kjønn og innovasjon - konklusjoner 1.Kan kjønnsperspektiver på innovasjon bidra til innovasjonslitteraturen/forskningen? Ja, kjønnsperspektiver kan UTVIDE vår forståelse av hva innovasjon er fordi 2.Epistemologi og ontologi må samsvare 1.Kjønn som variabel, innovasjon som patenter ELLER 2.Kjønn som samskapt, innovasjon som samskapt, osv 3.Konteksten Produksjon av ting vs. tjenestenæringer (feks. bank) vs.opplevelesesnæringer vs. offentlig tjenesteproduksjon. Opererer utfra ulike logikker 4.Innovasjons feltet Er innovasjon et resultat, en prosess eller en diskurs – bare politikk?

11 Noe av forskningen – så langt Ongoing: The Research Handbook on Gender and Innovation (2016) E. Elgar (Eds) Alsos, Hytti and Ljunggren Eide, D. og Ljunggren, E. (2014) Towards A Framework For Studying Gendered Innovations. i Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries (Eds) Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. Edward Elgar, pp. 84-109 Kvidal, T. & Ljunggren, E. (2014) Introducing Gender in a Policy Programme: A Multi-level analysis of an Innovation Policy Programme. Environment and Planning C: Government and Policy 32:1, 39- 53 Alsos, G. A., Hytti, U. & Ljunggren, E. (2013) Gender and Innovation: State Of The Art and A Research Agenda International Journal of Gender and Entrepreneurship. Vol.5, iss.3, 236-256 Trine Kvidal, og Elisabet Ljunggren, (2012) Implementing “a gender perspective” in an innovation program: More innovation or ambivalence and uncertainty? Bokkapittel i antologien Promoting Innovation - Policies, Practices and Procedures, (red.) Susanne Andersson, Karin Berglund, Jennie Granat Torslund, Ewa Gunnarsson and Elisabeth Sundin. Stockholm: VINNOVA Ljunggren, E. & Alsos, G.A: (2013) Gender and innovation: Towards a research framework. Paper presented at the RENT- conference in Vilnius, November 20-23. Ljunggren, E., Alsos, G.A., Amble, N., Ervik, R., Kvidal, T. & Wiik, R. (2010) Gender and innovation – Learning from regional VRI-projects. NF-rapport 2/2010. Bodø: Nordlandsforskning.


Laste ned ppt "Elisabet Ljunggren Forskningsleder Oslo 4.juni 2015 Kjønnsperspektiver på innovasjon – kan det bidra til innovasjonsteorien?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google