Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Preteritum futurum (Kondisjonalis) Condicional 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Preteritum futurum (Kondisjonalis) Condicional 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Preteritum futurum (Kondisjonalis) Condicional 1

2 preteritum futurum Preteritum futurum: jeg ville/skulle gå (yo) iría Preteritum futurum perfektum: jeg ville/skulle ha gått (yo) habría ido

3 Høflige oppfordringer
Be høflig om noe Det kan hjelpe å bruke engelsk: Når du bruker følgende på engelsk, bør du vurdere om du skal bruke preteritum futurm på spansk. would (preteritum futurum) could >> poder i preteritum futurum > podría/podriás/etc. should >> deber i preteritum futurum>debería/deberías/etc.

4 preteritum futurum (Tidligere: 1. kondisjonalis) Preteritum futurum Ha sa at han skulle være hjemme hele dagen ...he would be at home.... ....que estaría en casas... Would you like to... ¿Te gustaría/Querrías ir al cine? Ville du like å gå på kino? Preteritum futurum perfektum (Tidligere: 2. Kondisjonalis) Jeg ville ha/skulle ha gjort det. Jeg ville ha/skulle ha skrevet... I would have done it I would have written... (Yo) lo habría hecho. (Yo) habría escrito...

5 Conjugaciones regulares
vivir tomar comer tomaría tomarías tomaríamos tomaríais tomarían comería comerías comeríamos comeríais comerían viviría vivirías viviríamos viviríais vivirían AR, ER og IR-verb bøyes likt

6 Conjugaciones regulares
vivir tomar comer viviría vivirías viviríamos viviríais vivirían comería comerías comeríamos comeríais comerían tomaría tomarías tomaríamos tomaríais tomarían Sammenlign med Imperfecto tom tom tom tom tom tom aba abas aba ábamos ais aban com com com com com com ía ías ía íamos íais ían viv viv viv viv viv viv ía ías ía íamos íais ían

7 Stammen på uregelrette verb
decir hacer dir har -ía -ías -íamos -íais -ían tener poner salir venir valer tendr pondr vendr saldr valdr + querr habr podr sabr cabr querer haber poder saber caber

8 Conjugaciones irregulares
yo tendría pondría vendría saldría valdría querría habría podría sabría cabría diría haría tendrías pondrías vendrías saldrías valdrías querrías habrías podrías sabrías cabrías dirías harías

9 Conjugaciones irregulares
tendría pondría vendría saldría valdría querría habría podría sabría cabría diría haría nosotros querríamos habríamos podríamos sabríamos cabríamos diríamos haríamos tendríamos pondríamos vendríamos saldríamos valdríamos

10 Conjugaciones irregulares
vosotros tendríais pondríais vendríais saldríais valdríais querríais habríais podríais sabríais cabríais diríais haríais ellos tendrían pondrían vendrían saldrían valdrían querrían habrían podrían sabrían cabrían dirían harían

11 Kondisjonalis ¿Cómo funciona?

12 Høflige oppfordringer
Be høflig om noe 1 Det kan hjelpe å bruke engelsk: Når du bruker følgende på engelsk, bør du vurdere om du skal bruke preteritum futurm på spansk. would (preteritum futurum) could >> poder i preteritum futurum > podría/podriás/etc. should >> deber i preteritum futurum>debería/deberías/etc.

13 Høflige oppfordringer
Be høflig om noe 1 Preteritum futurum perfektum (would have) could have >> haber i perfektum futurum + podido >> habría podido/habrías podido/etc should have >> haber i perfektum futurum + debido habría debido/habrías debido/etc

14 1 Høflige oppfordringer Be høflig om noe (Usted)
¿Podría decirme como llegar al Museo del Prado? Kunne De si meg hvordan jeg kommer meg til Prado-museet? ¿Sería tan amable de cerrar la puerta? Ville De være så vennlig å lukke døra?

15 Høflige oppfordringer
Be høflig om noe (tú) 1 ¿Podrías decirme como llegar al Museo del Prado? Kunne du si meg hvordan jeg kommer meg til Prado-museet? ¿Serías tan amable de cerrar la puerta? Ville du være så vennlig å lukke døra?

16 Høflige oppfordringer
Be høflig om noe 1 ¿Podría hablar más despacio, por favor? (Kunne De …) (Could you..) ¿Podrías hablar más despacio, por favor? (Kunne du…) (Could you..) ¿Podría ayudarme? (Kunne De …) (Could you….) ¿Podrías ayudarme? (Kunne du …) (Could you….)

17 Høflige oppfordringer
Be høflig om noe 1 Fra vamos 2: -¿Te gustaría ir al cine mañana? (Would you like to…) - Sí, me gustaría mucho. (Yes, I would like that a lot/very much) - Sí, me encantaría (Yes, I would love that.)

18 2 Før å gi råd (på en høflig måte) For å anbefale (på en høflig måte)
Her brukes ofte verbene: poder, deber, tener que, haber que Deberías ver a un médico. Deberías comer más, estás demasiado delgado Du bør... Tendríamos que ir al mercado, no queda fruta Vi må...

19 2 Før å gi råd (på en høflig måte) For å anbefale (på en høflig måte)
For å uttrykke noe hypotetisk 2 Yo de ti no lo haría así. I ditt sted ville jeg ikke gjøre slik Yo en tu lugar buscaría otro trabajo I ditt sted ville jeg søke en annen jobb Yo que tú me acostaría I ditt sted ville jeg gå å legge meg

20 2 3 Før å gi råd (på en høflig måte)
For å anbefale (på en høflig måte) For å uttrykke noe hypotetisk 2 3 ¿Tú qué harías? Hva ville du gjort? Yo (en tu lugar) estudiaría todas las reglas. (I ditt sted ville jeg)/ Jeg ville studere alle regelene. Yo (que tú) leería muchos libros en español. (I ditt sted ville jeg)/Jeg ville lese mange bøker på spansk.

21 TAREA -Dar consejos 2 Bruk gjerne bindeord/ord som:
Da unos consejos a un español o sueco que quiere aprender noruego y aprender más sobre Noruega (Grunnen kan være at spanjolen/svensken er interessert i å flytte til Norge). Jobber dere i gruppe kan dere øve på dette sammen, der den ene spiller spanjol/svenske og den andre gir råd. Bytt på rollene, slik at begge får snakke. Deretter kommer jeg rundt og spiller spanjol/svenske. Podrías … Deberías … Tendrías que … Habrías que … Yo de ti (I ditt sted..) Yo que tú ... (I ditt sted..) Yo en tu lugar (I ditt sted..) Bruk gjerne bindeord/ord som: Algo que… (Noe som.. ) Otra cosa que (En annen ting som…) Además (Dessuten) También (Også) Por ejemplo

22 4 å oppfylle vilkår Si tuviera dinero... Hvis jeg hadde penger...
(for å uttrykke noe som man ønsker kunne skje) Hvis jeg hadde penger... Si tuviera dinero... Så ville dette skjedd... (comprar) ...comparía un coche nuevo ville jeg kjøpt en ny bil. Så ville dette skjedd... ...me mudaría a España (mudarse) ville jeg flyttet til Spania. Så ville dette skjedd... (dar) ...daría el dinero a un pobre ville jeg gitt pengene til en fattig.

23 4 å oppfylle vilkår Hvis jeg hadde mer tid... Si tuviera más tiempo...
(for å uttrykke noe som man ønsker kunne skje) Hvis jeg hadde mer tid... Si tuviera más tiempo... ...viajaría a España cada mes Så ville dette skjedd... ville jeg reist til Spania hver måned. Så ville dette skjedd... ...leería más libros ville jeg lest fler bøker. Så ville dette skjedd... ...aprendería un nuevo idioma ville jeg lært meg et nytt språk.

24 5 Når man antar noe... Sería su novia.
Det var nok kjæresten hans. (Jeg antar at...Supongo que...) Tendría unos 20 años cuando murió. Han var nok en 20 år/Han kunne nok være en 20 år. (Jeg antar at han var..) Estaba muy caliente. ¿Tendría fiebre?

25 I indirekte tale 6 El estilo indirecto Indirekte tale

26 Pedro me dijo que quería más deberes
Direkte tale Indirekte tale El estilo directo El estilo indirecto Quiero más deberes. Pedro me dijo que quería más deberes Handlingen er ikke avsluttet. Pedro Presens imperfecto

27 Urban me dijo que trabajaría menos. Trabajaré menos
Direkte tale Indirekte tale El estilo directo El estilo indirecto Urban me dijo que trabajaría menos. Trabajaré menos Urban sa at han ville/skulle jobbe mindre (Engelsk: he would) Urban Futuro kondisjonalis

28 Urban me dijo que llovería hoy, pero hace sol. Mañana lloverá.
Direkte tale Indirekte tale El estilo directo El estilo indirecto Urban me dijo que llovería hoy, pero hace sol. Mañana lloverá. Urban sa at det ville regne idag, den det er sol (Engelsk: it would) Urban Futuro kondisjonalis

29 Direkte tale Indirekte tale El estilo directo El estilo indirecto Urban dijo que iba a ir a Madrid. Voy a ir a Madrid. Urban sa at han ville/skulle dra til Madrid (Engelsk: he would go) Urban Ir + a + infinitiv Imperfecto + a + inf.

30 Kilder: Gramática básica del estudiante de español Chicito, Ana Beatriz, Spansk Referansegrammatikkk Liv Kristiane Bugge, Svein Halvorsen , Ana María Avilés Ruiz, Vamos 2, Tekstbok

31 Høflige oppfordringer/Be høflig om noe
Før å gi råd/anbefale (på en høflig måte) For å uttrykke noe hypotetisk For å oppfylle vilkår Når man antar noe... I indirekte tale


Laste ned ppt "Preteritum futurum (Kondisjonalis) Condicional 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google